August 16th, 2013

Спадщина. Підгірці. Костел св. Йосифа/Наследие. Подгорцы. Наследие. Костел св. Иосифа.Бароковий римсько-католицький костел Воздвиження та святого Йосипа був побудований за замовленням Вацлава Жевуського в 1766 році як родова усипальниця. Архітектор - Кароль Романус. Костел має форму ротонди діаметром 12 метрів.
Головний фасад прикрашає портик з 14 колонами, на аттику якого вишикувалися 8 фігур святих роботи Себастьяна Фесінгера і Лебласа. Один зі святих загинув смертю героя під час Великої Вітчизняної війни від прямого попадання снаряда. Костел і замок з'єднує 300-метрова алея, за часів Жевуських по її сторонам дерева були посаджені суцільною стіною, утворюючи живий коридор.
----------
Барочный римско-католический костел Воздвижения и святого Иосифа был построен по заказу Вацлава Жевуского в 1766 году как родовая усыпальница. Архитектор - Кароль Романус. Костел имеет форму ротонды диаметром 12 метров.
Главный фасад украшает портик с 14 колоннами, на аттике которого выстроились 8 фигур святых работы Себастьяна Фесингера и Лебласа. Один из святых пал смертью героя во время Великой Отечественной войны от прямого попадания снаряда. Костел и замок соединяет 300-метровая аллея, во времена Жевуских по ее сторонам деревья были посажены сплошной стеной, образуя живой коридор.
Collapse )