m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Мурафа. Монастир. Костел/Наследие. Мурафа. Монастырь. Костел.

Перша письмова згадка про Мурафу відноситься до 1432 року, коли неподалік, біля села Копістирін, 30 листопада відбулася битва між прихильником литовського князя Свидригайла Федька Острозького і шляхетськими військами Вінцентия з Шамотули і Яна Мензіка, які рвалися на схід.
----------
Первое письменное упоминание о Мурафе относится к 1432 году, когда неподалеку, у села Копистырин, 30 ноября состоялась битва между сторонником литовского князя Свидригайло Федька Острожского и благородными войсками Винцентия с Шамотулы и Яна Мензика, рвавшихся на восток.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00205_middle.jpg

Федір Данилович Острозький (Федько), значуща фігура для свого часу, задовго до копістирінской битви брав активну участь в Грюнвальдській битві, в гуситських війнах, мав багатий бойовий досвід.
------------
Федор Данилович Острожский (Федько), значимая фигура для своего времени, задолго до копистыринской битвы принимал активное участие в Грюнвальдской битве, в гуситских войнах, имел богатый боевой опыт.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00206_DJI00207_middle.jpgЗ того часу, точніше - з 1434 року стає все істотніше лінія розділу двох країн. На правому березі Мурафи, на Поділлі, вводиться польське право, на лівому, в Брацлавщині, зберігається російсько-литовське право, а її прості жителі і бояри довго дотримуються старовинних звичаїв українського побуту.
-----------
С того времени, точнее - с 1434 года, становится все существеннее линия раздела двух стран. На правом берегу Мурафы, на Подолье, вводится польское право, на левом, в Брацлавщине, сохраняется русско-литовское право, а ее простые жители и бояре долго придерживаются старинных обычаев украинского быта.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00202_0203_middle.jpg

Прямо посередині річки стояли тоді залізні прикордонні стовпи: польський із зображенням білого орла і литовський із зображенням Вітіса, вершника з піднятим мечем.
------------
Прямо посередине реки стояли тогда железные пограничные столбы: польский с изображением белого орла и литовский с изображением Витиса, всадника с поднятым мечом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00204_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00202_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00213_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/DJI00214_middle.jpg

З середини 1580-х рр. землі при впадінні річки Клекотина в Мурафу придбав Снятинський староста князь М.Язловецкій. На території села Верхняки він побудував замок і заклав містечко, спочатку зване Райгород, потім - Новоградом, згодом - Клокотіном і нарешті Морахвой.
----------
С середины 1580-х гг. земли при впадении реки Клекотина в Мурафу приобрел Снятинский староста князь М.Язловецкий. На территории села Верхняки он построил замок и заложил городок, первоначально называемый Райгородом, затем - Новоградом, впоследствии - Клокотином и наконец Морахвой.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5807_5809_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5805_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_3001_middle.jpgОстання назва, вперше згадане в 1591 році, і закріпилося за містом. Назва Клекотин носить найближче село, яке було в минулому міським передмістям. Згодом Мурафа належала родинам польських магнатів Белзьких, Тишкевичів і Потоцьких. Між 1605 - 1610 роками в Мурафі в дворянській сім'ї Сірко народився легендарний кошовий отаман Іван Сірко.
-----------
Последнее название, впервые упомянутое в 1591 году, и закрепилось за городом. Название Клекотин носит ближайшее село, которое было в прошлом городским предместьем. Впоследствии Мурафа принадлежала семьям польских магнатов Белзких, Тышкевичей и Потоцких. Между 1605 - 1610 годами в Мурафе в дворянской семье Сирко родился легендарный кошевой атаман Иван Сирко.На початку XVII століття Стара Мурафа належала шляхтянці Ядвізі Язлівецької-Белзький. У 1624 році вона запросила сюди батьків-домініканців, які заснували тут монастир і побудували невеликий костел Непорочного Зачаття Діви Марії, який обнесли оборонними стінами з вежами.
----------
В начале XVII века Старая Мурафа принадлежала шляхтянке Ядвиге Язловецкой-Белзской. В 1624 году она пригласила сюда отцов-доминиканцев, которые основали здесь монастырь и построили небольшой костел Непорочного Зачатия Девы Марии, который обнесли оборонительными стенами с башнями.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5813_5816_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5824_5825_middle.jpg

Вежі стояли по чотирьох краях прямокутника фортечних стін, складених з місцевого вапняку. З тих часів збереглися північно-східна шестигранна цегляна вежа і ділянка південних і східних стін.
----------
Башни стояли по четырем краям прямоугольника крепостных стен, сложенных из местного известняка. С тех времен сохранились северо-восточная шестигранная кирпичная башня и участок южных и восточных стен.

зайдем внутрь костела и подымимся на хорыпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5844_5855_middle.jpg

старый, но еще работающий орган

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5853_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5835_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5836_middle.jpg

Ланцюжок маленьких бійниць, широко розкритих назовні, тягнеться уздовж стін, зведених домініканцями одночасно з костелом в 1624 році. З тих же, ймовірно, часів зберігся безізмяненний корпус келій - двоповерховий, під високим, з заломом, характерним для бароко, чотирьохскатним дахом.
-------------
Цепочка маленьких бойниц, широко раскрытых наружу, тянется вдоль стен, возведенных доминиканцами одновременно с костелом в 1624 году. С тех же, вероятно, времен сохранился безизмяненный корпус келий - двухэтажный, под высокой, с заломом, характерной для барокко, четырехскатной крышей.

спускаємося вниз/спускаемся вниз

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5858_5869_middle.jpg

Під час Визвольної війни костел зруйнували козаки Богдана Хмельницького, які закріпилися в Старій Мурафі. У 1650 році коронний гетьман Марцин Калиновський узяв штурмом Мурафу, перебивши всіх жителів на галявині за містом.
-----------
Во время Освободительной войны костел разрушили казаки Богдана Хмельницкого, которые закрепились в Старой Мурафе. В 1650 году коронный гетман Марцин Калиновский взял штурмом Мурафу, перебив всех жителей на поляне за городом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5872_5883_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5870_5870_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5870_middle.jpg

У першій половині XVIII століття містечко належало Михайлу Францішку Потоцькому, який в 1758 році передав його своєму братові - литовському подчашию Йоахима Каролю Потоцькому. Він був непримиренний ворогом Російської імперії і учасником Барської конфедерації, а після її розгрому був вимушений покинути країну.
-----------
В первой половине XVIII века местечко принадлежало Михаилу Францишку Потоцкому, который в 1758 г. передал его своему брату - литовскому подчашию Йоахиму Каролю Потоцкому. Он был непримирим врагом Российской империи и участником Барской конфедерации, а после ее разгрома был вынужден покинуть страну.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5875_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5889_middle.jpgПотоцький повернувся до Мурафу в 1778 році і взявся за розвиток міста. Він відкрив ремісничі цехи, добудував селітровий завод, вимостив головну вулицю, обсадив її деревами, звів палац, влаштував парк з звіринцем, намагався відновити укріплення, виклопотав у короля право влаштовувати ярмарки.
------------
Потоцкий вернулся к Мурафу в 1778 году и принялся за развитие города. Он открыл ремесленные цеха, достроил селитровый завод, вымостил главную улицу, обсадил ее деревьями, возвел дворец, устроил парк с зверинцем, пытался восстановить укрепления, испросил у короля право устраивать ярмарки.У 1791 році Йоахім Кароль Потоцький ґрунтовно перебудував костел і келії. Храм отримав характерне для епохи згасаючого бароко декоративне оформлення. Високі вежі, раніше розкриті для церковного бою, фланкируют портал з трикутним фронтоном і волютами.
-----------
В 1791 году Иоахим Кароль Потоцкий основательно перестроил костел и кельи. Храм получил характерное для эпохи угасающего барокко декоративное оформление. Высокие башни, ранее раскрытые для колокольного боя, фланкируют портал с треугольным фронтоном и волютами.Під час реставрації були об'єднані стилістично різні частини ансамблю за допомогою декоративного елемента - глухої барокової балюстради. Її можна побачити над антаблементом другого ярусу фасаду храму, як парапету на переході між пресвітером і корпусом келій, над еклектично вирішеними порталами біля воріт. Тут же - пара чавунних ліхтарів, відлитих значно пізніше.
-----------
Во время реставрации были объединены стилистически разные части ансамбля с помощью декоративного элемента - глухой барочной балюстрады. Ее можно увидеть над антаблементом второго яруса фасада храма, в качестве парапета на переходе между пресвитерией и корпусом келий, над эклектично решенными порталами у ворот. Здесь же - пара чугунных фонарей, отлитых значительно позже.

У той же рік Йоахім Кароль Потоцький помер. Згідно із заповітом, його поховали під порогом храму. На одній з колон праворуч від входу є велика бронзова таблиця з переліком дарів Потоцького.
-----------
В тот же год Иоахим Кароль Потоцкий умер. Согласно завещанию, его похоронили под порогом храма. На одной из колонн справа от входа есть большая бронзовая таблица с перечнем даров Потоцкого.Поруч, над бічними дверима, можна знайти і його портрет в парадному мундирі. Після смерті Потоцького Мурафа дісталася його другій дружині Анні Грохольськой. Наступними власниками містечка були Веронська, Мостовський, а перед конфіскацією російським урядом у 1831 р - Зигмунд Добко.
-----------
Рядом, над боковыми дверями, можно найти и его портрет в парадном мундире. После смерти Потоцкого Мурафа досталась его второй жене Анне Грохольской. Следующими владельцами городка были Веронская, Мостовский, а перед конфискацией российским правительством в 1831 г. - Зигмунд Добка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5895_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_5897_5903_middle.jpg

У 1850 році монастир закрили, а костел став парафіяльним. Храм діяв і за радянської влади. Лише в 30-х роках ХХ ст. його ненадовго закривали.
----------
В 1850 году монастырь закрыли, а костел стал приходским. Храм действовал и при советской власти. Лишь в 30-х годах ХХ ст. его ненадолго закрывали.Саме завдяки цьому костел зберіг свій інтер'єр: ліплення початку XIX ст., вітражі, виготовлені у Варшаві в 1895 році, пілястри, настінні фрески, різьблений амвон, поліхромія, вітражі, герби Потоцьких (Пилява) і Грохольських (Ґміна Серокомля).
----------
Именно благодаря этому костел сохранил свой интерьер: лепка начала XIX в., витражи, изготовленные в Варшаве в 1895 году, пилястры, настенные фрески, резной амвон, полихромия, витражи, гербы Потоцких (Пилява) и Грохольских (Серокомля).Найбільшою святинею монастиря є чудотворна ікона Матері Божої Мурафській, яка походить з кінця XVII - початку XVIII ст. і міститься в головному вівтарі.
-----------
Наибольшей святыней монастыря является чудотворная икона Матери Божьей Мурафской,которая происходит с конца XVII - начала XVIII вв. и содержится в главном алтаре.

виходимо на вулицю/выходим на улицу


погляд на останок/взгляд на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_3005_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2015/APRIL/18. MURAFA/IMG_3004_middle.jpg

Джерело:
http://ukrainaincognita.com/ru/kostely/murafa


Ну как то так =))
Tags: Винничина, костел, монастир, монастырь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment