February 20th, 2015

Спадщина. Зарайське. Церква та дзвіниця/Наследие. Зарайское. Благовещенский храм и колокольня.

Відомостей про цю церкву - фактично мізерно мало. Охоронний номер її № 1409.
Стара - так. Оббита бляхою, під якою невідомість - так. Всередині, чиста і доглянута, наскільки це дозволяють собі її прихожани - теж так.
Текст не прив'язаний до фотографій, він просто заповнює пустоту між ними ...
--------------
Сведений об этой церкви - фактически ничтожно мало. Охранный номер её № 1409.
Старая - да. Обита жестью, под которой неизвестность - да. Внутри, чистая и ухоженная, насколько это позволяют себе её прихожане - тоже да.
Текст не привязан к фотографиям, он просто заполняет пустоту между ними...


Collapse )