m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Кирилівська церква. Екстер'єр/Наследие. Киев. Кирилловская церковь. Экстерьер.

Кирилівська церква (церква Святих Кирила і Афанасія Олександрійських) - шестистовпний, хрестовокупольний храм в Києві, один з найдавніших збережених на території колишнього Давньоруської держави.
----------
Кирилловская церковь (церковь Святых Кирилла и Афанасия Александрийских) — шестистолпный, крестовокупольный храм в Киеве, один из древнейших сохранившихся на территории бывшего Древнерусского государства.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2237_2255_0002_middle.jpg


почнемо зі старих фотографій/начнем со старых фотографий
За однією з версій, яку не подтверджують наукові фахівці вона була побудована з легкої руки князя Всеволода Ольговича в ХІІ столітті під час міжусобних війн як фортеця, згодом Кирилівська церква в Києві стала і усипальницею всього князівського роду. Зараз музей «Кирилівська церква» входить до складу Національного заповідника «Софія Київська».
----------
По одной из версий, которую не подствержают научные специалисты она была построенная с легкой руки князя Всеволода Ольговича в ХІІ веке во время междоусобных войн как крепость, впоследствии Кирилловская церковь в Киеве стала и усыпальницей всего княжеского рода. Сейчас музей «Кирилловская церковь» входит в состав Национального заповедника «София Киевская».

і перейдемо до сучасності/и перейдем к современности

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2342_2347_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2348_2351_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2352_middle.jpg

Церква в ім'я святих Кирила і Афанасія будувалася після сходження на київський престол 1139 року чернігівського князя Всеволода Ольговича на околиці міста - в сільці Дорогожичі, поруч з яким знаходився перетин численних доріг, звідки в тому числі по переправі через Почайну починалася дорога на Чернігів. Це був головний собор Кирилівського монастиря, мабуть, покликаного стати родинною усипальницею Ольговичів - так само, як усипальницею Мономаховичів служив заміський Видубицький монастир, а Ізяславичем - Михайлівський Золотоверхий монастир.
----------
Церковь во имя святых Кирилла и Афанасия строилась после восхождения на киевский престол в 1139 году черниговского князя Всеволода Ольговича на окраине города — в сельце Дорогожичи, рядом с которым находилось пересечение многочисленных дорог, откуда в том числе по переправе через Почайну начиналась дорога на Чернигов. Это был главный собор Кирилловского монастыря, по-видимому, призванного стать семейной усыпальницей Ольговичей — так же, как усыпальницей Мономашичей служил загородный Выдубицкий монастырь, а Изяславичей — Михайловский Златоверхий монастырь.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2353_2357_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2361_2364_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2365_2368_middle.jpg

Кирилівська церква стала родинною усипальницею чернігівських князів Ольговичів. У 1179 року тут була похована дружина Всеволода Ольговича - Марія Мстиславівна, дочка Мстислава Великого.
----------
Кирилловская церковь стала семейной усыпальницей черниговских князей Ольговичей. В 1179 году тут была похоронена жена Всеволода Ольговича — Мария Мстиславовна, дочь Мстислава Великого.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2369_2373_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2375_2376_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2377_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2379_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2380_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2381_middle.jpg

У 1194 році праворуч від входу до церкви був похований великий київський князь, герой давньоруського «Слова о полку Ігоревім», Святослав. На жаль, його могила до наших днів в цілісності не збереглася: за часів польсько-литовської навали в XV столітті церква разом з могилами були розграбовані.
----------
В 1194 году справа от входа в церковь был погребен великий киевский князь, герой древнерусского «Слова о полку Игореве», Святослав. К сожалению, его могила до наших дней в целостности не сохранилась: во времена польско-литовского нашествия в XV веке церковь вместе с могилами были разграблены.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2382_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2384_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2383_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2385_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2386_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2387_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2388_middle.jpg

У церкві знаходяться унікальні розписи трьох історичних епох: фрески XII століття (майже 800 квадратних метрів), темперний портрет XVII століття, роботи живописців XIX століття, зокрема знаменитого художника Михайла Врубеля.
----------
В церкви находятся уникальные росписи трех исторических эпох: фрески XII века (почти 800 квадратных метров), темперный портрет XVII века, работы живописцев XIX века, в частности знаменитого художника Михаила Врубеля.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2389_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2390_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2391_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2392_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2393_middle.jpg

Фахівці, розуміючи цінність і велике значення Кирилівської церкви, за останні роки провели масштабні роботи по дослідженню та реконструкції храму.
----------
Специалисты, понимая ценность и большое значение Кирилловской церкви, за последние годы провели масштабные работы по исследованию и реконструкции храма.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2394_middle.jpg

Життя Кирилівської церкви підтримували чимало видатних людей. Зокрема, це відомий професор Адріан Прахов, під керуванням якого тут в 1881-1884 роках виконувались колосальні роботи по оновленню стінопису і розчищення фресок. У цих найважливіших роботах брали участь учні та викладачі Київської художньої школи: М.Мурашко, X.Платонов, М. Пимоненко, І.Їжакевич, Ф.Зозулін, І.Селезньов і багато інших.
----------
Жизнь Кирилловской церкви поддерживали немало выдающихся людей. В частности, это известный профессор Адриан Прахов, под управлением которого здесь в 1881-1884 годах выполнялись колоссальные работы по обновлению стенописи и расчистке фресок. В этих важнейших работах принимали участие ученики и преподаватели Киевской художественной школы: Н.Мурашко, X.Платонов, Н. Пимоненко, И.Ижакевич, Ф.Зозулин, И.Селезньов и многие другие.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2395_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2397_middle.jpgНезважаючи на те, що Кирилівська церква є однією з найдавніших православних святинь і архітектурною пам'яткою на європейському континенті, вона до цих пір не внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. По-своєму страждає Кирилівська церква і через віддаленість від центру, тому що не всім туристам, погано знайомим з Києвом, вдається знайти цей унікальний храм XII століття.
-----------
Несмотря на то, что Кирилловская церковь является одной из древнейших православных святынь и архитектурной достопримечательностью на европейском континенте, она до сих пор не внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По-своему страдает Кирилловская церковь и из-за удаленности от центра, потому что не всем туристам, плохо знакомым с Киевом, удается найти этот уникальный храм XII века.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2400_middle.jpgЗ приходом радянської влади всі монастирські будівлі були націоналізовані і віддані Київському психоневрологічному диспансеру (нині Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1 імені І. П. Павлова), дзвіниця зруйнована. Сама ж Кирилівська церква в 1929 році оголошена історико-культурним музеєм, що пізніше увійшов до складу заповідника «Софія Київська».
-----------
С приходом советской власти все монастырские строения были национализированы и отданы Киевскому психоневрологическому диспансеру (ныне Киевская городская клиническая психоневрологическая больница № 1 имени И. П. Павлова), колокольня разрушена. Сама же Кирилловская церковь в 1929 году объявлена историко-культурным музеем, позже вошедшим в состав заповедника «София Киевская».


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2404_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2408_middle.jpg

У 1950-х роках при проведенні земляних робіт під храмом виявлено підземний хід, що веде до численних печерним поховань. Але через 10 років вхід в печери був завалений камінням і залитий бетоном. Ці вимушені заходи прийняті після того, як одна зі стін Кирилівської церкви дала наскрізну тріщину. Результатом робіт по зміцненню фундаменту стала фактична консервація підземель.
----------
В 1950-х годах при проведении земляных работ под храмом обнаружен подземный ход, ведущий к многочисленным пещерным захоронениям. Но спустя 10 лет вход в пещеры был завален камнями и залит бетоном. Эти вынужденные меры приняты после того, как одна из стен Кирилловской церкви дала сквозную трещину. Результатом работ по укреплению фундамента стала фактическая консервация подземелий.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2410_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2412_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2419_2423_middle.jpg

В даний час Кирилівська церква - не тільки музей в складі Національного заповідника «Софія Київська», але з 1995 року ще й діючий храм УПЦ МП. 14 червня 2011 року парафія був перетворена в Свято-Кирилівський чоловічий монастир.
----------
В настоящее время Кирилловская церковь — не только музей в составе Национального заповедника «София Киевская», но с 1995 года ещё и действующий храм УПЦ МП. 14 июня 2011 года приход был преобразован в Свято-Кирилловский мужской монастырь.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2456_middle.jpg

Дивом уціліла ділянка монастирської огорожі з однією з 4-х башточок, які пережили знищення більшості будівель монастирського комплексу/Чудом уцелевший участок монастырской ограды с одной из 4-х башенок, переживших уничтожение большинства построек монастырского комплекса


обійдемо навколо нього/обойдем вокруг него


і погляд на останок/и взгляд на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/KYIV_KIR/IMG_2424_2435_middle.jpg


Джерела:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилловская_церковь и
http://kievinside.com/kirillovskaya-cerkov-v-kieve/

рекомендовано до прочитання/рекомендовано к прочтению


ну как то так =)
Tags: Киев, Київ, монастир, монастырь, музей, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment