July 10th, 2014

Спадщина. Тартаків. Палац Лянцкороцьких/Наследие. Тартаков. Дворец Лянцкоронских.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Палац Лянцкоронських у Тартакові побудований в XIX в. на місці замку Потоцьких, закладеного в XVIII в. польським магнатом Щ. К. Потоцьким. Від старого оборонного замку збереглися фрагменти валів і стін з південно-західного боку. Новий палац в стилі французького нео-барокко побудував в Тартакові З. Лянцкоронський. Вважається, що зразком для архітектурного проекту Тартаківського палацу послужило "Казино де Парі" (Casino de Paris) в Монако. Двоповерховий палац з ризалитом і балконом має бічну башточку. З півдня до будинку прибудований Г-подібний господарський корпус. У радянські часи у палаці Лянцкоронських розміщувалася школа. У 2010 р пам'ятник архітектури був переданий в концесію приватному інвестору під умову реставрації та створення туристичного центру, але продовжує руйнуватися ...
----------
Дворец Лянцкоронских в Тартакове построен в XIX в. на месте замка Потоцких, заложенного в XVIII в. польским магнатом Щ. К. Потоцким. От старого оборонного замка сохранились фрагменты валов и стен с юго-западной стороны. Новый дворец в стиле французского нео-барокко построил в Тартакове З. Лянцкоронский. Считается, что образцом для архитектурного проекта тартаковского дворца послужило "Казино де Пари" (Casino de Paris) в Монако. Двухэтажный дворец с ризалитом и балконом имеет боковую башенку. С юга к дому пристроен Г-образный хозяйственный корпус. В советские времена во дворец Лянцкоронских размещалась школа. В 2010 г. памятник архитектуры был передан в концессию частному инвестору под условие реставрации и создания туристического центра, но продолжает разрушаться...

Collapse )