m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Турчиновка. Палац Уварової/Наследие. Турчиновка. Дворец Уваровой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9089_9093_middle.png

САДИБА, 1899-1900 рр.
Розташована в центрі села, в оточенні старовинного парку, що розкинувся на пересіченій місцевості. Територія садиби огороджена металевою огорожею з цегляними трипролітних воротами.
------------------
УСАДЬБА, 1899—1900 гг.
Расположена в центре села, в окружении старинного парка, раскинувшегося на пересеченной местности. Территория усадьбы ограждена металлической оградой с кирпичными трехпролетными воротами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9126_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3196_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3199_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3200_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3201_middle.png

Палац, 1899-1900 рр. Цегляний, прямокутний у плані, двоповерховий, з двома слабо виступаючими центральними ризалітами на головному і задньому фасадах, з вбудованою верандою (закладена). Центральний вузький ризаліт головного фасаду з тамбуром-терасою над входом завершений трикутним щипцом.
—————
Дворец, 1899—1900 гг. Кирпичный, прямоугольный в плане, двухэтажный, с двумя слабо выступающими центральными ризалитами на главном и заднем фасадах, с встроенной верандой (заложена). Центральный узкий ризалит главного фасада с тамбуром-террасой над входом завершен треугольным щипцом.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3197_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9095_9097_middle.pngРизаліт фланкваний зліва кутовою вежею (на рівні будівлі), завершеною шпилем, праворуч - кутовим прямокутним еркером з шатровим дахом. В основу архітектурних форм будівлі покладені мотиви ренесансу, модернізовані і перероблені на раціоналістичній основі відповідно до техніко-художніх можливостей цегли.
--------------
Ризалит фланкирован слева угловой башней (в уровне здания), завершенной шпилем, справа — угловым прямоугольным эркером с шатровой кровлей. В основу архитектурных форм здания положены мотивы ренессанса, модернизированные и переработанные на рационалистической основе в соответствии с технико-художественными возможностями кирпича.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3205_middle.pngВ інтер'єрах стіни і стелі прикрашені ліпленням. Внутрішнє планування характеризується розміщенням приміщень навколо центрального холу.
—————
В интерьерах стены и потолки украшены лепкой. Внутренняя планировка характеризуется размещением помещений вокруг центрального холла.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3209_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3223_1_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3214_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3223_middle.pngМаєток Наталії Уварової-Терещенко в селі Турчинівка, що на Житомирщині, зберігся досить добре. "Живий" фамільний герб Уварових на задньому фасаді. Ще пізнаване колись позолочене ліплення на білених вапном стелях. Паркет, хоч і зафарбований тривіальною "статевою" фарбою, все той же, що і 107 років тому. Навіть віконні рами - того часу ... Зараз в цій будівлі сільське профтехучилище. А століття тому особняк служив свого роду літньою резиденцією для представників однієї з найбагатших сімей Європи.
---------------
Имение Натальи Уваровой-Терещенко в селе Турчиновка, что на Житомирщине, сохранилось достаточно хорошо. "Жив" фамильный герб Уваровых на заднем фасаде. Еще узнаваема некогда золоченая лепка на беленых известью потолках. Паркет, хоть и закрашенный тривиальной "половой" краской, все тот же, что и 107 лет назад. Даже оконные рамы - того времени... Сейчас в этом здании сельское профтехучилище. А столетие назад особняк служил своего рода летней резиденцией для представителей одной из богатейших фамилий Европы.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3212_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3211_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3210_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3213_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9100_9103_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9105_9109_middle.png

Останньою господинею цього будинку була Наталя Федорівна Уварова. Після Жовтневої революції 1917 року, втративши чоловіка, графа Сергія Уварова, з його маєтку в Ємільчине (Житомирська область) вона перебралася в Турчинівці. Жила без прислуги. Тихо, скромно. Дозволяла собі хіба що верхові прогулянки по околицях. У 1918 році за нею прийшли - заарештовувати. Подзвонили. Двері відчинила вона сама. Одягнена була в просте плаття, і її прийняли за прислугу. Зажадали покликати господарку. Наталя попросила почекати біля дверей, а сама вийшла через чорний хід, у якого був прив'язаний запряжений кінь, вскочила в сідло - і більше її в Турчинівці ніхто не бачив. Про подальшу долю Наталії Федорівни місцеві історики нічого не знають. Точніше, не знали. До приїзду в село Мішеля Терещенко. Він-то і заповнив "пробіл" в їх дослідженнях. Виявляється, Наталія Уварова зуміла врятуватися і дістатися до Парижа.
-----------------
Последней хозяйкой этого дома была Наталья Федоровна Уварова. После Октябрьской революции 1917 года, потеряв мужа, графа Сергея Уварова, из его имения в Емильчино (Житомирская область) она перебралась в Турчиновку. Жила без прислуги. Тихо, скромно. Позволяла себе разве что верховые прогулки по окрестностям. В 1918 году за ней пришли - арестовывать. Позвонили. Дверь открыла она сама. Одета была в простое платье, и ее приняли за прислугу. Потребовали позвать хозяйку. Наталья попросила обождать у дверей, а сама вышла через черный ход, у которого был привязан запряженный конь, вскочила в седло - и больше ее в Турчиновке никто не видел. О дальнейшей судьбе Натальи Федоровны местные историки ничего не знают. Точнее, не знали. До приезда в село Мишеля Терещенко. Он-то и заполнил "пробел" в их разысканиях. Оказывается, Наталья Уварова сумела спастись и добраться до Парижа.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9110_9113_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9114_9118_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3224_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3225_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3226_middle.png

Господарський корпус, 1900 року розташований недалеко від палацу. Цегляний, двоповерховий, з асиметрично поставленою триярусною вежею, завершеною зубцями і шпилем.
У 1967 році до північного фасаду прибудовано прямокутний будинок.
Садиба являє собою своєрідний архітектурний ансамбль еклектизму, виконаний на високому художньому рівні.
------------------
Хозяйственный корпус, 1900 г. Расположен невдалеке от дворца. Кирпичный, двухэтажный, с асимметрично поставленной трехъярусной башней, завершенной зубцами и шпилем.
В 1967 г. к северному фасаду пристроено прямоугольное здание.
Усадьба представляет своеобразный архитектурный ансамбль эклектизма, выполненный на высоком художественном уровне.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_9104_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3216_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3217_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3222_midddle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/J_JULE/24.%20TURCHINOVKA/IMG_3218_3221_middle.png


Джерело/Источник: Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР том 2, стр.156 и http://president.org.ua/news/news-161423ну как то так =))
Tags: Житомирщина, дворец, усадьба
Subscribe

Recent Posts from This Journal

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments