July 7th, 2014

Спадщина. Потелич. Церква Святого Духу/Наследие. Потелич. Церковь Святого Духа.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Унікальна церква Святого Духа в Потеличі - одна з найдавніших дерев'яних храмів України. Входить в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в категорії "Дерев'яні церкви Карпатського регіону України". Святодухівська церква в Потеличі побудована в 1502 році місцевими гончарами на місце ще більш древнішого храму Бориса і Гліба. Церква тризрубна, двоголова, з навісом на випуски вінців та кронштейнах. Центральний зруб перекритий шатровим верхом з одним заломом, східний - восьмигранний верх з ліхтариком і верхівкою, бабинець накрит скатним дахом. Західні і південні двері прикрашені кованими петлями художної роботи. Ковані решітки вікон виконані під час ремонту в 1736 році. В інтер'єрі - монументальний живопис 1620-х років.
----------
Уникальная церковь Святого Духа в Потеличи - один из древнейших деревянных храмов Украины. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в категории "Деревянные церкви Карпатского региона Украины". Святодуховская церковь в Потеличи построена в 1502 г. местными гончарами на месте еще более древнего храма Бориса и Глеба. Церковь трехсрубная, двуглавая, с навесом на выпусках венцов и кронштейнах. Центральный сруб перекрыт шатровым верхом с одним заломом, восточный - восьмигранным верхом с фонариком и верхушкой, бабинец накрыт скатной крышей. Западные и южные двери украшены коваными петлями художественной работы. Кованые решетки окон выполнены во время ремонта в 1736 г. В интерьере - монументальная живопись 1620-х гг.
Collapse )