m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Categories:

Спадщина. Городок. Монастир/Наследие. Городок. Преображенский (Францисканский) монастырь.

Інформації катастрофічно мало. Якщо кому є що додати - велкам ...
Поїхали ... Монастир францисканців був заснований в 15 столітті за часів польського короля Владислава Ягайла.
------------
Информации катастрофически мало. Если кому есть что добавить - велкам...
Поехали...Монастырь францисканцев был основан в 15 веке во времена польского короля Владислава Ягайло.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8224_8228_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8214_8219_middle.jpg

Монастир стояв над озером поруч з площею Ринок, неподалік від королівського замку.
-----------
Монастырь стоял над озером рядом с площадью Рынок, неподалеку от королевского замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8150_8155_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8152_8154_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8157_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8158_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8159_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8160_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8170_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8164_middle.jpg

Частково збереглися таємні підземні ходи, які з'єднували монастир із королівським замком і костелом міста.
----------
Частично сохранились тайные подземные ходы, которые соединяли монастырь с королевским замком и костелом города.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8165_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8166_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8168_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8169_middle.jpg

Вхід у монастир розташовувався зі сторони млина, розташованого разом з тартаком. Під костелом була створена крипта для захоронення знаті та духовенства.
----------
Вход в монастырь располагался со стороны мельницы, расположенного вместе с лесопилкой. Под костелом была создана крипта для захоронения знати и духовенства.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8205_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8206_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8207_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8208_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8209_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8210_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8211_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8212_middle.jpg

Францисканський монастир тривалий час перебував у складному фінансовому положенні, оскільки влада повноцінно не забезпечувала його всім необхідним. У 1431 році Владислав Ягайло надав два лани ґрунту від границі пасовиська і до передмістя Черлянського. Таким чином, утворився фільварок, на якому велося господарство. Такий жест Ягайла затвердив у 1460 році Казимир IV Ягеллончик.
Легенда свідчить, що в стінах обителі було поховано серце короля Владислава Ягайла.
------------
Францисканский монастырь долгое время находился в сложном финансовом положении, поскольку власть полноценно не обеспечивала его всем необходимым. В 1431 году Владислав Ягайло предоставил два поля от границы пастбища и до пригорода Черлянского. Таким образом, образовалося поместье, на котором велось хозяйство. Такой жест Ягайло утвердил в 1460 году Казимир IV.
Легенда гласит, что в стенах обители было захоронено сердце короля Владислава Ягайло.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8162_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8171_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8172_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8173_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8174_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8175_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8176_middle.jpg

Після поділу Польщі в 1772 році монастир францисканців був ліквідований, в келіях розмістилися казарми, а сам костел перетворено на в'язницю.
------------
После раздела Польши в 1772 году монастырь францисканцев был ликвидирован, в кельях разместились казармы, а сам костел превращен в тюрьму.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8177_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8178_middle.jpgподарунок родини Кирпи/подарок семейства Кирпы

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8180_middle.jpg

ще один подарунок родини Кирпи/еще один подарок семейства Кирпы

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8186_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8181_middle.jpg

Після першої світової війни, з приходом до Городка польської влади монастир використовувався для військових потреб. Тут базувалась військова частина, а костел використовувався як каплиця. Під час другої світової війни, за часів німецької окупації, територію монастиря використовували для утримання французьких полонених, яких використовували для будівництва доріг. За часів радянської влади тут були розквартировані війська російської армії. У 80-х роках ХХ ст. колишні монастирські келії передали під складські приміщення Львівського заводу «Кінескоп».
У радянські часи комплекс монастиря був частково зруйнований.
----------
После первой мировой войны, с приходом в Городок польской власти монастырь использовался для военных нужд. Здесь базировалась военная часть, а костел использовался как часовня. Во время второй мировой войны, во времена немецкой оккупации, территорию монастыря использовали для содержания французских пленных, которых использовали для строительства дорог. Во времена советской власти здесь были расквартированы войска русской армии. В 80-х годах ХХ в. бывшие монастырские кельи передали под складские помещения Львовского завода «Кинескоп».
В советские времена комплекс монастыря был частично разрушен.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8182_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8184_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8188_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8190_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8192_middle.jpg

У 1994 році він був переданий греко-католицьким монахам Студійського уставу для реконструкції та заснування нової обителі.
------------
В 1994 г. он был передан греко-католическим монахам Студитского устава для реконструкции и основания новой обители.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8196_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8199_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8201_middle.jpg

Зараз це Свято-Преображенський Студитський монастир.
-----------
Сейчас это Свято-Преображенский Студитский монастырь.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8204_middle.jpg

виходимо на вулицю/выходим на улицу

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8231_8232_middle.jpg

і пару кадрів на останок/и пару кадров на последокпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/GORODOK_PREOBRAJ//IMG_8233_8237_middle.jpg

Джерела:
http://gorodok.glo.ua/cultura/preobrazhenskij-franciskanskij-monastyr.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Францисканський_монастир_(Городок)ну как то так =)
Tags: Львовщина, Львівщина, монастир, монастырь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments