m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Печера. Костел-мавзолей родини Потоцьких/Наследие. Печера. Костел-мавзолей семьи Потоцких.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5695_middle.jpg

На початку XIX століття, спадкоємці Подільського воєводи і господаря сусіднього містечка Шпикова, Леонарда Свейковського, побудували в Печорі свою резиденцію. Палац за задумом нового власника Яна Свейковського повністю копіював палац Станіслава Потоцького, в Тульчині, будучи лише вдвічі менше його. Палац стояв на високому правому березі, звідки відкривається чудова панорама каньйону Південного Бугу.
----------
В начале XIX века, наследники Подольского воеводы и хозяина соседнего местечка Шпикова, Леонарда Свейковского, построили в Печере свою резиденцию. Дворец по замыслу нового владельца Яна Свейковского полностью копировал дворец Станислава Потоцкого, в Тульчине, будучи лишь вдвое меньше его. Дворец стоял на высоком правом берегу, откуда открывается великолепная панорама каньона Южного Буга.

парк, в нинішньому його існування .../парк, в нынешнем его существовании...

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5739_5743_middle.jpg

Свейковські побудували поруч величний парк, основу якого заклав ще колишній господар - молдавський воєвода. В наші дні збереглося його первісне планування.
----------
Свейковские построили рядом величественный парк, основу которого заложил еще бывший хозяин - молдавский воевода. В наши дни сохранилось его первоначальное планирование.


вход в парк и его обратка


Він мав прямокутну форму і був розташований паралельно річці. На дві частини його ділила чотирьохрядна алея з 250-річних лип, яка вела від головної брами до палацу.
-----------
Он имел прямоугольную форму и был расположен параллельно реке. На две части его делила четырехрядная аллея из 250-летних лип, которая вела от главных ворот до дворца.До палацу вели кам'яні сходи, уздовж яких стояли мармурові статуї. Одна з них збереглася у берега Бугу поруч із залишками колишніх купалень, викладених мармуровими плитами.
----------
К дворцу вели каменные ступени, вдоль которых стояли мраморные статуи. Одна из них сохранилась у берега Буга рядом с остатками бывших купален, выложенных мраморными плитами.


швидше за все це вона/скорее всего это она

Скелі над Бугом прикрашали дивовижні кам'яні хаоси і гроти.
-----------
Скалы над Бугом украшали удивительные каменные хаосы и гроты.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00190_middle.jpg

У 1840-х роках маєток і 5000 гектарів навколишніх земель викупив Костянтин Потоцький (1816 - 1857). Потоцьким Печера належала до приходу советів. Палац розібрали в 1920-х роках більшовики.
----------
В 1840-х годах имение и 5000 гектаров окрестных земель выкупил Константин Потоцкий (1816 - 1857). Потоцким Пещера принадлежала до прихода советов. Дворец разобрали в 1920-х годах большевики.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00192_1_middle.jpg

В гарному стані залишився костел-мавзолей, на прогулянку до якого в гущу парку варто виділити принаймні годину. Усипальницю спроектіровлі в формі латинського хреста в стилі романського модерну.
-----------
В хорошем состоянии остался костел-мавзолей, на прогулку к которому в гущу парка стоит выделить по крайней мере час. Усыпальницу спроектировли в форме латинского креста в стиле романского модерна.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00193_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00194_middle.jpg

Склеп для Костянтина і Яніни Потоцьких збудували в 1904 році за проектом знаменитого Владислава Городецького який, до речі, народився на території сучасної Вінницької області, в сім'ї польського шляхтича сусіднього села Шолудьки. Він давно дружив з родиною Потоцьких, не раз гостював у їхніх маєтках. Цікаво, що після завершення будівництва костелу архітектор грошей за роботу не взяв, хоча і запропонував йому Потоцький кругленьку суму. Тоді граф подарував Городецькому дорогу рушницю. Архітектор залишив її у Потоцьких і пообіцяв користуватися нею кожен раз, як буде приїжджати полювати на їх мисливських угіддях. Розкішна гробниця Потоцьких складається з власне склепу під землею і чималой каплиці, в якій можна було помолитися за душі померлих. Зараз місцева католицька громада використовує каплицю як костел.
----------
Склеп для Константина и Янины Потоцких построили в 1904 году по проекту знаменитого Владислава Городецкого который, кстати, родился на территории современной Винницкой области, в семье польского шляхтича соседнего села Шолудьки. Он давно дружил с семьей Потоцких, не раз гостил в их имениях. Интересно, что после завершения строительства костела архитектор денег за работу не взял, хотя и предложил ему Потоцкий кругленькую сумму. Тогда граф подарил Городецкому дорогое ружье. Архитектор оставил ее у Потоцких и пообещал пользоваться ею каждый раз, как приезжать охотиться на их охотничьих угодьях. Роскошная гробница Потоцких состоит из собственно склепа под землей и немалой часовни, в которой можно было помолиться за души умерших. Сейчас местная католическая община использует часовню как костел.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00195_middle.jpg

Городецький використовував новітні матеріали для будівництва костелу, ліпні прикраси і декоративний камінь для облицювання виконані з цементу, підлогу склепу і костелу встелено метласькими кахлями виробництва харківської фабрики Е.Е. Бергенгейма, вікна були заповнені склоблоками фірми Фальконьер. Двері виконані з більш традиційного матеріалу - вони дубові. Над воротами можна побачити герб Потоцьких, а на цоколі будівлі архітектор залишив написи польською мовою: "Пляновал Владислав Городецький", "Будували Костянтин і Яніна з Потоцьких подружжя Потоцьких. 1904 p."
----------
Городецкий использовал новейшие материалы для строительства костела, лепные украшения и декоративный камень для облицовки выполнены из цемента, пол склепа и костела устланы метлахскими изразцами производства харьковской фабрики Е.Е. Бергенгейма, окна были заполнены стеклоблоками фирмы Фальконьер. Двери выполнены из более традиционного материала - они дубовые. Над воротами можно увидеть герб Потоцких, а на цоколы здания архитектор оставил надписи на польском: "Пляновал Владислав Городецкий", "Строили Константин и Янина из Потоцких супругов Потоцких. 1904 p. "


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00192_middle.jpg

Єдиний ансамбль з мавзолеєм утворюють західні ворота - гранчасті колони воріт, всередині яких колись були невеликі дзвони
----------
Единый ансамбль с мавзолеем образуют западные ворота - граненые колонны ворот, внутри которых когда-то были небольшие колокола


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5698_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5697_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5696_middle.jpg

Багате оздоблення костелу кам'яними деталями виконав скульптор Елія Саля - автор скульптур на "Будинку з химерами" та в Миколаївському костьолі в Києві. Портал храму прикрашають колони зі стилізованими ионийскими капітелями. Над ними - щит з гербом Потоцьких і девізом на латині.
----------
Богатое убранство костела каменными деталями выполнил скульптор Элия Саля - автор скульптур на "Доме с химерами" и в Николаевском костеле в Киеве. Портал храма украшают колонны со стилизованными ионийскими капителями. Над ними - щит с гербом Потоцких и девизом на латыни.Високі щипці з трьох сторін піднімаються над однаковими порталами в романському стилі. Бічні портали обрамляють вікна, в яких колись були вітражі, а західний прикрашає головний вхід в святилище.
-----------
Высокие щипцы с трех сторон возвышаются над одинаковыми порталами в романском стиле. Боковые порталы обрамляют окна, в которых когда-то были витражи, а западный украшает главный вход в святилище.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5714_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5712_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5721_middle.jpg

Позаду, в ніші апсиди розміщена велика ваза, з якої вириваються язики полум'я.
-----------
Позади, в нише апсиды размещена большая ваза, из которой вырываются языки пламени.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5717_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5718_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5719_middle.jpg

Під вазою розташований вхід до крипти, де були поховані багато членів родини Потоцьких і Свейковських. Усі поховання за радянських часів були розбиті і розграбовані. Довгі епітафії розмістилися під двома гербами: Потоцьких ("Пилява" з латинським девізом "Щит протиставив щитам») і Свейковських ("Тжаска" - турецький півмісяць, який пробивають зверху і знизу два мечі).
----------
Под вазой расположен вход в крипту, где были похоронены многие из членов семьи Потоцких и Свейковских. Все захоронения в советское время были разбиты и разграблены. Длинные эпитафии разместились под двумя гербами: Потоцких ("Пилява" с латинским девизом "Щит противопоставил щитам») и Свейковских ("Тжаска" - турецкий полумесяц, который пробивают сверху и снизу два мечя).У храм ведуть дубові двері, з накладними петлями-завісами.
----------
В храм ведут дубовые двери, с накладными петлями-завесами.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5724_middle.jpg


кований елемент двері/кованый элемент двери

Інтер'єр усипальниці достатньо скромний, але також виконаний в стилі романського модерну.
----------
Интерьер усыпальницы достаточно скромный, но также выполнен в стиле романского модерна.

На жаль, про костелі держава зовсім не піклується. За 100 років в його приміщенні жодного разу не робили капітального ремонту.
-----------
К сожалению, о костеле государство совершенно не заботится. За 100 лет в его помещении ни разу не делали капитального ремонта.


переросток - - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5723_middle.jpgТільки вікна засклені сучасним склом. Раніше на їх місці були різнокольорові вітражі з ромбического скла. Вважають, що виготовляли їх в Італії. Як не старалися відтворити їх майстри, так і не змогли. Також не вдалося повторити тодішню систему опалення, яка залишилася загадкою.
----------
Только окна застеклены современным стеклом. Ранее на их месте были разноцветные витражи из ромбического стекла. Считают, что изготавливали их в Италии. Как ни старались воспроизвести их мастера, так и не смогли. Также не удалось повторить тогдашнюю систему отопления, которая осталась загадкой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5713_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5715_middle.jpg

Сьогодні каплиця-усипальниця використовується місцевими католиками і іменується костелом Святого Андрія Боболі.
-----------
Сегодня часовня-усыпальница используется местными католиками и именуется костелом Святого Андрея Боболи.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5726_middle.jpg

За часів Другої світової війни на території парку був німецький концтабір, про що свідчить пам'ятна табличка на воротах в парк
-----------
Во времена Второй мировой войны на территории парка был немецкий концлагерь, очем свидетельствует памятная табличка на воротах в парк

і на останок пару поглядів/и на последок пару взглядов


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5699_5704_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/IMG_5746_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/16.%20PECHERA/KOSTEL/DJI00191_middle.jpg

некоторые фотографии и части текста взяты тут:
http://gazeta.ua/articles/travels/_kostelusipalnicya-potockih-u-seli-pechera-hovayetsya-v-guschavini-parku/510506
https://archexplorer.wordpress.com/2011/07/02/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%B2-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%96-%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B7%D0%BE/
http://andy-travelua.livejournal.com/249019.html
http://www.liet.lviv.ua/redakce/index.php?clanek=2009&lanG=uk&slozka=75&
http://firtka.if.ua/?action=show&id=62063


ну как то так =))
Tags: Винничина, костел
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments