m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Сидорів. Замок. Анонс.

1398. Перша письмова згадка Сидорова.
17 століття. Сидоров переходить у власність шляхетського роду Калиновських.
1640-і роки. Мартін Калиновський, чернігівський воєвода і польний гетьман коронний Речі Посполитої, будує в Сидорові кам'яний замок.
----------
1398 год. Первое письменное упоминание Сидорова.
17 век. Сидоров переходит в собственность шляхетского рода Калиновских.
1640-е годы. Мартин Калиновский, черниговский воевода и польный гетман коронный Речи Посполитой, строит в Сидорове каменный замок.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0303_0307_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0207_0210_middle.jpg


Місце для спорудження укріплень вибрали на витягнутому плато високого пагорба. З трьох сторін (з північного сходу, північного заходу і південного заходу) пагорб обминало русло річки Суходіл, забезпечуючи майбутні штучні укріплення додаткової природним захистом. Можливо, колись рівень води в річці підвищували штучним чином. З напільної (південно-східна, найбільш вразлива) сторони був виритий рів, який відокремив мис з укріпленнями від основного масиву річкового берега. За ровом був насипаний вал. Хороший захист замку давала болотиста місцевість, посеред якої височів замковий пагорб. Матеріалом для побудови замку служив піщаник і вапняк. Будова Сидоровского замку не має прямих аналогів на території України. Замок має витягнуту форму, продиктовану конфігурацією довгастого пагорба. Довжина замкового комплексу значно перевищувала його ширину. Стіни замку простяглися по осі північний захід - південний схід на відстань близько 180 метрів, тоді як ширина замку (відстань між двома паралельними замковими стінами) по осі південний захід - північний схід коливалося від 30 до 40 метрів.
----------
Место для постройки укреплений выбрали на вытянутом плато высокого холма. С трёх сторон (с северо-востока, северо-запада и юго-запада) холм огибало русло речки Суходол, обеспечивая будущие искусственные укрепления дополнительной естественной защитой. Возможно, некогда уровень воды в реке повышали искусственным образом. С напольной (юго-восточной, наиболее уязвимой) стороны был вырыт ров, отделивший мыс с укреплениями от основного массива речного берега. За рвом был насыпан вал. Хорошую защиту замку давала болотистая местность, посреди которой возвышался замковый холм. Материалом для постройки замка служил песчаник и известняк. Строение Сидоровского замка не имеет прямых аналогов на территории Украины. Замок имеет вытянутую форму, продиктованную конфигурацией продолговатого холма. Длина замкового комплекса значительно превышала его ширину. Стены замка протянулись по оси северо-запад – юго-восток на расстояние около 180 метров, тогда как ширина замка (расстояние между двумя параллельными замковыми стенами) по оси юго-запад - северо-восток колебалось от 30 до 40 метров.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/07. Sidorov/IMG_0375_0388_middle.jpg


Замковий двір утворювався двома довгими стінами укріплень, які простяглися майже паралельно один одному. У місці оконечностей замкового комплексу паралельні стіни створювали різкий залом, сходячись в одній точці під гострим кутом. Обидва залома фланкировалісь з двох боків потужними бастеями. Цей фортифікаційний прийом (компонування остроугольного залома стін з фланкуючими його бастеями) був типовим для подільського оборонного зодчества періоду 16 - перший половини 17 століть. Подібний прийом, наприклад, використовувався під час будівництва заступників у Бучачі, Теребовлі, Долині (Янові) та інших укріплень. Стіни Сидоровского замку були 2-ярусними (?) - В нижніх ярусах були влаштовані казематовані приміщення.
-----------
Замковый двор образовывался двумя длинными стенами укреплений, которые протянулись почти параллельно друг другу. В месте оконечностей замкового комплекса параллельные стены создавали резкий залом, сходясь в одной точке под острым углом. Оба залома фланкировались с двух сторон мощными бастеями. Этот фортификационный приём (компоновка остроугольного залома стен с фланкирующими его бастеями) был типичным для подольского оборонного зодчества периода 16 – 1-ой половины 17 веков. Подобный приём, например, использовался во время строительства замов в Бучаче, Теребовле, Долине (Янове) и других укреплений. Стены Сидоровского замка были 2-ярусными (?) - в нижних ярусах были устроены казематированные помещения.

Більше про замок, тут у першоджерела/больше про замок, здесь у первоисточника - http://zamki-kreposti.com.ua/ternopolskaya-oblast/zamok-sidorov/.ну как то так =))
Tags: Тернопольщина, замок
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment