m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Торунь. Дерев'яна церква/Наследие. Торунь. Церковь Введения Пресвятой Богородицы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1571_9Y5B1574_middle.png
Архітектурною пам’яткою села Торунь Міжгірського району є дерев’яна Свято-Введенська церква, будівництво якої датується 1809 роком. Дерев’яна сакральна архітектура є гордістю сіла та держави в цілому.
----------
Архитектурным памятником села Торунь Межгорского района является деревянная Свято-Введенская церковь, строительство которой датируется 1 809 годом. Деревянная сакральная архитектура является гордостью села и государства в целом.переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1575_9Y5B1582_middle.png

під церквою традіційний цвінтар з декілька могил/у церкви традиционный погост из некоторого колічества могил

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1583_middle.png

Географічне розташування Закарпаття помітно вплинуло на розвиток дерев’яної архітектури своєрідною стильовою різноманітністю, що характерно виокремлюється не лише на загальноукраїнському, але й центрально європейському фонах.
----------
Географическое положение Закарпатья заметно повлияло на развитие деревянной архитектуры своеобразном стилевым разнообразием, что характерно выделяется не только на общеукраинском, но и центрально европейском фонах.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1584_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1587_9Y5B1592_middle.png

За переказами старожилів Свято-Введенська церква була збудована майстрами які будували церкву Святого Миколая у Прислопі 1797 року. Отже за переказами церква у Торуні була збудована 1798 року. Такого датування дотримуються і жителі села.
----------
По рассказам старожилов Свято-Введенская церковь была построена мастерами которые строили церковь Святого Николая в Прислопе 1797 года. По рассказам церковь в Торуне была построена в 1798 году. Такой датировки придерживаются и жители села.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1593_9Y5B1595_middle.png

підемо у всередину/пойдем во внутрь

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1658_9Y5B1670_middle.png

Місце для побудови церкви було вибрано не випадково. Існує легенда,що ще раніше церква знаходилася на горі Причіл. Під час сильного вітру турна (сама верхня частина даху) була кинута на те місце,де зараз розміщена Свято-Введенська церква. Ось тому саме у центрі села вона милує око гостей,туристів,приїжджих і жителів села.
----------
Место для постройки церкви было выбрано не случайно. Существует легенда, что еще раньше церковь находилась на горе Прычил. Во время сильного ветра турна (самая верхняя часть крыши) была брошена на то место, где размещена Свято-Введенская церковь. Вот поэтому именно в центре села она радует глаз гостей, туристов, приезжих и жителей села.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1645_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1646_middle.png

Серед сельчан були цілі сім’ї майстрів з будівництва храмів. Технічні знання з будівництва переходили від батька до сина. Завдяки цьому ще і сьогодні живе традиція будівництва з дерева.
----------
Среди сельчан были целые семьи мастеров по строительству храмов. Технические знания по строительству переходили от отца к сыну. Благодаря этому и сегодня живет традиция строительства из дерева.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1647_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1648_middle.png

Ліс для будівництва храму вирубали на місці,де зараз знаходиться школа,дитячий садочок,будинок вчителя.300 років тому там був дрімучий ліс. Будівництво дерев’яної церкви проходило в умовах іноземного австро-угорського гніту. Але старовинний храм у селі-це пам’ятка неповторної народної архітектури.
----------
Лес для строительства храма вырубили на месте, где сейчас находится школа, детский сад, дом учителя. 300 лет назад там был дремучий лес. Строительство деревянной церкви проходило в условиях иностранного австро-венгерского гнета. Но старинный храм в селе это памятник неповторимой народной архитектуры.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1649_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1650_middle.png

Майстри зводячи цей шедевр зберегли свій побут і культуру а також свою самобутність. Свято-Введенська церква побудована у стилі барокко. Але творчо перероблені майстрами іноземні прийоми породили нові, своєрідні риси національної архітектури. В цьому й полягає унікальність пам’ятки. Простота композицій, відсутність зовнішніх прикрас надають церкві строгості. Силует храму особливо гарний на фоні неба, навколишніх гір та зелені.
----------
Мастера возводя этот шедевр сохранили свой быт и культуру а также свою самобытность. Свято-Введенская церковь построена в стиле барокко. Но творчески переработаны мастерами иностранные приемы породили новые, своеобразные черты национальной архитектуры. В этом и заключается уникальность памятника. Простота композиций, отсутствие внешних украшений придают церкви строгость. Силуэт храма особенно хорош на фоне неба, окружающих гор и зелени.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1651_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1652_middle.png

Унікальною є пам’ятка архітектури ще і тим, що вона пройнята духом народності, спільністю з культурою всієї України. Взагалі на Міжгірщині нараховується 13 церков, які перебувають під охороною держави. Зберегти їх, продовжити їм вік для нащадків - святий обов’язок теперішнього покоління. Для цього потрібна фінансова підтримка держави, вдосконалення правової бази охорони історико-культурної спадщини.
----------
Уникален памятник архитектуры еще и тем, что он проникнут духом народности, общностью с культурой всей Украине. Вообще в Межгорье насчитывается 13 церквей, которые находятся под охраной государства. Сохранить их, продлить им возраст для потомков - святой долг нынешнего поколения. Для этого нужна финансовая поддержка государства, совершенствование правовой базы охраны историко-культурного наследия.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1653_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1654_9Y5B1656_middle.png

План будування церкви в селі  Торунь був такий.Це сполучення трьох зрубів-головного,центрального четверика для молільників, вівтарного прирубу і невеликого прямокутного прирубу для притвору. Будівля складається з поземно покладених одна на одну колод,утворюючи так звані вінці. Вона зведена майтрами без жодного цвяха. У середині зруб не прикритий нічим,а стеля була вигнута на кшталт коробового склепіння. Про те,що храм будувала православна громада,говорять ікони тих час,які збереглися до нині.
Дзвіниця знаходиться окремо від  церкви. У період незалежної України біля церкви зведено каплицю.
----------
План строительства церкви в селе Торунь был таков. Это сочетание трех срубов- главного, центрального четверика для молящихся, алтарной прирубы и небольшой прямоугольной прирубы для притвора. Здание состоит из наземно возложенных друг на друга бревен, образуя так называемые венцы. Оно возведена мастерами без единого гвоздя. В середине сруб не прикрыт ничем, а потолок был изогнутым по окружности квадратного свода. О том, что храм строила православная община, говорят иконы тех время, которые сохранились до сих пор.
Колокольня находится отдельно от церкви. В период независимой Украины у церкви возведена часовня.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1654_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1655_middle.png

Покриття храму-це не просто чотиригранний намет з банею. Насправді намет церкви є п’ятиярусним, де три яруси чотиригранні ,а інші два-восьмигранні. І завершується покриття восьмигранною банею.
----------
Покрытие храма это не просто четырехгранный шатер с куполом. На самом деле крыша церкви является пятиярусной, где три яруса четырехгранные, а другие два-восьмигранные. И завершается покрытие восьмигранной баней.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1656_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1657_middle.png

У середині церкви розписувались малярами. У розписах церкви дотримувались усталеної схеми розташування канонічних сюжетів. Вони займали центральну,північну і південну стіни,а також розміщувались у вівтарі. Найбільш відомими іконами є Страсті Христові, Страшний суд.
----------
В середине церковь расписывалась художниками. В росписях церкви придерживались сложившейся схемы расположения канонических сюжетов. Они занимали центральную, северную и южную стены, а также размещались на алтаре. Наиболее известными иконами являются Страсти Христовы, Страшный суд.

Особливою шаною сповнені ікони Богоматері. Вони випромінюють чарівність, теплоту, земну материнську ніжність. У храмі є також ікони Святий Миколай,Архангел Михаїл та інші.
----------
С особым уважением исполнены иконы Богоматери. Они излучают обаяние, теплоту, земную материнскую нежность. В храме также есть иконы Святого Николая, Архангела Михаила и другие.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1679_middle.png

Народні майстри використали для надання пишності різьблення:гарно оздоблені вхідні двері,округлої форми вверху,вирізьблені Царські ворота у вівтар, дві невеликі колони, які відокремлюють центральну частину храму від притвору.
----------
Народные мастера использовали для предания пышности резьбу: красиво украшенные входные двери, округлой формы вверху, вырезанные Царские ворота в алтарь, две небольшие колонны, которые отделяют центральную часть храма от притвора.переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1680_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1681_middle.png

Дерев'яна, трьохзрубна, тримісна. Зрубана з ялинових брусів, кутові з'єднання виконані врубками в простий замок з одностороннім вирізом та верб лапу. Прямокутний зруб нефа ширше однакових по ширині інших зрубів. Двосхила висока покрівля нефа і бабинця перекриває коробівий звід нефа і плоске перекриття над бабінця. У східному зрубі самостійна покрівля нижче, також струнка. Спочатку церква була покрита дранню і лемешем, пофарбованим у червоний колір. Стіни над побоюванням покриті гонтом. Піддащя, оточуюче церкву з усіх боків, переходить на західному фасаді в двох'ярусний ганок, зрубане одночасно з бабинцем. Відкритий ганок оформлено аркадою на різьблених стовпчиках. Карниз і наличники прикрашені різьбленим орнаментом. Вінці зрубів, на які спирається піддащя, вирізані у вигляді «Качурів». Над бабинцем височіє вежа з бароковим завершенням, покритим оцинкованим залізом. В інтер'єрі пам'ятника привертає увагу проріз між бабинцем і нефом, декорований різьбленням.
----------
Деревянная, трехсрубная, трехмастная. Срублена из еловых брусьев, угловые соединения выполнены врубками в простой замок с односторонним вырезом и и в лапу. Прямоугольный сруб нефа шире одинаковых по ширине остальных срубов. Двускатная высокая кровля нефа и бабинца перекрывает коробовый свод нефа и плоское перекрытие над 6абинцем. В восточном срубе самостоятельная кровля ниже, также стремительная. Первоначально церковь была покрыта дранью и лемехом, окрашенным в красный цвет. Стены над опасением покрыты гонтом. Подкрышье, окружающее церковь со всех сторон, переходит на западном фасаде в двухъярусное крыльцо, срубленное одновременно с бабинцем. Открытое крыльцо оформлено аркадой на резных столбиках. Карниз и наличники украшены резным орнаментом. Венцы срубов, на которые опирается подкрышье, вырезаны в виде «качуров». Над бабинцем возвышается башня с барочным завершением, покрытым оцинкованным железом. В интерьере памятника привлекает внимание проем между бабинцем и нефом, декорированный резьбой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1682_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1690_middle.png

Дзвіниця дерев'яна, прямокутна в плані, двоярусна, з восьмигранним шатровим перекриттям. Зрубана з соснових полуколод, врубки в простий замок з двостороннім вирізом. Покрита дранню. Кронштейни, на які спирається піддащя, вирізані у формі «Качурів», а карниз прикрашений «мотузкою». У другому ярусі дзвіниці вирізані арочні отвори. У нижньому ярусі дзвіниці збереглося двоє воріт.
----------
Колокольня деревянная, прямоугольная в плане, двухъярусная, с восьмигранным шатровым перекрытием. Срублена из сосновых полу бревен, врубки в простой замок с двухсторонним вырезом. Покрыта дранью. Кронштейны, на которые опирается подкрышье, вырезаны в форме «качуров», а карниз украшен «веревкой». Во втором ярусе колокольни вырезаны арочные проемы. В нижнем ярусе колокольни сохранилось двое ворот.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1683_9Y5B1686_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1683_middle.png

У радянський період церква була закрита і зберігалась як архітектурна пам’ятка. Молебень тут відбувалась тільки на Великдень. Але церковна двадцятка підтримували у належному стані храм. Коли Україна стала незалежною,тут відновилось церковне життя. Місцевий маляр Форос Ф.П. розмалював її південну і північну стіни та стелю.
----------
В советский период церковь была закрыта и сохранялась как архитектурный памятник. Молебен здесь происходил только на Пасху. Но церковная двадцатка поддерживала в надлежащем состоянии храм. Когда Украина стала независимой, здесь возобновилась церковную жизнь. Местный художник Форос Ф.П. разрисовал ее южную и северную стены и потолок.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1687_9Y5B1689_middle.png

Знімок, ймовірно, близько 1920 опублікований р Більша частина цього гористого краю до Першої світової війни належала Австро-Угорщини, а в 1919 р він увійшов до складу нового Чехословацької держави. Сьогодні найбільша частина Підкарпатської Русі утворює Закарпатську область західної України, а менші частини належать Словаччині та Польщі. На даному знімку зображено село Торунь у Міжгірському районі східної Підкарпатської Русі. Будинки та церкви мають крутоскатние даху з навісами для захисту стін від зимової негоди в горах.
----------
Снимок , вероятно, опубликованный около 1920 г. Большая часть этого гористого края до Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгрии, а в 1919 г. он вошел в состав нового Чехословацкого государства. Сегодня самая крупная часть Подкарпатской Руси образует Закарпатскую область западной Украины, а меньшие части принадлежат Словакии и Польше. На данном снимке изображено село Торунь в Межгорском районе восточной Подкарпатской Руси. Дома и церкви имеют круто скатные крыши с навесами для защиты стен от зимней непогоды в горах.


Тут зображена дзвіниця церкви Пресвятої Богородиці в Торуні, побудована в 1809 році/Здесь изображена колокольня церкви Пресвятой Богородицы в Торуни, построенная в 1809 году


І на останок/И на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1671_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/27.%20TORUN%27/9Y5B1571_9Y5B1574_middle.png

фото 1920-х


джерелр/источник -
http://ua.vlasenko.net/_pgs/pgs-html/pgs2-192.html
http://rest4u.com.ua/reviews/derevyana-svyatovvedenska-cerkva-v-s-torun.html
http://www.wdl.org/ru/item/10052/ну как то так =))
Tags: Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments