m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Мукачево. Паланок/Наследие. Мукачево. Паланок.

За́мок Пала́нок (Мука́чівський за́мок) — замок у закарпатському місті Мукачеве. Унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури, з поєднанням різних стилів.
——————————
Паланок (Мукачевский замок) - замок в закарпатском городе Мукачево. Уникальный образец средневековой фортификационной архитектуры, с сочетанием различных стилей.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_3343_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_3347_middle.png

Історія
У південно-західній частині Мукачева стоїть Мукачівський замок, одна з найцінніших історичних і воєнно-архітектурних пам'яток Закарпаття XIV—XVII століть. Замок побудований на горі вулканічного походження заввишки 68 м і займає площу 13 930 кв. м. Точна дата заснування замку невідома, але в документах, які датуються XI століттям, він уже згадується.
З 1396 по 1414 року замком володів Подільський князь Федір Корятович. Він значно розбудував і укріпив замок, перетворив його на свою резиденцію. Тоді ж у скелястій горі був вирубаний 85 метровий колодязь. Протягом XV—XVI століть замок побував у руках багатьох володарів, які його розбудовували та укріплювали. У цей час в оборонній системі замку було 14 веж, а у верхній частині був великий палац.
1567 Мукачівський замок взяв в облогу Лазарус фон Швенді.
——————————
История.
История В юго-западной части Мукачева стоит Мукачевский замок, один из самых ценных исторических и военно-архитектурных памятников Закарпатья XIV-XVII веков. Замок построен на горе вулканического происхождения высотой 68 м и занимает площадь 13930 кв. м. Точная дата основания замка неизвестна, но в документах, которые датируются XI веком, он уже упоминается.
С 1396 по 1414 замком владел Подольский князь Федор Корятович. Он значительно расширил и укрепил замок, превратив его в свою резиденцию. Тогда же в скалистой горе был вырублен 85 метровый колодец. На протяжении XV-XVI веков замок побывал в руках многих властителей, которые его строили и укрепляли. В это время в оборонной системе замка было 14 башен, а в верхней части был большой дворец.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_3350_middle.png

1567 Мукачівський замок взяв в облогу Лазарус фон Швенді.
Мукачівський замок належав графу Миколаю Естергазі, який отримав його через одруження з Урсулою Дерсффі. В 1622 за умовами Микульської угоди Мукачівський замок перейшов у володіння Габора Бетлена. Семигородський князь Юрій I Ракоці (Рагоцький) внаслідок війни, розпочатої з угорською родиною Естергазі, відвоював Мукачівський замок, який з того часу перебував у володінні родини Ракоці (Рагоцьких).
——————————
1567 Мукачевский замок осадил Лазарус фон Швенди.
Мукачевский замок принадлежал графу Николаю Эстергази, который получил его через брак с Урсулой Дерсффи. В 1622 по условиям Микульский соглашения Мукачевский замок перешел во владение Габора Бетлена. Семигородский князь Юрий I Ракоци (Рагоцкий) вследствие войны, начатой с венгерской семьей Эстергази, отвоевал Мукачевский замок, который с тех пор находился во владении семьи Ракоци (Рагоцких).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_0116_middle.png

В 1633 р. Мукачівській замок придбав Трансільванський князь Юрій І Ракоці з правом успадкування. Князі династії Ракоці перетворили замок у столицю свого князівства і володіли ним до 1711 року. Після смерті Юрія І Ракоці в 1648 р. його дружина Жужана Лорантфі продовжує реконструкцію замку і споруджує ще дві тераси — Середню і Нижню, а також зовнішнє оборонне кільце. В 1649 р. в замку побували посланці гетьмана Богдана Хмельницького, які вели переговори з Юрієм II Ракоці про спільні дії проти Польщі.
——————————
В 1633 Мукачевский замок приобрел Трансильванский князь Юрий I Ракоци с правом наследования. Князья династии Ракоци превратили замок в столицу своего княжества и владели им до 1711 года. После смерти Юрия I Ракоци в 1648 г.. Его жена Жужана Лорантфи продолжает реконструкцию замка и сооружает еще две террасы - Среднюю и Нижнюю, а также внешнее оборонительное кольцо. В 1649 в замке побывали посланцы гетмана Богдана Хмельницкого, которые вели переговоры с Юрием II Ракоци о совместных действиях против Польши.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_0114_middle.png

З 1685 по 1688 р. замок переживає одну з найбільших облог, яку здійснили війська Австрійського імператора. Керувала обороною замку вдова князя Ференца І Ракоці Ілона Зріні. Після захоплення замку австрійці його реконструювали, що зробило його найсильнішою фортецею на сході Австрійської імперії.
——————————
С 1685 по 1688 замок переживает одну из крупнейших осад, которую осуществили войска Австрийского императора. Руководила обороной замка вдова князя Ференца I Ракоци Илона Зрини. После захвата замка австрийцы его реконструировали, что сделало его самой сильной крепостью на востоке Австрийской империи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_0117_middle.png

Опис Мукачівської фортеці 1690 р.
Фортеця мала потрійний захист, і в останьому (третьому) розташовувався замок. В замку були також глибокі підвали в скелях, куди могло сховатися населення. Внизу біля гори розкинулась Паланка, тобто містечко, оточене палями та ровом з водою, завглибшки до 12 стоп. Навколо рову було болото. На території замку був зроблений критий вибитий в скелі колодязь, який виходив до водяного рову. Теодор Корятович за дозволом угорських королів Карла та Людовика бл. 1350 року вибудував тут великими зусилями замок.
——————————
Описание Мукачевской крепости 1690 г.
Крепость имела тройную защиту, и в последнем (третьем) кольце располагался замок. В замке были также глубокие подвалы в скалах, куда могло укрыться населения. Внизу у горы раскинулась Паланка, городок, окруженный сваями и рвом с водой, глубиной до 12 стоп. Вокруг рва было болото. На территории замка был сделан крытый выбитый в скале колодец, который выходил к водяному рва. Теодор Корятович за разрешением венгерских королей Карла и Людовика приб. в 1350 г. выстроил здесь с большими усилиями замок.

XVIII—XX ст.
З 1703 по 1711 р. замок стає оплотом національно-визвольної війни угорського та всіх інших народів, що населяли цей край, проти австрійського гніту. Очолив війну син Ілони Зріні Ференц II Ракоці.
Після поразки визвольної війни замок поступово втрачає своє стратегічне значення. У 1782 р. тут відкривається політична в'язниця Австрійської монархії, в якій протягом більш ніж 100 років перебувало понад 20 тисяч в'язнів. У липні 1847 року замок-в'язницю відвідав видатний угорський поет Шандор Петефі.
——————————
XVIII—XX ст.
С 1703 по 1711 замок стал оплотом национально-освободительной войны венгерского и всех других народов, населявших этот край, против австрийского гнета. Возглавил войну сын Илоны Зрини Ференц II Ракоци.
После поражения освободительной войны замок постепенно теряет свое стратегическое значение. В 1782 г.. Здесь открывается политическая тюрьма Австрийской монархии, в которой на протяжении более чем 100 лет находилось свыше 20 000 заключенных. В июле 1847 замок-тюрьму посетил выдающийся венгерский поэт Шандор Петефи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00683_middle.png

У 1896 р. в'язниця в замку була ліквідована в честь тисячоліття приходу угрів у Європу, але фактично в'язниця продовжувала функціонувати до 1903 року. Найвідомішим в'язнем фортеці був російський революціонер Бакунін. У 1897 році Паланок викупило міністерство юстиції Австро-Угорщини. Замок поступово приходив у занепад та руйнувався.
У період Чехословацької республіки (1919—1938 роки) в замку були розташовані військові частини. Під час Другої Світової війни замок займають угорські війська. Після визволення у 1944 році та приєдання Закарпаття до Радянської України в замку містилось профтехучилище.
——————————
В 1896 г.. Тюрьма в замке была ликвидирована в честь тысячелетия прихода угров в Европу, но фактически тюрьма продолжала функционировать до 1903 года. Самым известным узником крепости был русский революционер Бакунин. В 1897 году Паланок выкупило министерство юстиции Австро-Венгрии. Замок постепенно приходил в упадок и разрушался.
В период Чехословацкой республики (1919-1938 годы) в замке были расположены военные части. Во время Второй Мировой войны замок занимают венгерские войска. После освобождения в 1944 году и присоединения Закарпатья к Советской Украине в замке находилось профтехучилище.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00680_middle.png

Замок у XXI ст.
Нині в Мукачівському замку розміщений історичний музей.
15 квітня 2009 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про заходи щодо збереження пам'ятки культурної спадщини замку «Паланок», в якій рекомендовано:
1. Генеральній прокуратурі здійснити перевірку законності рішень Мукачівської міськради щодо передачі замку «Паланок» до комунальної власності та вжити відповідних заходів прокурорського реагування
——————————
Замок в XXI ст.
Сейчас в Мукачевском замке размещен исторический музей.
15 апреля 2009 Верховная Рада Украины приняла постановление «О мерах по сохранению памятника культурного наследия замка« Паланок »[1], в которой рекомендовано:
1. Генеральной прокуратуре осуществить проверку законности решений Мукачевского горсовета о передаче замка «Паланок» в коммунальную собственность и принять соответствующие меры прокурорского реагирования


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00684_middle.png

2. Кабміну розробити в установленому порядку заходи зі створення державного історико-архітектурного заповідника «Замок «Паланок» з віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і туризму та обов'язково визначити необхідне фінансування для утримання замку.
Віднедавна замок доступний для перегляду в Google Street View.
——————————
2. Кабмину разработать в установленном порядке меры по созданию государственного историко-архитектурного заповедника «Замок «Паланок» с отнесением его к сфере управления Министерства культуры и туризма и обязательно определить необходимое финансирование для содержания замка.
Недавно замок доступен для просмотра в Google Street View. Google Street View.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00685_middle.png

Легенда
Легенда розповідає про появу колодязя. Коли в ньому виникла потреба, то князь наказав копати колодязь. Хоч як довго рили колодязь, все ніяк не могли дістатися до води. Щодня чуючи одну й ту ж фразу: «Пресвітлий княже, води немає». Корятович усе більше не вірив, що можна буде викопати колодязь. Аж якось одного дня до князя прийшов чорт і запропонував угоду: мішок золота в обмін за заповнення колодязя водою.
——————————
Легенда
Легенда рассказывает о появлении колодца. Когда в нем возникла необходимость, то князь приказал копать колодец. Как долго ни рыли колодец, все никак не могли добраться до воды. Ежедневно слыша одну и ту же фразу: «Пресветлый княже, воды нет». Корятович все меньше верил, что можно будет выкопать колодец. И как-то однажды к князю пришел черт и предложил сделку: мешок золота в обмен за заполнение колодца водой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00689_middle.png

Але виявилося, що грошей у казні немає, тож князь не може заплатити нечистому. Князь пропонував душу, але той відмовився, вимагаючи грошей. Один з вірних лицарів Корятовича, підслухавши розмову князя з чортом, запропонував йому обдурити того: «Федоре, мішок золота необов'язково має бути великий: маленький — теж мішок». Вкинувши у мішок дві останні золоті монети, його віддали чорту, а той, страшенно обурившись, заявив: «Все одно води не питимете», і з цими словами стрибнув у колодязь.
——————————
Но оказалось, что денег в казне нет, поэтому князь не может заплатить нечистому. Князь предлагал душу, но тот отказался, требуя денег. Один из верных рыцарей Корятовича, подслушав разговор князя с чертом, предложил ему обмануть того: «Федор, мешок золота не обязательно должен быть большой: маленький - тоже мешок». Повергнув в мешок две последние золотые монеты, его отдали черту, а тот, очень возмутившись, заявил: «Все равно воды не пить», и с этими словами прыгнул в колодец.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00687_middle.png

З того часу з глибин колодязя кожного вечора чути, як на дні виє чорт від того, що його обдурили...Отака легенда...
——————————
С тех пор из глубин колодца каждый вечер слышно, как на дне воет черт от того, что его обманули ... Такая легенда ...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00690_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00691_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00692_middle.jpg

ще декілька знимків/еще несколько снимков


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00681_00682_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_3354_middle.png


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/IMG_3345_middle.png

и на последок - панорама

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/ZAKARPATTYA/01.%20PALANOK/DJI00693_00696_middle.png


джерело/источник - https://uk.wikipedia.org/wiki/Замок_Паланок


ну как то так =))
Tags: Закарпатье, замок
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 9 comments