m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Низкиничи. Успенський монастир/Наследие. Низкинычи. Успенский монастырь.

Немов Ангел-Хранитель на високому пагорбі на околиці міста Нововолинська, в його передмісті, колишньому селі Низкиничіи, розмістився древній Успенський Низкиницький монастир.
У склепі під головним храмом обителі ось уже 350 років мирно покояться останки його засновника, відомого державного діяча і православного мецената, Київського воєводи Адама Кисіля.
—————
Словно Ангел-Хранитель на высоком холме на окраине города Нововолынска, в его предместье, бывшем селе Низкинычи, разместился древний Успенский Низкиницкий монастырь.
В склепе под главным храмом обители вот уже 350 лет мирно покоятся останки его основателя, известного государственного деятеля и православного мецената, Киевского воеводы Адама Кисиля.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6586_middle.jpg


А офіційним днем її заснування було 16 вересня 1643 року, коли ясновельможний тоді ще генеральний каштелян Чернігівського староства, зробив фундушевую запис, породивши новий монастир, який, до речі, на відміну від сучасної назви іменувався на честь "Покрови Прінайсвятішоі Діви Марії".
—————
А официальным днем ​​ее основания было 16 сентября 1643 года, когда светлейший тогда еще генеральный каштелян Черниговского староства, сделал фундушевую запись, породив новый монастырь, который, кстати, в отличие от современного названия именовался в честь "Покрова Принайсвятишои Девы Марии".


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6606_6610_middle.jpg

У фундушевому записи Адам Кисіль писав: "Я прагну щоби той Низкиницький монастир і Дім Божий зараз не тільки мурів фундаменти мав, і не тільки стіни закінчені на славу Божу, й ченців дванадцять на вічні часи у ньому мешкали... Нехай же за життя моє у Божій боязні, поки мені Господь прибавить щасливого віку, а по смерті моїй за душу мою многогрішну при моїм гробі і за душі моїх предків і батьків – за родичів живих та померлих, нехай братія у святих Літургіях, жертву щоденну посилає до Владики смерті та життя".
—————
В фундушевому записи Адам Кисиль писал: "Я прагну щоби той Низкиницький монастир і Дім Божий зараз не тільки мурів фундаменти мав, і не тільки стіни закінчені на славу Божу, й ченців дванадцять на вічні часи у ньому мешкали... Нехай же за життя моє у Божій боязні, поки мені Господь прибавить щасливого віку, а по смерті моїй за душу мою многогрішну при моїм гробі і за душі моїх предків і батьків – за родичів живих та померлих, нехай братія у святих Літургіях, жертву щоденну посилає до Владики смерті та життя".Ось так, ніби заглядуючи в майбутнє і піклуючись про власну загробну участь і потойбічний спокій своїх предків, як істинний християнин, в каменях святих вівтарів навіки закарбував своє ім'я.
—————
Вот так, будто заглядуючы в будущее и заботясь о собственной загробную участие и загробный покой своих предков, как истинный христианин, в камнях святых алтарей навеки запечатлел свое имя.

келийный коридор


Заснування нового монастиря благословив святитель Петро Могила, митрополит Київський, якому Адам Кисіль був дуже близький, завжди прислухаючись до духовних установок Святителя.
—————
Основание нового монастыря благословил святитель Петр Могила, митрополит Киевский, которому Адам Кисиль был очень близок, всегда прислушиваясь к духовным установок Святителя.

монастырская столовая, в которой меня вкусно покормили, за что - отдельное, большое спасибо =)


Для належного утримання ченців і для завершення будівництва головної святині, протягом десяти років Адам Кисіль вносив чималі пожертви для нової обителі.
—————
Для надлежащего содержания иноков и для завершения строительства главной святыни, в течение десяти лет Адам Кисиль вносил немалые пожертвования для новой обители.До наших днів дійшло дещо з чернечого статуту того часу. Зокрема відомо, що спочатку в монастирі проживало 12 ченців, з яких 7 носило священний сан. Між ними один ігумен, Казнодей-проповідник і п'ять пресвітерів. Для щоденного здійснення двох літургій: ранній - в Старій церкви, або каплицях св. Миколи вмч. Георгія і пізньої - виключно в головному храмі. Четверо отців несли послух хористів, а п'ятеро були уставщиками.
—————
До наших дней дошло кое что из монашеского устава того времени. В частности известно, что первоначально в монастыре проживало 12 монахов, из которых 7 носило священный сан. Между ними один игумен, Казнодей-проповедник и пять пресвитеров. Для ежедневного совершения двух литургий: ранней - в Старой церкви, или часовнях св. Николая вмч. Георгия и поздней - исключительно в главном храме. Четверо отцов несли послушание хористов, а пятеро были уставщиками.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6621_6630_middle.jpg

На жаль, історія не зберегла нам імені першого настоятеля Низкиничах, можливо це був "преподобний отець Сильвестр Бучській", що згадується в документах під 1660 роком.
—————
К сожалению, история не сохранила нам имени первого настоятеля Низкиничах, возможно это был "преподобный отец Сильвестр Бучский", что упоминается в документах под 1660 годом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6631_6647_middle.jpg

У ті часи в монастирі перебували чудотворні ікони Божої Матері і Св. Вмч. Георгія - в честь них щорічно відбувалися святкові відпусти (індульгенциі). У храмі перебували також портрети батьків воєводи - Григорія та Єфросинії Кисільов.
—————
В те времена в монастыре находились чудотворние икони Богоматери и Св. Вмч. Георгия - в честь них ежегодно совершались праздничные отпусты (индульгенцыи). В храме находились также портреты родителей воеводы - Григория и Евфросинии Кисилев.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6660_6671_middle.jpg

Адам Кисіль завершив свої земні дні на 53-му році життя і був похований згідно із заповітом в прибудові Св. Георгія, точніше в склепі, який перебував під ним. Через 6 років до Господа відійшла його дружина Анастасія.
—————
Адам Кисель завершил свои земные дни на 53-м году жизни и был похоронен согласно завещанию в приделе Св. Георгия, точнее в склепе, находившийся под ним. Через 6 лет к Господу отошла его жена Анастасия.За бажанням бездітного сенатора село спочатку переходить до сина брата, а потім до племінниці Іларії Миколаївна, заміжньої за шляхтичем Данилом Стемпковський. У 1662 році Низкиничи знаходяться в оренді у Кадевічів-Кончінськіх і незабаром переходять в руки орендарів Довгяло-Цирін.
—————
По желанию бездетного сенатора село сначала переходит к сыну брата, а затем к племяннице Иларии Николаевна, замужней за шляхтичем Даниилом Стемпковский. В 1662 году Низкиничи находятся в аренде у Кадевичив-Кончинських и вскоре переходят в руки арендаторов Довгяло-Циринив.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6673_middle.jpg

Останні прийнявши католицизм починають страшні утиски, приклавши чимало зусиль, щоб довести обитель до повного розорення і зради Православ'ю.
—————
Последние приняв католицизм начинают страшные притеснения, приложив немало усилий, чтобы довести обитель до полного разорения и измены Православию.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6674_middle.jpg

У 1698 році Низкиницький монастир стає уніатським. Луцький єпископ Лев Заленський велів всіх насельників поголити на римський лад. Перед цим він разом із загоном польського війська насильно захопив Зимно, втопивши в Лузі його останніх нескорених захисників.
—————
В 1698 году Низкиницкий монастырь становится униатским. Луцкий епископ Лев Заленский велел всех насельников побрить на римский лад. Перед этим он вместе с отрядом польского войска насильственно захватил Зимно, утопив в Луге его последних непокоренных защитников.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6675_middle.jpg

Посесори Довгяло-Цирін і надалі надавали утиски монастирю. Так, в 1722 році Франциск Довгяло-Цирін наказав побити тодішнього настоятеля Іоана Візанського, після чого потерпілий помер.
——————
Посессоры Довгяло-Цирины и в дальнейшем оказывали притеснения монастырю. Так, в 1722 году Франциск Довгяло-Цирина приказал побить тогдашнего настоятеля Иоанна Визанського, после чего потерпевший скончался.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6676_middle.jpg

І через довгі судові процеси монахам все ж вдалося поставити посессоров на місце. Ще на початку XIX-го століття місцевим монахам був добре знайомий документ, згідно якого 9 лютого 1744 Бенедикт XIV Папа Римський - високий авторитет Західної церкви повністю визнав фундушем Низкиницького монастиря через спеціально видану буллу, оригінал якої зберігався в тутешньому архіві.
—————
И через долгие судебные процессы монахам все же удалось поставить посессоров на место. Еще в начале XIX-го века местным монахам был хорошо знаком документ, согласно которого 9 февраля 1744 Бенедикт XIV Папа Римский - высокий авторитет Западной церкви полностью признал фундушем Низкиницкого монастыря через специально изданную буллу, оригинал которой хранился в здешнем архиве.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6677_middle.jpg

На основі правового повернення історичної справедливості в середині XVIII століття базиліанам через судові процеси успішно домагаються виплати багаторічних заборгованостей від Довгяло-Цирін і фактично призводить до їх повного розорення.
——————
На основе правового возвращения исторической справедливости в середине XVIII века базилианам через судебные процессы успешно добиваются выплаты многолетних задолженностей от Довгяло-Циринив и фактически приводит к их полному разорению.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6679_middle.jpg

Разом зі зміною політичного устрою краю, коли Західна Волинь остаточно переходить під владу Російської імперії корінним змінюється ситуація. Починається масове повернення уніатських парафій в лоно Православної церкви. У 1796 році в відомство православного духовенства переходить Св. Покровський храм, який стає парафіяльним. Після 98-річної перерви тут знову, як в стародавні часи відправляється православна літургія.
—————
Вместе с изменением политического устройства края, когда Западная Волынь окончательно переходит под власть Российской империи коренным меняется ситуация. Начинается массовое возвращение униатских приходов в лоно Православной церкви. В 1796 году в ведомство православного духовенства переходит Св. Покровский храм, который становится приходским. После 98-летнего перерыва здесь снова, как в древние времена отправляется православная литургия.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6680_middle.jpg

З переходом храму монахи базіліанов забрали з нього антимінс і срібну богослужбову посуд і надалі вели своє богослужіння в недалеко розташованої каплиці. Крім того, вони як і раніше вели власне господарство оскільки в їх володінні залишилися всі землі, ставки, а також маєток разом з дерев'яними келіями.
—————
С переходом храма монахи базилиане забрали из него антиминс и серебряную богослужебную посуду и в дальнейшем вели свое богослужение в недалеко расположенной часовни. Кроме того, они по-прежнему вели собственное хозяйство поскольку в их владении остались все земли, пруды, а также поместье вместе с деревянными кельями.У 1802 році кілька ченців, які залишилися в монастирі приписали до братії Володимир-Волинської обителі, втім сам монастир, як адміністративна чернеча одиниця уніатської церкви проіснував до червня 1837.
—————
В 1802 году несколько монахов, которые остались в монастыре приписали к братии Владимир-Волынской обители, впрочем сам монастырь, как административная монашеская единица униатской церкви просуществовал до июня 1837.Успенський храм.
В тихій задумі високого синього неба купається в променях сонця архітектурний ансамбль Свято-Успенського Низкиницького монастиря. Здалеку здається, що він як би виріс на цій горі і стрімко піднімається над околицями навколишнього середовища. В основі стоїть Успенський храм. Він являє собою, правильної форми, рівнораменним хрест. Особливою легкістю ліній і витонченістю укріплень, виділяється центральна його частина, що має високий барабан, що увінчується куполом. Чотири знижених бічних розгалуження хреста в центральній композиції, які тлумачаться в дуже стриманих формах споруди пятиглавого храму. Вдалі пропорції основних обсягів і верхів, гранична простота архітектурного задуму, стримане використання мальовничього ліплення, роблять це місце одним з видатних споруд свого часу.
—————
Успенский храм.
В тихой задумчивости высокого синего неба купается в лучах солнца архитектурный ансамбль Свято-Успенского Низкиницкого монастыря. Издали кажется, что он как бы вырос на этой горе и стремительно поднимается над окрестностями окружающей среды. В основе стоит Успенский храм. Он представляет собой, правильной формы, равнораменний крест. Особой легкостью линий и изяществом укреплений, выделяется центральная его часть, имеющая высокий барабан, что увенчивается куполом. Четыре сниженых боковых разветвления креста в центральной композиции, трактуемих в очень сдержанных формах сооружения пятиглавого храма. Удачные пропорции основных объемов и верхов, предельная простота архитектурного замысла, сдержанное использование живописной лепки, делают это место одним из выдающихся сооружений своего времени.За час будівництва храму існує багато суперечливих думок і ідей. Згідно з історичними джерелами датою початку будівництва Успенської церкви є 1636. Іноді помилково вказують на 1643 - рік, коли Адам Кисіль написав свій заповіт про заснування в Низкиничах монастиря. Але в самому заповіті чітко вказується, що стіни церкви вже закладені і на монастир покладається завдання завершити будівництво.
—————
По времени строительства храма существует много противоречивых мнений и идей. Согласно историческим источникам датой начала строительства Успенской церкви является 1636. Иногда ошибочно указывают на 1643 - год, когда Адам Кисиль написал свое завещание об учреждении в Низкиничах монастыря. Но в самом завещании четко указывается, что стены церкви уже заложены и на монастырь возлагается задача завершить строительство.Спочатку храм був освячений на честь «Покрова Прінайсвятішоі Діви Марії». Відома достовірна дата освячення церкви - воно відбулося в 1653 роком. Однак парафіяльний священик Іоанн Ящевського подав для суду в 1837 році опис церкви, складений в 1806 році, в якому говориться, що вона була побудована в 1659 році. Як узгодити ці дати? У 1653 році помер Адам Кисіль. Він заповів, щоб його поховали в Низкиничах, де протягом двох століть спочивали його предки. Ймовірно, що освячення церкви було прискорено, щоб можна було в склепі під нею поховати засновника. А певна частина робіт, другорядних, могла виконуватися і після, аж до 1659 року.
—————
Первоначально храм был освящен в честь «Покрова Принайсвятейшей Девы Марии». Известна достоверная дата освящения церкви - оно произошло в 1653 годом. Однако приходской священник Иоанн Ящевского подал для суда в 1837 году описание церкви, составленный в 1806 году, в котором говорится, что она была построена в 1659 году. Как согласовать эти даты? В 1653 году умер Адам Кисель. Он завещал, чтобы похоронили его в Низкиничах, где в течение двух веков покоились его предки. Вероятно, что освящение церкви было ускорено, чтобы можно было в склепе под ней захоронить основателя. А определенная часть работ, второстепенных, могла выполняться и после, вплоть до 1659 года.Отже, спираючись на відомі джерела цілком ймовірно вважати, що церква будувалася протягом 1636 - 1659 років. Але навіть конкретизуючи дати, можна з упевненістю сказати, що будівництво велося близько двох десятків років. На ті часи це були цілком нормальні терміни.
—————
Итак, опираясь на известные источники вполне вероятно считать, что церковь строилась в течение 1636 - 1659 лет. Но даже конкретизируя дать, можно с уверенностью сказать, что строительство велось около двух десятков лет. По тем временам это были вполне нормальные сроки.На початку церква була покрита гонтом, як говорили в давнину - “збита гонтом". Однак не слід таку покрівлю вважати бідною. На ті часи краще не знали, червона черепиця у нас не застосовувалася. Гонтовая покрівля коштувала недешево: стругані дошки і клепані спеціальні гвоздики - гонталі виготовлялися вручну.
—————
В начале церковь была покрыта гонтами, как говорили в древности - "избита гонтом". Однако не следует такую ​​кровлю считать бедной. По тем временам лучше не знали, красная черепица у нас не применялась. Гонтовая кровля стоила недешево: строганные дощечки и клепаные специальные гвоздики - гонтали изготавливались вручную.У 1796 році монастирський храм стає приписним до приходу села Калуса.
—————
В 1796 году монастырский храм становится приписным к приходу села Калуса.У 1832 році була проведена ревізія церков Волинської єпархії московським протоієреєм Платоновим. Низкиницький церква, в якій в той час в зв'язку з закриттям монастиря не проводилося богослужіння, отримала право окремого приходу.
—————
В 1832 году была проведена ревизия церквей Волынской епархии московским протоиереем Платоновым. Низкиницкий церковь, в которой в то время в связи с закрытием монастыря не проводилось богослужение, получила право отдельного прихода.У 1839 році з відкриттям Низкиницького приходу Волинська духовна консисторія через місцеве губернське управління зажадала від нового власника Низкиницького маєтку дворянина Модзалевського наділу Низкиницький церкви земельної ділянки та ремонту церкви. У 1841 році Модзалевський звернувся до губернського управління з заявою, що на ремонт церкви потрібні великі кошти, і він не в змозі зі свого порівняно невеликого маєтку села Низкиничі виділити такі гроші, так як для цього потрібно було б продати сам маєток. З огляду на те, що будівельник церкви Адам Кисіль призначив її підтримки значні капітали, які були переведені до фондів Володимир-Волііського монастиря, то, на думку Модзалевського, потрібно було б повернути ці капітали Низкиницький церкви і використовувати на її ремонт.
—————
В 1839 году с открытием Низкиницкого прихода Волынская духовная консистория через местное губернское управление потребовала от нового владельца Низкиницкого имении дворянина Модзалевского надела Низкиницкий церкви земельного участка и ремонта церкви. В 1841 году Модзалевский обратился в губернское управление с заявлением, что на ремонт церкви нужны большие средства, и он не в состоянии из своего сравнительно небольшого поместья села Низкиничи выделить такие деньги, так как для этого нужно было бы продать само имение. Учитывая то, что строитель церкви Адам Кисель назначил ее поддержания значительные капиталы, которые были переведены в фонды Владимир-Волииського монастыря, то, по мнению Модзалевского, нужно было бы вернуть эти капиталы Низкиницкий церкви и использовать на ее ремонт.Губернське управління направило заяву Модзалевського в Володимир-Волинський повітовий суд на розгляд. Повітовий суд своїм рішенням від 23 березня 1842 постановив: всі підписані Адамом Киселем Низкиницький церкви капітали і угіддя повернути на користь цієї церкви. Рішення затверджено було 30 червня 1843 на засіданні Волинської цивільної палати. Але урядовий Сенат, куди справа ця перейшла на ревізію, постановою волинських судів не погодився і, прийнявши до уваги, що всі монастирські капітали перейшли в казну, по зборам доповнюючих документів ухвалив: поміщика Модзалевського звільнити від обов'язку виконувати ремонт Низкиницької церкви, обовязав його в той Водночас наділити її земельною ділянкою.
—————
Губернское управление направило заявление Модзалевского в Владимир-Волынский уездный суд на рассмотрение. Уездный суд своим решением от 23 марта 1842 постановил: все подписанные Адамом Киселем Низкиницкий церкви капиталы и угодья вернуть в пользу этой церкви. Решение утверждено было 30 июня 1843 на заседании Волынской гражданской палаты. Но правительственный Сенат, куда дело это перешла на ревизию, постановлению волынских судов не согласился и, приняв во внимание, что все монастырские капиталы перешли в казну, по собранию дополняющих документов постановил: помещика Модзалевского освободить от обязанности выполнять ремонт Низкиницкой церкви, обовязав его в то же время наделить ее земельным участком.З указу урядового Сенату у цій справі видно, що Модзалевський заявляючи про брак коштів на ремонт церкви, писав в своє виправдання, що ця церква дуже велика і іншої такої за розмірами нібито немає по всій Волині.
—————
Из указа правительственного Сената по этому делу видно, что Модзалевский заявляя о нехватке средств на ремонт церкви, писал в свое оправдание, что эта церковь очень большая и другой такой по размерам якобы нет по всей Волыни.Після виділення Модзалевським земельних угідь на користь церкви питання про її ремонті затихло. Справа закінчилася тим, що церква стала запущеною, а священик, отримавши в селі Низкиничах землю, перейшов жити в Калусів.
—————
После выделения Модзалевским земельных угодий в пользу церкви вопрос о ее ремонте затих. Дело закончилось тем, что церковь стала запущенной, а священник, получив в селе Низкиничах землю, перешел жить в Калусев.Кілька десятиліть храм порожнім стояв на пагорбі. Люди обходили його, тільки ворони вилітали з порожніх зіниць вибитих вікон, а вночі з кущів, порослі на куполах, жалібно кричав пугач.
—————
Несколько десятилетий храм пустым стоял на холме. Люди обходили его, лишь только вороны вылетали из пустых зрачков выбитых окон, а ночью из кустов, поросшие на куполах, жалобно кричал филин.


ХХ століття.
З кінця 40-х до 80-х років XIX століття, богослужіння в Низкиницький церкві не відправлялося, а сам храм знаходився в аварійному стані.
—————
ХХ век.
С конца 40-х до 80-х годов XIX века, богослужения в Низкиницкий церкви не отправлялось, а сам храм находился в аварийном состоянии.

левый склеппереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6704_6710_middle.jpg

Однак, в кінці XIX ст. місцева інтелігенція зацікавилася історичними пам'ятками. Виник рух по вивченню цих пам'ятників, проводилися археологічні дослідження. На початку 80-х років в Луцьку виникає Братство зацікавленості старовиною, яке всіляко намагається врятувати цінні історичні пам'ятники.
—————
Однако, в конце XIX в. местная интеллигенция заинтересовалась историческими памятниками. Возникло движение по изучению этих памятников, проводились археологические исследования. В начале 80-х годов в Луцке возникает Братство заинтересованности стариной, которое всячески старается спасти ценные исторические памятники.

Очолював справу вивчення старовини надвірний радник Омелян Дверницький, маєток якого знаходився в селі Будятичі за 2 версти від Низкиничах, тому старий храм не міг залишитися поза їхньою увагою. Серед осіб, які оглядали в ті часи, пам'ятник архітектури були київські професори В. Антонович і А. Прахов - останній навіть зробив фотознімки будівлі і цінного церковного начиння, риз, ікон і книг, величезна кількість яких в той час перебувало там. Відвідувала Низкиничі відома меценатка - графиня Уварова, також гаряче виступала за необхідність належного відновлення церкви. За сприяння архієреїв, силами селян святиня була частково приведена в належний вигляд і на рубежі століть перекриті купола. На гроші ж Святійшого Синоду в 1896 році з'являються будинки і господарські приміщення для місцевого духовенства. Справа про ремонт храму йшла більше 10 років, коли в 1913 році було вирішено виділити 10 000 руб. з синодальних коштів 1915 року. Звершення цьому завадила Перша світова війна.
—————
Возглавлял дело изучения старины надворный советник Омельян Дверницкий, имение которого находился в селе Будятичи за 2 версты от Низкиничах, поэтому старый храм не мог остаться вне их внимания. Среди лиц, осматривавших в те времена, памятник архитектуры были киевские профессора В. Антонович и А. Прахов - последний даже сделал фотоснимки здания и ценной церковной утвари, риз, икон и книг, огромное количество которых в то время находилось там. Посещала Низкиничи известная меценатка - графиня Уварова, также горячо выступала за необходимость надлежащего восстановления церкви. При содействии архиереев, силами крестьян святыня была частично приведена в надлежащий вид и на рубеже веков перекрыты купола. На деньги же Святейшего Синода в 1896 году появляются дома и хозяйственные помещения для местного духовенства. Дело о ремонте храма шло более 10 лет, когда в 1913 году было решено выделить 10 000 руб. с синодальных средств 1915 года. Свершению этого помешала Первая мировая война.

правый склеп

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6718_6721_middle.jpg

За часів польського панування храм значився одним з перших для "ревіндикації" у Володимирському повіті. Церкву католикам не повернули, але в міжвоєнні роки її грабують і порушують спокій мецената. Після варварського відкриття саркофага з нього зникають клейноди і золотий жезл покійного.
—————
Во времена польского господства храм числился одним из первых для "ревиндикации" во Владимирском уезде. Церковь католикам не вернули, но в межвоенные годы ее грабят и нарушают покой мецената. После варварского открытия саркофага из него исчезают клейноды и золотой жезл покойного.У Низкиничах існує місцевий переказ, що в 1930-х роках усипальницю відвідав глава польської держави, який зовсім не виправдав подій тодішніх прихильників папства, бо останній вказав що "якщо засновник храму був православний, то нехай такий же ця святиня і залишається". Більш того, з 1935 року під егідою держави починається її реставрація.
—————
В Низкиничах существует местное предание, что в 1930-х годах усыпальницу посетил глава польского государства, который вовсе не оправдал событий тогдашних сторонников папства, ибо последний указал что "если учредитель храма был православный, то пусть такой же эта святыня и остается". Более того, с 1935 года под эгидой государства начинается ее реставрация.На жаль і Друга світова війна не обходить церкву стороною. Під час наступу радянських військ повз пройшла лінія фронту, залишила після себе знищену верхівку центрального купола і незліченну кількість дірок у даху.
У 50-ті роки поруч з церквою почало турбуватися шахтарське місто Нововолинськ. Комуністичним ідеологам світлого майбутнього було дуже не до вподоби богослужіння в Успенській церкві. Ними і було прийнято рішення про його закриття. Це сталося в 1961 році.
Одним похмурим вранці в наступному, 1962 році войовничі атеїсти з'явилися в приміщенні Успенської церкви і зробили в ній погром.
Першою жертвою в церкві став скульптурний надгробний портрет Адама Киселя - видатний пам'ятник українського статуарного мистецтва XVII ст. Комуністичні варвари XX в. за допомогою ломів скинули його на підлогу. Від удару фігура розкололася на дві частини.
—————
К сожалению и Вторая мировая война не обходит церковь стороной. Во время наступления советских войск мимо прошла линия фронта, оставила после себя уничтоженную верхушку центрального купола и бесчисленное количество дыр в крыше.
В 50-е годы рядом с церковью начал расстраиваться шахтерский город Нововолынск. Коммунистическим идеологам светлого будущего было весьма неприятным богослужения в Успенской церкви. Ими и было принято решение о его закрытии. Это произошло в 1961 году.
Одним мрачным утром в следующем, 1962 году воинствующие атеисты появились в помещении Успенской церкви и сделали в ней погром.
Первой жертвой в церкви стал скульптурный надгробный портрет Адама Киселя - выдающийся памятник украинского статуарного искусства XVII в. Коммунистические варвары XX в. с помощью ломов сбросили его на пол. От удара фигура раскололась на две части.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6725_6728_middle.jpg

Церковні книги та іконостас також були розірвані. Опустившись в підземеллі. де знаходилася труна-саркофаг з останками Адама Киселя, комуністи обірвали родові герби, які прикрашали саркофаг і сильно пошкодили його. Кістки воєводи вандали розкидали по підлозі, а черепом грали в футбол. Церква села Низкиничі була розорена і закрита на довгих сім років.
Про акт небувалого вандалізму чутки дійшли до столиці. Звідти на Волинь була відправлена ​​спеціальна комісія, що складається з видатних вчених і дослідників-мистецтвознавців. Останні різко засудили злочин, але суворо покарати вандалів ніхто не збирався.
Врятувало храм від нової загибелі тільки те, що місцевим духовенству і прихожанам вдалося тільки в Борисполі відшукати одну з далеких нащадків Кисілів. З її допомогою храм 8 червня 1969 року знову відкрився для богослужіння. У той час львівські реставратори відновили те, що залишилося з колишніх досягнень, а настоятель о. Володимир Понагайбо (1969 - 1987 РР.) знову взявся за нелегку справу турботи людських душ.
—————
Церковные книги и иконостас также были разорваны. Опустившись в подземелье. где находился гроб-саркофаг с останками Адама Киселя, коммунисты оборвали родовые гербы, украшавшие саркофаг и сильно повредили его. Кости воеводы вандалы разбросали по полу, а черепом играли в футбол. Церковь села Низкиничи была разорена и закрыта на долгих семь лет.
Об акте небывалого вандализма слухи дошли до столицы. Оттуда на Волынь была отправлена ​​специальная комиссия, состоящая из выдающихся ученых и исследователей-искусствоведов. Последние резко осудили преступление, но сурово наказать вандалов никто не собирался.
Спасло храм от новой гибели только то, что местному духовенству и прихожанам удалось только в Борисполе отыскать одну из дальних потомков Киселев. С ее помощью храм 8 июня 1969 году вновь открылся для богослужения. В то время львовские реставраторы восстановили то что осталось с прежних достижений, а настоятель о. Владимир Понагайбо (1969 - 1987 ГГ.) вновь взялся за нелегкое дело заботы человеческих душ.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6729_6734_middle.jpg

О. Володимир служив одночасно в трьох парафіях. Крім села Низкиничи він служив в селі Тишковичі і в селі Гряди. Служби проводилися по черзі. Ціла епоха в житті молодого Нововолинська пов'язана з ім'ям цього пастиря. "У старості добрій, ситий днями" (Бут.25,8) він відійшов до Господа в 2002 році. Вічна йому пам'ять!
Низкиницький прихід був також свого часу першим приходом сучасного намісника Києво-Печерської Лаври архієпископа Павла (Лебедя, 1987 - 1994).
Останнім парафіяльним священиком церкви Успіння Пресвятої Богородиці був протоієрей Анатолій Сідько (1994 - 1997 РР.).
Стараннями цих пастирів в богоборческие часи не залишалися без церковних таїнств жителі, тільки що відбудовувати шахтарського міста Нововолинськ, де про відкриття храму не згадувалося.
Пройшли часи богоборства - пора відновлення історичної справедливості.
—————
О. Владимир служил одновременно в трёх приходах. Кроме села Низкиничи он служил в селе Тишковичи и в селе Гряды. Службы проводились поочередно. Целая эпоха в жизни молодого Нововолынска связана с именем этого пастыря. "В старости доброй, насыщенный жизнью" (Бут.25,8) он отошел ко Господу в 2002 году. Вечная ему память!
Низкиницкий приход был также в свое время первым приходом современного наместника Киево-Печерской Лавры архиепископа Павла (Лебедя, 1987 - 1994).
Последним приходским священником церкви Успения Пресвятой Богородицы был протоиерей Анатолий Сидько (1994 - 1997 ГГ.).
Стараниями этих пастырей в богоборческие времена не оставались без церковных таинств жители, только что отстраиваемого шахтерского города Нововолынск, где об открытии храма не упоминалось.
Прошли времена богоборчества - пора восстановления исторической справедливости.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6741_6746_middle.jpg

28 жовтня 1997 року рішенням Священного Синоду УПЦ на святий Низкиницький горі, як і в давні часи знову відновлюється чернече життя.
Виконуючим обов'язки намісника було призначено ігумена Афанасія (Ковальчука, 1997. - 2000 РР.). Він був першим будівельником відновленої обителі.
26 березня 2000 намісником монастиря став ігумен Вікентій (Мазур).
Міцно стоїть він зараз, цей центр Православ'я, свідок великого напруження духовних сил і тихого чернечого подвигу, щирою, невпинно молитви перед Богом, за весь світ. Величаво підноситься його пятиглавий храм на пагорбі на околиці молодого міста. Він з особливою силою тягне до себе людей. Овіяний незбагненною таємницею, що досягається, коли торкаєшся стін його власною рукою, зітхнувши повітря, яке огортає цю святиню, небом, яке століттями охороняє його, вслухаючись в церковний передзвін.
—————
28 октября 1997 года решением Священного Синода УПЦ на святой Низкиницкий горе, как и в древние времена снова восстанавливается монашеская жизнь.
Исполняющим обязанности наместника было назначено игумена Афанасия (Ковальчука, 1997 - 2000 ГГ.). Он был первым строителем восстановленной обители.
26 марта 2000 наместником монастыря стал игумен Викентий (Мазур).
Крепко стоит он сейчас, этот центр Православия, свидетель большого напряжения духовных сил и тихого монашеского подвига, искренней, непрестанно молитвы перед Богом, за весь мир. Величаво возвышается его пятиглавый храм на холме на окраине молодого города. Он с особой силой влечет к себе людей. Овеянный непостижимой тайной, что достигается, когда касаешься стен его собственной рукой, вздохом воздуха, окутывающего эту святыню, небом, которое веками охраняет его, вслушиваясь в церковный перезвон.

и на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/_NOVOVOLINSK/IMG_6747_middle.jpg


текст, взят у - http://monastyr.org.ua/litopys.html.


ну как то так =)
Tags: Волинь, Волынь, монастир, монастырь, храм
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments