June 4th, 2013

Спадщина. Аккерман (Білгород-Дністровський). Фортеця/Наследие. Аккерман. Крепость.

Білгород-Дністровська фортеця (до 1944 року - Аккерманська фортеця) - пам'ятник історії і містобудування XIII-XV століть. Є однією з найбільш збережених на території України. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни. Загальна площа території фортеці 9 га. Для порівняння Московський Кремль - 27,7 га. Фортеця лежить на скелястому березі Дністровського лиману, має вигляд неправильного багатокутника, вона складалася з чотирьох дворів, кожен з яких мав специфічне призначення і міг самостійно вести оборону. (В даний час збереглося тільки три кріпостні двори).
-----------
Бе́лгород-Днестро́вская кре́пость (до 1944 года — Аккерма́нская кре́пость) — памятник истории и градостроительства XIII—XV столетий. Является одной из наиболее сохранившихся на территории Украины. Своими размерами она превосходит все подобные фортификационные сооружения страны. Общая площадь территории крепости 9 га. Для сравнения Московский Кремль - 27,7 га. Крепость лежит на скалистом берегу Днестровского лимана, имеет вид неправильного многоугольника, она состояла из четырёх дворов, каждый из которых имел специфическое назначение и мог самостоятельно вести оборону. (В настоящее время сохранилось только три крепостных двора).

Collapse )