December 14th, 2013

Спадщина. Дрогобич. Троїцький собор/Наследие. Дрогобыч. Кафедральный собор Пресвятой Троицы. Анонс.

Кафедральний собор Пресвятої Трійці в Дрогобичі споруджено в 1690-1709 рр. в стилі бароко як католицький костел монастиря кармелітів. У 1808 році храм перейшов до василіан і був освячений як греко-католицька церква Святої Трійці. У 1909 році був встановлений іконостас (різьблення виконав львівський майстер А. Сабарай, ікони написав М. Сосенко). У 30-х роках XX ст. стіни розписав І. Бал. В останні роки Троїцький собор у Дрогобичі був повністю відреставрований. Зараз це головний храм Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ.
-----------
Кафедральный собор Пресвятой Троицы в Дрогобыче сооружен в 1690-1709 гг. в стиле барокко как католический костел монастыря кармелитов. В 1808 г. храм перешел к василианам и был освящен как греко-католическая церковь Святой Троицы. В 1909 г. был установлен иконостас (резьбу выполнил львовский мастер А. Сабарай, иконы написал М. Сосенко). В 30-х годах XX в. стены расписал И. Бал. В последние годы Троицкий собор в Дрогобыче был полностью отреставрирован. Сейчас это главный храм Самборско-Дрогобычской епархии УГКЦ.переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Grick_cathedral/IMG_1550_1553_1_middle.jpg

ну как то так =)