m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чинадієво. Замок Шенборнів/Наследие. Чинадиево. Замок Шенборнов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0156_middle.png
А починалося ж все у 1840-му з простої дерев'яної хатинки в урочищі Берегвар, куди володарі домінії графи Шенборни частенько навідувалися відпочити та пополювати, та ще й не одні, а з високоповажними гостями. "В урочищі" звучить так, неначе до палацику потрібно було спускатися - але все навпаки, він розташовувався (і його нащадок теж:)) на висоті близько 300 м над рівнем моря.
Берегвар був перлиною Мукачево-Чинадіївської латифундії Шенборнів.
-----------
А начиналось же все в 1840-м с простой деревянной избушки в урочище Берегвар, куда обладатели доминии графы Шенборны частенько наведывались отдохнуть и поохотиться, да еще и не одни, а с высокопоставленными гостями. "В урочище" звучит так, как будто к дворце нужно было спускаться - но все наоборот, он располагался (и его потомок тоже :)) на высоте около 300 м над уровнем моря. Берегвар был жемчужиной Мукачево-Чинадиевского латифундии Шенборнов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0157_0161_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0162_0166_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0172_0176_middle.png

Про те, звідки в Карпатах взялися німецькі єпископи, розказав у "Монографії Березької жупи" адвокат Шенборнів Теодор Легоцький. І почав здалеку: з передачі маєтків Ференца Ракоці ІІ у 1711 р. у руки Габсбургів, а від них 31 липня 1728 р. до Фрідріха Лотара Шенборна, 75-річного архієпископа в Майнці, коронного канцлера римської держави - і ще й до купи бамберзькому єпископу. Високолповажний дідок відразу доручив керівництво новими землями своєму кузену Фрідріху Карлу Шенборну - не так через вік, як через... відсутність угорського громадянства. =)
-----------
О том, откуда в Карпатах взялись немецкие епископы, рассказал в "Монографии Берегской жупы" адвокат Шенборнов Теодор Легоцкий. И начал издалека: с передачи имений Ференца Ракоци II в 1711 в руки Габсбургов, а от них 31 июля 1728 к Фридриху Лотара Шенборна, 75-летнего архиепископа в Майнце, коронного канцлера римского государства - и еще до кучи Бамбергскому епископу . Высокопоставленный старичок сразу поручил руководство новыми землями своему кузену Фридриху Карлу Шенборну - не так из-за возраста, как из-за... отсутствие венгерского гражданства.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0191_0194_middle.png

А маєтки були завидні: 152 села, 15 присілків, 4 міста. Неначе цього мало, у княгинь Софії Баторі та Естергазщі купується ще 33 села навколо Чинадійового. А ще ж були поля. І обов'язкові в Карпатах гори. Ба-а-агато гір.
Цісар Карл VI дарував домінію архієпископу навічно, але вже в січні 1729 р. старенький Шенборн помирає, а за маєтком слідкує його секретар Бауер. 30 січня Фрідріха Карла Шенборна обирають бамберзьким єпископом - і вся спадщина Фрідріха Лотара дістається його кузену. Але єпископ теж в Карпати не поспішає: відправляє двох управляющих (які пишуть йому листи - а ті йдуть до Бамберга аж два тижні!) - та час від часу посилає інспекторів.
----------
А имения были завидные 152 села, 15 хуторов, 4 города. Как будто этого мало, у княгинь Софии Батори и Естергазци покупается еще 33 деревни вокруг Чинадиево. А ведь были поля. И обязательные в Карпатах горы. Много гор.
Император Карл VI даровал доминию архиепископу навечно, но уже в январе 1729 старенький Шенборн умирает, а за имением следит его секретарь Бауэр. 30 января Фридриха Карла Шенборна выбирают Бамбергским епископом - и все наследство Фридриха Лотара достается его кузену. Но епископ тоже в Карпаты не спешит: отправляет двух управляющих (которые пишут ему письма - а те идут в Бамберг целых две недели!) - И время от времени посылает инспекторов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0196_0197_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0198_0204_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0205_0211_middle.png
 
Українські селяни, які населяли Чинадіївську домінію, нового пана не надто поважали - часто-густо навіть не спускалися з своїх гірських присілків на панщину. Ті ж, хто приходив, працювали абияк і в техніці не розбиралися. Фрідріх Карл змушений задуматися - і вихід бачить у німецьких колоністах та купцях-євреях з Галичини. Німці ж були спадковими виноробами, лісниками, рільниками та ремісниками. Були й лікарі та учителі, органісти і пивовари. Рільникам надавали безкоштовне поле і дерево для будівництва, плюс на 6 років звільнювали від податків.
---------
Украинские крестьяне, населявшие Чинадиивскую доминиона, нового господина не слишком уважали - часто даже не спускались с своих горных хуторов на барщину. Те же, кто приходил, работали кое-как и в технике не разбирались. Фридрих Карл вынужден был задуматься - и выход видит в немецких колонистов и купцах-евреям из Галичины. Немцы же были наследственными виноделами, лесниками, земледельцами и ремесленниками. Были и врачи и учителя, органисты и пивовары. Полеводам предоставляли бесплатное поле и дерево для строительства, плюс на 6 лет освобождали от налогов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_0212_0215_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3363_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3365_middle.png


 
Хоч і віденські аристократи, а убивцями Шенборни були ще тими. Майже щовересня батько і син, Фрідріх-Карл і Георг-Ервін прибували сюди на кількаденні лови - з чисельними гостями. Потім в Берегвар звозили нещасні тушки невинно убитих оленів - по 30-40 щороку.
З іншого боку, розказують і бувальщину про Георга-Ервіна, котрий власноруч вийняв з крижаної води поранене оленятко - і виходив його.
-----------
Хотя и венские аристократы, а убийцами Шенборны были еще теми. Почти каждый сентябрь отец и сын, Фридрих-Карл и Георг-Эрвин прибывали сюда на многодневную охоту - с многочисленными гостями. Затем в Берегвар свозили несчастные тушки невинно убитых оленей - по 30-40 ежегодно.С другой стороны, рассказывают и быль о Георга-Эрвина, который собственноручно вытащил из ледяной воды раненого олененка - и выходил его.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3368_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3369_middle.png
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3371_3374_middle.png
 
А ще Георг-Ервін мав "Мерседес", яким гасав Карпатами. Водія на цей час садовив поруч - і той роздавав місцевим дітям цукерки.
---------
А еще Георг-Эрвин имел "Мерседес", которым носился по Карпатам. Водителя на это время сажал рядом - и тот раздавал местным детям конфеты.


 
Та повернемося до історії зведення замку. На таблиці біля декоративного ставу під трафарет писано, що перенасичений коминами та прикрашений башточками палац - релікт XVIII століття, хоча Д. і І.Поп в своїй відомій книзі "Замки Підкарпатської Русі" стверджують, що замок в стилі романтизму звели на місці старого дерев'яного в 1890-му році. Слова авторів підтверджує і напис над входом до палацу.
Є десь в Німеччині замок, кількість башт в якому співвідносна з кількістю днів в році. Уявляєте - 365 башт! Я от не уявляю.
----------
Но вернемся к истории возведения замка. На таблице у декоративного пруда под трафарет написано, что перенасыщеный трубами и украшеный башенками дворец - реликт XVIII века, хотя Д. и И.Поп в своей известной книге "Замки Подкарпатской Руси" утверждают, что замок в стиле романтизма возвели на месте старого деревянного в 1890 году. Слова авторов подтверждает и надпись над входом во дворец. Есть где-то в Германии замок, количество башен в котором соотносится с количеством дней в году. Представляете - 365 башен! Я вот не представляю.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3380_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3381_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3382_middle.png

Та і за Чинадіївським романтичним дивом, що неначе зійшло з ілюстрації мушкетерського роману, можна вивчати календар: 365 вікон, 52 кімнати, 12 входів. Символічно і безглуздо :). Апофеозом алегоричності був колись став: його контури нагадували абрис Австро-Угорської імперії. Є ж в Києві зараз біля університету фонтан у формі України? Ну так от, традиція робити географічні водойми, виявляється, досить давня.
----------
Да и за Чинадиевским романтическим чудом, будто сошедшим с иллюстрации мушкетерского романа, можно изучать календарь: 365 окон, 52 комнаты, 12 входов. Символично и бессмысленно :). Апофеозом аллегоричности был когда-то став: его контуры напоминали абрис Австро-Венгерской империи. Есть же в Киеве сейчас около университета фонтан в форме Украины? Ну так вот, традиция делать географические водоемы, оказывается, достаточно давняя.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3386_middle.pngЗамок побудований з цегли і покритий фігурною черепицею. В архітектурному відношенні замок близький по типу французьким ренесансним замкам часів знаменитих «мушкетерів».
----------
Замок построен из кирпича и покрыт фигурной черепицей. В архитектурном отношении замок близкий по типу французским ренессансным замкам времен знаменитых «мушкетеров».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3403_3406_middle.png

Химерність 4 різних за формами веж і ренесансних фронтонів, різномасштабних дахів і їх конструкцій - все це сприяє тому, що кам'яна маса втрачає свою вагу, ніби-то виростає зі свого природного п'єдесталу, схилу гори.
Тому замок не є чужим в природному своєму оточенні.
-----------
Вычурность 4 разных по формам башен и ренессансных фронтонов, разномасштабность крыш и их конструкций — все это способствует тому, что каменная масса теряет свой вес, как бы вырастает из своего природного пьедестала, склона горы.
Поэтому замок не является чужим в природном своем окружении.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3389_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3395_3400_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3391_3394_middle.png

Будівлю прикрашають численні башточки, флюгери, м'яка черепиця, кольорові вітражі, геральдична ліпнина. На часовій вежі можна бачити фамільний герб Шенборнів з левом і короною. Частково збереглися інтер'єри з парадними сходами і каміном.
-----------
Здание украшают многочисленные башенки, флюгеры, яркая черепица, цветные витражи, геральдическая лепнина. На часовой башне можно видеть фамильный герб Шенборнов со львом и короной. Частично сохранились интерьеры с парадной лестницей и камином.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/IMG_3390_middle.png

Вікна каплиці, розташованої на другому поверсі замку, прикрашені дивовижними вітражами - герби з коронами і хрестами. Двері під'їздів та вікна над ними прикрашені вітражами на біблейські теми. Місце для спорудження замку було вибране настільки вдало, що навколишній ландшафт при влаштуванні замкового парку не потрібно було змінювати.
-----------
Окна часовни, расположенной на втором этаже замка, украшены изумительными витражами — гербы с коронами и крестами. Двери подъездов и окна над ними украшены витражами на библейские темы. Место для сооружения замка было выбрано настолько удачно, что окрестный ландшафт при устройстве замкового парка не нужно было менять.

трохи інтерьєрів/немного інтерьеров


Місцеві розказують про побудову замку таку от небилицю: палац був даром кохання графа Ервіна-Фрідріха Шенборна своїй дружині Францисці. Тільки слуги перешіптувались, що жінка зраджує графа. Якось Шенборн раптово повернувся з полювання - і застав Франциску в спальні в обіймах якогось полковника. Від люті граф розстріляв годинник на вежі замку - так, що той аж зупинився. За легендою, полковника-жонолюба скинули за наказом графа з крутої скелі, а Франциску покарали більш витончено: майстри виготовили люстру-русалку, схожу на Франциску фон Шенборн-Бухгейм - але з рогами на голові...
Зрозуміло, що все це романтичні нісенітниці. :)
----------
Местные рассказывают о построении замка такую ​​вот небылицу: дворец был даром любви графа Эрвина-Фридриха Шенборна своей жене Франциске. Только слуги шептались, что женщина изменяет графу. Однажды Шенборн внезапно вернулся с охоты - и застал Франциску в спальне в объятиях некоего полковника. От ярости граф расстрелял часы на башне замка - так, что те остановились. По легенде, полковника-женолюба сбросили по приказу графа с крутой скалы, а Франциску наказали более изощренно: мастера изготовили люстру-русалку, похожую на Франциску фон Шенборн-Бухгейм - но с рогами на голове ...
Понятно, что все это романтические глупости. :)графіня в весільному одязі/графіня в свадебном убранстве


Слава про красу цього замку розносилась далеко за межі Закарпатті.
У 1938-1939 році замком зацікавився навіть такий «цінитель мистецтв», як рейхсмаршал люфтваффе Герман Герінг. Представниками Герінга велися переговори з власницею замку графинею Шенборн-Бухгайм про його придбання, а також з урядом Карпатської України в особі Августина Волошина, однак у продажі замку було відмовлено.
-----------
Слава о красоте этого замка разносилась далеко за пределы Закарпатья.
В 1938-1939 году замком заинтересо- вался даже такой «ценитель искусств», как рейхсмаршал люфтваффе Герман Геринг. Представителями Геринга велись переговоры с владелицей замка графиней Шенборн-Бухгайм о его приобретении, а также с правительством Карпатской Украины в лице Августина Волошина, однако в продаже замка было отказано.

Але ми відволіклися. Домінія переходила від одного Шенборна до іншого, останнім власником її був віденець граф Шенборн-Бухейм. В 1928 р. чехословацький уряд ліквідував за земельною реформою Мукачево-Чинадіївську домінію. Після Другої світової всю землю було розділено між бідними селянами.
----------
Но мы отвлеклись. Доминия переходила от одного Шенборна к другому, последним владельцем ее был венец граф Шенборн-Бухеймом. В 1928 чехословацкое правительство ликвидировало из-за земельной реформы Мукачево-Чинадиивскую доминию. После Второй мировой вся земля была разделена между бедными крестьянами.

небагато давнини/немного старины
Kurfurst Lothar Franz von Schonborn


Friedrich Karl von Schonborn


Ervin Fridrikh Karoy von Schonborn-Bukheym


З 1946 р на території маєтку був відкритий клінічний санаторій "Карпати", де лікують серцево-судинні захворювання. Є бювет з мінеральною водою "Поляна Купель". Будівля палацу Шенборнів в даний час є одним з корпусів санаторію. Внизу біля дороги знаходиться залізнична станція "Санаторій Карпати", яка виконана в тому ж романтичному стилі, що і палац.
-----------
С 1946 г. на территории имения был открыт клинический санаторий "Карпаты", где лечат сердечно-сосудистые заболевания. Есть бювет с минеральной водой "Поляна Купель". Здание дворца Шенборнов в настоящее время является одним из корпусов санатория. Внизу у дороги находится железнодорожная станция "Санаторий Карпаты", которая выполнена в том же романтичном стиле, что и дворец.

погляд з неба/взгляд с небес

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00702_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00703_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00704_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00705_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00706_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00707_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00708_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00709_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00711_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00712_00714_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00715_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00721_00723_middle.png


фотографии интерьера взяты тут:
http://www.stejka.com/rus/trip/zamok_wenborna/
http://sergekot.com/zamok-shonborniv/
www.delcampe.net
http://www.liveinternet.ru/community/excaliburclub/post321268476/
http://www.2ristic.com/sng/ukraina-sng/karpaty/zamok-shenbornov-v-zakarpate-progulka-po-staroj-avstro-vengrii/
текст взят у - http://www.castles.com.ua/c.html и http://www.doroga.ua/poi/Zakarpatskaya/Chinadievo/Zamok_Shenbornov/918погляд на останок/взгляд на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/02.%20CHENANDIEVO/SHENBORN/DJI00716_00717_middle.pngну как то так =))
Tags: Закарпатье, замок
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 5 comments