m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Ужок. Церква святого Михайла/Наследие. Ужок. Церковь святого Михайла.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_3416_3419_middle.png
Церква святого Михайла — дерев'яна церква, яка знаходиться у селі Ужок, Великоберезнянського району, Закарпатської області.
Ужоцька дерев'яна церква є своєрідною візитівкою Закарпаття. Це одна з найцікавіших споруд бойківського стилю. Вона настільки досконало поставлена на схилі, що, здається, виросла на цьому місці. Тлом для неї служить вражаючий природний амфітеатр, де з розлогих схилів вириваються під хмари стрімкі вершини, де варіювання форм і ефекти освітлення, кольори заліснених і трав'янистих ділянок, пологих видолинків і темних ущелин з таємничими валунами забезпечують справжню драматичну постановку, яку ніколи не набридає споглядати.
----------
Церковь святого Михаила - деревянная церковь, которая находится в селе Ужок, Великоберезнянского района Закарпатской области.
Ужоцкая деревянная церковь является своеобразной визитной карточкой Закарпатья. Это одно из самых интересных сооружений бойковского стиля. Она настолько совершенно поставлена ​​на склоне, что, кажется, выросла на этом месте. Фоном для нее служит впечатляющий природный амфитеатр, где с обширных склонов вырываются под облака стремительные вершины, где варьирование форм и эффекты освещения, цвета лесистых и травянистых участков, пологих ложбин и темных ущелий с таинственными камнями обеспечивают настоящую драматическую постановку, которую никогда не надоедает созерцать.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0251_middle.png

Форми церкви ніби повторюють природний антураж: масивним горбом домінує центральний шатровий верх, йому підігрує маленький шатрик над вівтарною частиною, а чотирикутна невелика башта над бабинцем — граційна і наївна, ніби ще не готова до властивого баштам домінування, і виступає мов супровідна мелодія у цілісній гармонійній композиції.
21 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що проходила у Камбоджі, Церква Святого Духа, разом з іншими дерев'яними церквами карпатського регіону, була включена у список світової спадщини ЮНЕСКО
----------
Формы церкви будто повторяют естественный антураж: массивным горбом доминирует центральный шатровый верх, ему подыгрывает маленький шатрик над алтарной частью, а четырехугольная небольшая башня над притвором - грациозная и наивная, что еще не готова к свойственному башням доминированию, и выступает как сопроводительная мелодия в целостной гармоничной композиции.
21 июня 2013 на 37-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Камбодже, Церковь Святого Духа, вместе с другими деревянными церквями карпатского региона была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0252_0257_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0258_0262_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0330_middle.png


Архітектура


Храм архангела Михайла — це пам'ятник дерев'яного зодчества бойківської школи, який збудований на виступі високого пагорба. Своїми лаконічними формами він чудово вписується в гірський ландшафт. Три квадратних в плані зруби визначили композицію його обсягів, де домінанта належить середньому, верх якого має два квадратних в плані заломи і шатрове завершення. Гору над вівтарем зроблено більш низькою і з одним заломом. Над бабинцем влаштована невелика дзвіниця, яка за висотою набагато перевищує вівтарний верх, але нижче центрального, що позбавляє маси храму нерухомості і вносить в його загальну композицію елемент динаміки та мальовничості.
----------
Храм архангела Михаила - это памятник деревянного зодчества бойковской школы, построенный на выступе высокого холма. Своими лаконичными формами он прекрасно вписывается в горный ландшафт. Три квадратных в плане сруба определили композицию его объемов, где доминанта принадлежит среднему, верх которого имеет два квадратных в плане залома и шатровое завершения. Верх над алтарем сделан более низким и с одним залом. Над притвором устроена небольшая колокольня, которая по высоте намного превышает алтарный верх, но ниже центрального, что лишает массы храма недвижимости и вносит в его общую композицию элемент динамики и живописности.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0336_0341_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0342_0344_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0345_middle.png

Церква дерев'яна з ялинових брусів. Покрита ґонтом. Кутові з'єднання виконані в простий замок з двостороннім вирізом з прямим потайним зубом. Тризрубна, триверха. За виглядом і конструктивним рішенням пам'ятник належить до бойківської школі народної архітектури, проте, на відміну від неї, західний верх перевищує східний. Храми квадратний у плані, центральний зруб ширше інших прямокутних зрубів. Зруби центрального і східного обсягів перекриті шатровими верхами з заломами На плоскому перекритті бабинця влаштовані емпори, над якими піднімається невисока каркасна дзвіниця з відкритою аркадою голосників під шатровим дахом. Спирається на випуски зрубів піддашшя далі переходить у дах. На північний захід від споруди знаходиться двоярусна, квадратна в плані, дерев'яна дзвіниця. На випусках вінців першого зрубного ярусу влаштовано опасання, другий каркасний ярус покритий шатровим дахом.
----------
Церковь деревянная из еловых брусьев. Покрыта гонтом. Угловые соединения выполнены в простой замок с двусторонним вырезом с прямым потайным зубом. Тризубчатая, трехъярусная. По виду и конструктивным решением памятник относится к бойковской школе народной архитектуры, однако, в отличие от нее, западный верх превышает восточный. Храм квадратный в плане, центральный сруб шире других прямоугольных срубов. Срубы центрального и восточного объемов перекрыты шатровыми верхами с залом на плоском перекрытии бабинца устроены эмпории, над которыми поднимается невысокая каркасная колокольня с открытой аркадой динамиков под шатровой крышей. Опирается на выпуски срубов навес дальше переходит в крышу. К юго-западу от сооружения находится двухъярусная, квадратная в плане, деревянная колокольня. На выпусках венцов первого срубного яруса устроено опасение, второй каркасный ярус покрыт шатровой крышей.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0333_middle.pngТри частини храму, об'єднані широкими площинами піддашшя, нагадують конічний пагорб з трьома вершками. Камерністю і доброзичливістю дихають потемнілі за століття колоди зрубів, фігурно оброблені на кутових з'єднаннях, схил даху, вхідні двері з широким одвірком, верхня частина якого зберегла дорогоцінний напис з іменами авторів цього архітектурного твору.
Зовні Михайлівська церква проста і невибаглива. Храм позбавлений різких зовнішніх прикрас, вигадливих подробиць — він стрункий і витончений. Силует Михайлівського храму надзвичайно мальовничий, виразного малюнку, з явною перевагою горизонтального членування верхів. Широкий скат опасання, охоплюючи всю будівлю, надає йому компактний вигляд і разом з тим створює органічний перехід від навколишнього середовища до основних мас храму, які виростають над галереєю.
----------
Три части храма, объединенные широкими плоскостями навеса, напоминают конический холм с тремя вершинами. Камерностью и доброжелательностью дышат потемневшие за века бревна срубов, фигурно обработаны угловых соединениях, скат крыши, входные двери с широким косяком, верхняя часть которого сохранила драгоценную надпись с именами авторов этого архитектурного произведения.
Внешне Михайловская церковь простая и неприхотливая. Храм лишен резких внешних украшений, причудливых подробностей - он стройный и изящный. Силуэт Михайловского храма чрезвычайно живописный, выразительного рисунка, с явным преимуществом горизонтального членения верхов. Широкий скат опасения, охватывая все здание, придает ему компактный вид и вместе с тем создает органичный переход от окружающей среды до основной массивов храма, которые вырастают над галереей.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0263_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0264_0274_middle.png

Історія/История.
Церкви верхньої течії Ужа належать до бойківського стилю і мають численну рідню на Львівщині — близько півсотні бойківських церков у Сколівському та Турківському районах і ще кілька на Івано-Франківщині та у Польщі, до якої рукою подати з Ужоцького перевалу. Однак закарпатські церкви творять своєрідний підстиль — тут порушено властиву бойківським церквам симетрію трьох верхів з домінуючим центральним. Верх над західною частиною перетворюється на башту, і якщо в Ужоцькій церкві башта ще не перевищує центральне шатро, то в інших вже вивищується. Ще на початку ХХ сторіччя такі церкви стояли чи не в кожному селі верхньої течії Ужа. Зараз збережено п'ять, але три нещадно перекрито бляхою.
----------
Церьковь верхнего течения Ужа относится к бойковскому стилю и имеет многочисленную родню на Львовщине - около полусотни бойковских церквей в Сколевском и Турковском районах и еще несколько в Ивано-Франковской и в Польше, к которой рукой подать с Ужоцкого перевала. Однако закарпатские церкви создают своеобразный подстиль - здесь нарушено свойственную бойковском церквям симметрию трех верхов с доминирующим центральным. Верх над западной частью превращается в башню, и если в Ужоцкой церкви башня еще не превышает центральное шатер, то в других уже возвышается. Еще в начале ХХ века такие церкви стояли почти в каждом селе верхнего течения Ужа. Сейчас сохранено пять, но три беспощадно перекрыты железом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0277_0277_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0278_0280_middle.png

За переказом, у давнину Ужок був великим поселенням і мав аж сім млинів, але після пошесті чуми, що пройшла по всій Європі, в селі залишився один чоловік, який жив вище церкви. Нові поселенці прийшли з сусідніх галицьких сіл Гнила, Яворів, Сянки. Церкву збудували майстер Павло Тонів з сусіднього села Бітля на львівському боці Карпат та майстер Іван Циганин з села Тихого. Будівничі закінчили роботу 11 червня 1745 року. Інші написи на зрубі додають штрихи до історії церкви: «1895 Гирич Петро куратор важив» (тоді підважували церкву і замінювали нижні колоди зрубів) і «Гаврилко Василь куратор» — очевидно, цей куратор організував таку відповідальну ремонтну роботу, а виконав її майстер Циганин з Тихого (можливо, нащадок будівничого церкви). Розповідають, що первісно церкву збудували високо на схилі гори, але старим людям було важко туди підніматися і церкву перенесли вниз по схилу, майже до дороги. У єпископській візитації 1751 року говориться про нову церкву в Ужку, забезпечену всіма книгами та двома дзвонами.
Біля церкви стоїть класична верховинська дерев'яна дзвіниця, квадратна в плані, двоярусна, вкрита чотирисхилим шатром, збудована у 1927 році. Під час Першої світової війни австрійський уряд реквізував дзвони на військові потреби. Два нові дзвони були значно важчими, і їх не наважилися встановити на дзвіниці.
----------
По преданию, в древности Ужок был большим поселением и имел семь мельниц, но после эпидемии чумы, которая прошла по всей Европе, в селе остался один человек, который жил выше церкви. Новые поселенцы пришли из соседних галицких сел Гнилая, Яворов, Сянки. Церковь построили мастер Павел Тонов из соседнего села Битля на львовской стороне Карпат и мастер Иван Циганин из села Тихого. Строители закончили работу 11 июня 1745. Другие надписи на срубе добавляют штрихи к истории церкви: «1895 Гирич Петр куратор важив» (тогда подстраивали церковь и заменяли нижние бревна срубов) и «Гаврилко Василий куратор» - очевидно, этот куратор организовал такую ​​ответственную ремонтную работу, а исполнил ее мастер Циганин с Тихого (возможно, потомок строителя церкви). Рассказывают, что первоначально церковь построили высоко на склоне горы, но старым людям было трудно туда подниматься и церковь перенесли вниз по склону, почти к дороге. В епископской визитации 1751 говорится о новой церкви в Ужке, обеспеченной всеми книгами и двумя колоколами.
У церкви стоит классическая верховинская деревянная колокольня, квадратная в плане, двухъярусная, покрыта четырехскатным шатром, построенная в 1927 году. Во время Первой мировой войны австрийское правительство реквизировал колокола на военные нужды. Два новых колокола были значительно тяжелее, и их не решились установить на колокольне.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0281_0286_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0287_0291_middle.png

Ужоцька церква вже близько 100 років надзвичайно популярна. ЇЇ фото багато разів друкувалися у періодиці, книгах і буклетах. Чимало закарпатських художників присвятили цій видатній пам'ятці свої полотна, її зображення прикрасило єпископську каплицю та каплицю вчительської семінарії в Ужгороді.
Ужоцька святиня входить до переліку 16 церков (по вісім від Польщі та України), що претендують на особливий статус у списку спадщини ЮНЕСКО. Остаточне рішення щодо цього буде ухвалено на черговій Генеральній Асамблеї ЮНЕСКО 2013 року.
----------
Ужоцкая церковь уже около 100 лет чрезвычайно популярна. Ее фото много раз печатались в периодике, книгах и буклетах. Многие закарпатских художников посвятили этой выдающейся достопримечательности свои полотна, ее изображение украсило епископскую часовню и часовню учительской семинарии в Ужгороде. Ужоцкий святыня входит в перечень 16 церквей (по восемь от Польши и Украины), претендующих на особый статус в списке наследия ЮНЕСКО. Окончательное решение по этому будет принято на очередной Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО 2013 года.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0292_0293_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0294_middle.png

Інтер'єр/Интерьер.
З низького, темного бабинця, через арку-виріз можна побачити розташований в головному приміщенні різьблений позолочений іконостас. Так як верхні частини бані нави занурені в морок і зеніт її майже не вловлюється, посилюється відчуття висоти цього приміщення, хоча в абсолютних розмірах воно вельми скромно. Живопис і різьблення іконостасу є досить своєрідні. Особливо запам'ятовуються царські врата, на полотнищах яких майстер розташував два симетричних стебла, у верхніх завитках якого в медальйонах він написав «Благовіщення», а в нижніх — чотирьох євангелістів.
----------
С высокого, темного бабинца, через арку-вырез можно увидеть расположенysq в главном здании резной позолоченный иконостас. Так как верхние части купола нефа погружены во мрак и зенит ее почти не улавливается, усиливается ощущение высоты этого помещения, хотя в абсолютных размерах оно весьма скромно. Живопись и резьба иконостаса достаточно своеобразны. Особенно запоминаются царские врата, на полотнищах которых мастер расположил два симметричных стебля, в верхних завитках которогых в медальонах он написал «Благовещение», а в нижних - четырех евангелистов.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0295_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0296_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0297_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0298_ьшввду.png

В інтер'єрі Михайлівської церкви майстер використав контраст світла і тіні. Потрапляючи з темного бабинця (приміщення для жінок) в урочисту, нарядну, освітлену центральну частину храму, який сприймається набагато більшим, ніж воно є насправді. Цей ефект безсумнівно враховували талановиті народні зодчі. Враження підсилює красивий різьблений іконостас, який грає позолотою в сонячних променях, які потрапляють сюди через вікна верху.
----------
В интерьере Михайловской церкви мастер использовал контраст света и тени. Попадая из темного бабинца (помещение для женщин) в торжественную, нарядную, освещенную центральную часть храма, который воспринимается гораздо большим, чем он есть на самом деле. Этот эффект несомненно учитывали талантливые народные зодчие. Впечатление усиливает красивый резной иконостас, который играет позолотой в солнечных лучах, которые попадают сюда через окна вверху.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0299_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0300_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0301_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_0302_middle.png

В інтер'єрі церква захоплює контрастом між напівтемним низьким бабинцем і величним розкритим під самий шатровий дах простором центрального приміщення. Декоративне багатство — це фігурно прорізаний прохід з бабинця до нави, різьблення іконостасу XVIII сторіччя, окремі збережені фрагменти старого різьблення, гарний балдахин і кивот у святилищі. На жаль, інтер'єр відчутно пошкоджено через благі наміри: встановлено нові вхідні двері, гладесенькі стіни оббито картоном, папером і розмальовано, перемальовано всі ікони, розвішано пластмасові квіти тощо.
----------
В интерьере церковь захватывает контрастом между полутемным низким притвором и величественным раскрытым под саму шатровую крышу пространством центрального помещения. Декоративное богатство - это фигурно прорезан проход с бабинца к нави, резьба иконостаса XVIII века, отдельные сохранившиеся фрагменты старой резьбы, хороший балдахин и ковчег в святилище. К сожалению, интерьер ощутимо поврежден из-за благие намерения: установлены новые входные двери, без сучка и задоринки стены обиты картоном, бумагой и разрисованы, перерисованы все иконы, развешаны пластмассовые цветы и тому подобное.

і на останок/и на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/04.%20UJOK/IMG_3416_3419_middle.pngфото з листівки позаминулого століття/фото с открытки позапрошлого века


джерело/источник - https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_святого_Михайла_(Ужок)


ну как то так =))
Tags: Закарпатье, деревяна церква, деревянная церковь, храм
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments