m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Угнів. Церква Різдва Богородиці. 1780/Наследие. Угнев. Церковь Рождества Богородицы. 1780.

Дерев'яна церква Різдва Пресвятої Богородиці — була збудована в 1500 році, в місті Угнові Сокальського району Львівської області. Після пожежі 1780 року, почалася відбудова в камені на кошти селян, а пізніше реставрована на пожертви Степана і Пелагії Жуковських.
----------
Деревяная церковь Рождества Пресвятой Богородицы - была построена в 1500 году, в городе Угнев Сокольского района Львовской области. После пожара 1780 года, началось восстановление в камне ​​на средства крестьян, а позже реставрирована на пожертвования Степана и Пелагии Жуковских.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7808_7811_middle.jpg

Історія.
У 1500 році згадано дерев'яну церкву, пізніше як «повасиліанську». Коли в 1780 році ця церква згоріла, міщани відбудували її в той спосіб, що спершу вимурували пресвітерську частину з цегли, закупленої у власниці Угнова Моравської, яку вона добула з розібраної частини міських мурів. Решта церкви була дерев'яною.
----------
История.
В 1500 году упомянуто деревянную церковь, позднее «повасилианську». Когда в 1780 году эта церковь сгорела, мещане отстроили ее таким способом, что сначала соорудили пресвитерского часть из кирпича, закупленной у владелицы Угнова Моравской, которую она вынула из разобранной части городских стен. Остальная часть церкви была деревянной.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7813_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_8901_8906_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7780_7784_middle.jpg


переросток -https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7785_7789_middle.jpg

У 1855-1857 роках коли розібрали, стару дерев'яну церкву то фундатори Степан і Палагія Жуковські побудували за власні кошти церкву з цегли. На побудову церкви було розібрано цегляний мур із решток оборонних валів біля горбка святого Івана. У 1936 році новонамальовану церкву і новий престол посвятив перемишльський єпископ Йосафат Коциловський. Захоплений виглядом нової церкви, єпископ звернувся до угнівців зі словами: «Ваша церква може бути єпископською кафедрою.»
----------
В 1855-1857 годах когда разобрали, старую деревянную церковь то основатели Степан и Палагия Жуковские построили за свой счет церковь из кирпича. На строительство церкви была разобрана каменная стена из остатков оборонительных валов у бугорка святого Иоанна. В 1936 году новопостроеную церковь и новый престол освятил перемышльский епископ Иосафат.Захваченный видом новой церкви, епископ обратился к угневцев со словами: «Ваша церковь может быть епископской кафедрой.»


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7790_7796_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7795_middle.jpg

1909 годпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7800_7807_middle.jpg21 вересня 2006 року виповнилося п'ятдесят років від дня відкриття храму, який від 1946 до 1956 був нечинним. На церковні святкування з'їхалися: архієпископ Львівський і Галицький Августин, благочиний (декан) Сокальського району митрофорний протоієрей Богдан Білас, диякон Львівської єпархії Володимир Білошицький, протоієрей Волинської єпархії Петро Мазур.
----------
21 сентября 2006 исполнилось пятьдесят лет со дня открытия храма, с 1946 до 1956 был недействительным. На церковные празднования съехались архиепископ Львовский и Галицкий Августин, благочинный (декан) Сокольского района митрофорный протоиерей Богдан Билас, диакон Львовской епархии Владимир Билошицкий, протоиерей Волынской епархии Петр Мазур.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7688_7707_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7688_7707_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7709_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7710_7712_middle.jpg

Архітектура.
До Другої світової війни угнівську церкву вважали однією з найкращих на Галичині. Храм і досі славиться своїм художнім розписом (1933-1936). Уродженець Угнова о. В. Романковський у 1902-1914 роках добудував частину церкви, притвор, галереї, перебудував хори, побудував малий вхід до церкви в північній стіні. Він відновив також пресвітерію та новий різьблений і позолочений іконостас і проповідальницю.
----------
Архитектура.
До Второй мировой войны угневскую церковь считали одной из красивейших в Галичине. Храм до сих пор славится своим художественной росписью (1933-1936). Уроженец Угнова о. В. Романковская в 1902-1914 годах достроил часть церкви, притвор, галереи, перестроил хоры, построил малый вход в церковь в северной стене. Он восстановил также пресвитерию и новый резной и позолоченный иконостас и амвона.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7713.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7715.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7717_7734_middle.jpg

Над бабинцем побудовано дві колони. Проповідальницю 1948 року вивезли до Польщі. Підлога в церкві була викладена кахельними кольоровими плитками. На південих і північних стінах було 5 великих вікон. До 1923 року не було в церкві лавок, тільки два крилоси для дяків. Того ж року за священника О. Гонди по всій церкві були зроблені дерев'яні лавки. Внутрішні стіни церкви, розмальовано іконописом. Та з роками барви іконописів вигоріли, і головні риси ікон затерлися.
----------
Над притвором построены две колонны. Амвон в 1948 вывезли в Польшу. Пол в церкви был выложен кафельными цветными плитками. К югу и северных стенах было 5 больших окон. До 1923 года не было в церкви скамеек, только два кресла для дьяков. В том же году при священнике о. А. Гонды по всей церкви были сделаны деревянные лавки. Внутренние стены церкви, разрисованы иконописью. Но с годами краски иконописи выгорели, и главные черты икон затерлись.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7735_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7736_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7737_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7738_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7739_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7740_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7741_middle.jpg

У 1936 року церкву розмалював митець Дем'ян Горняткевич. Поряд із святими він намалював історичні постаті: короля Данила Романовича, гетьмана Івана Мазепу, митрополита Андрея Шептицького, поета Тараса Шевченка та військового діяча Дмитра Вітовського. За радянських часів деякі постаті з іконопису зникли.
----------
В 1936 году церковь разрисовал художник Демьян Горняткевич. Наряду со святыми он нарисовал исторические фигуры: короля Даниила Романовича, гетмана Ивана Мазепу, митрополита Андрея Шептицкого, поэта Тараса Шевченко и военного деятеля Дмитрия Витовского. В советское время некоторые фигуры из иконописи исчезли.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7742_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7743_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7744_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7745_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7746_7751_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7746_middle.jpg

Вони є на фотографіях тих часів, але я не знайшов ціх кадрів. Якщо в кого вони є - додавайте в коментарі.
----------
Они есть на фотографиях тех времен, но я не нашел этих кадров. Если у кого они есть - добавляйте в каментариях.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7752_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7753_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7754_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7755_middle.jpg

Цікавий факт.
Максим Лисяк заповів своє майно для побудови цегляної дзвіниці ще перед Першою світовою війною. На жаль, вона і досі не збудована.
----------
Интересный факт.
Максим Лысяк завещал свое имущество для построения кирпичной колокольни еще перед Первой мировой войной. К сожалению, она до сих пор не построена.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7764_7766_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7764_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7765_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7768_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7771_middle.jpgТекст взят на Википедии - https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Різдва_Пресвятої_Богородиці_(Угнів)

і наостанок ще один кадр дзвінниці/и на последок еще один кадр звонницы

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/UGNIV/TSCHERKVA/IMG_7801_middle.jpg


ну как то так =))
Tags: Львовшина, Львівщина, росписи, храм, церква, церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments