August 25th, 2015

Спадщина. Сидорів. Замок/Наследие. Сидоров. Замок.1398. Перша письмова згадка Сидорова.
17 століття. Сидоров переходить у власність шляхетського роду Калиновських.
1640-і роки. Мартін Калиновський, чернігівський воєвода і польний гетьман коронний Речі Посполитої, будує в Сидорові кам'яний замок.
----------
1398 год. Первое письменное упоминание Сидорова.
17 век. Сидоров переходит в собственность шляхетского рода Калиновских.
1640-е годы. Мартин Калиновский, черниговский воевода и польный гетман коронный Речи Посполитой, строит в Сидорове каменный замок.
Collapse )

Спадщина. Скалат. Замок/Наследие. Скалат. Замок. Панорама/анонс.

16 століття. Окремі польські дослідники відносять зведення замку в Скалаті до цього періоду. У ході розкопок 2007 - 2008 років у південно-західної стіни кам'яного замку (з боку внутрішнього двору) були виявлені залишки оборонного валу, ширина якого складала близько 12-14 метрів. Можна припустити, що цей вал був частиною якогось раннього дерев'яно-земляного укріплення, на місці якого згодом звели кам'яний замок.
 ?. На одному з етапів формування Скалата, підступи до укріплень з північного боку надійно перекрили води штучного озера, яке живила річка Корілівка. У той же час на північний захід і північний захід від замку існувала заболочена низина - ще один елемент природного захисту замку. Таким чином, водні перешкоди грали далеко не останню роль у захисті замку.
----------
16 век. Отдельные польские исследователи относят возведение замка в Скалате к этому периоду. В ходе раскопок 2007 – 2008 годов у юго-западной стены каменного замка (со стороны внутреннего двора) были обнаружены остатки оборонного вала, ширина которого составляла около 12-14 метров. Можно предположить, что этот вал был частью некого раннего деревянно-земляного укрепления, на месте которого впоследствии возвели каменный замок.

?. На одном из этапов формирования Скалата, подступы к укреплениям с северной стороны надёжно перекрыли воды искусственного озера, которое питала река Кориливка. В то же время к юго-западу и северо-западу от замка существовала заболоченная низина – ещё один элемент естественной защиты замка. Таким образом, водные преграды играли далеко не последнюю роль в защите замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/10.%20Skalat/IMG_1023_1053_360_middle.jpg
Collapse )