m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Комарно. Костел/Наследие. Комарно. Оборонный костел Рождества Пресвятой Богородицы.

Дерев'яний костел збудували разом з утворенням в місті римсько-католицької парафії, яке збіглося з наданням Комарно Магдебурзького права.
-----------
Деревянный костел построили вместе с образованием в городе римско-католического прихода, которое совпало с предоставлением Комарно Магдебургского права.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8529_8532_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8534_middle.jpg

Будівництво кам'яного храму почалося в 1656 році стараннями тодішнього власника міста Миколи Остророга і священика Флоріана Левіна.
----------
Сооружение каменного храма началось в 1656 году стараниями тогдашнего владельца города Николая Остророга и священника Флориана Левина.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8396_8399_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8401_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8402_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8408_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8409_middle.jpg

Будівництво здійснювалося, ймовірно, за участю львівського архітектора Войцеха Капіноса.
-----------
Строительство осуществлялось, вероятно, с участием львовского архитектора Войцеха Капиноса.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8404_middle.jpg

обратка на витраж

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8456_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8405_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8407_middle.jpg

Є дані і про іншого архітектора - Я.Покоровіча.
----------
Есть данные и о другом архитекторе - Я.Покоровича.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8406_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8410_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8412_middle.jpgЗа два роки в центрі Комарно з'явилася одна з найяскравіших на Галичині пам'яток архітектури перехідного періоду від ренесансу до бароко.
----------
За два года в центре Комарно появилась одна из самых ярких на Галичине памятников архитектуры переходного периода от ренессанса до барокко.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8417_8419_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8413__8415_middle.jpgОсвятив храм в жовтні 1658 архієпископ Ян Тарновський. Чудова архітектура костьолу Різдва є яскравим зразком переходу від ренесансу до бароко. Якщо бічні фасади храму відзначаються тонко виконаними класичними деталями, то центральний (західний) фасад костелу являє собою складну, але гармонійну композицію з скульптур, ліпнини і пілястр коринфського ордера. Ніші-едікули зі скульптурами святих в кілька ярусів симетрично розташовані відносно центральної осі фасаду. Фронтон, на якому також розміщені святі, прикрашений волютами - традиційними елементами для бароко. Крім цього, фасад має величезну кількість маленьких рельєфних деталей, розглядати які можна годинами (припускають, що в будівництві брав участь майстер, який оформляв фасад костелу єзуїтів у Львові).
----------
Освятил храм в октябре 1658 архиепископ Ян Тарновский. Великолепная архитектура костела Рождества представляет собой яркий образец перехода от ренессанса к барокко. Если боковые фасады храма отмечаются тонко выполненными классическими деталями, то центральный (западный) фасад костела представляет собой сложную, но гармоничную композицию из скульптур, лепнины и пилястр коринфского ордера. Ниши-эдикулы со скульптурами святых в несколько ярусов симметрично расположены относительно центральной оси фасада. Фронтон, на котором также размещены святые, украшен волютами - традиционными элементами для барокко. Кроме этого, фасад имеет огромное количество маленьких рельефных деталей, рассматривать которые можно часами(предполагают, что в строительстве участвовал мастер, оформлявший фасад костела иезуитов во Львове).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8416_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8403_middle.jpg

Краса - красою, але не варто забувати про небезпечні часи XVII - XVIII століть. Костел крім того, що є витвором мистецтва, одночасно був і оборонною спорудою. Яскраве підтвердження тому - ключоподібні бійниці під карнизом, які були елементом влаштованих на горищі пристроїв для ведення вогню.
----------
Красота - красотой, но не стоит забывать об опасных времена XVII - XVIII веков. Костел кроме того, что является произведением искусства, одновременно был и оборонительным сооружением. Яркое подтверждение тому - ключеподобные бойницы под карнизом, которые были элементом устроенных на чердаке устройств для ведения огня.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8420_middle.jpg

В середині XVIII століття перед костелом побудували дзвіницю в формі Тріумфальної арки, яка і сьогодні дуже заважає робити повноцінні фото головного фасаду святині. Тоді ж храм разом з кладовищем і парафіяльним будинком огородили парканом.
----------
В середине XVIII века перед костелом построили колокольню в форме Триумфальной арки, которая и сегодня очень мешает делать полноценные фото главного фасада святыни. Тогда же храм вместе с кладбищем и приходским домом огородили забором.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8421_8429_pano_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8430_8435_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8441_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8443_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8444_middle.jpg

Храм горів в 1774 році, після чого настоятелем Матвієм Вуйціковськім проводилося його відновлення, яке завершили у 1787 році.
----------
Храм горел в 1774 году, после чего настоятелем Матвеем Вуйциковським проводилось его восстановление, которое завершили в 1787 году.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8445_8446_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8449_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8451_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8452_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8468_8470_middle.jpg

останки органа

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8455_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8472_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8473_8475_middle.jpg

Остання реставрація костьолу була в 30-х роках ХХ століття на кошти графині Лянцкоронської і прихожан.
----------
Последняя реставрация костела была в 30-х годах ХХ века на средства графини Лянцкоронской и прихожан.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8457_8466_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8476_8479_middle.jpgвона же - зовні/она же - снаружи


Комуністи закрили храм в 1946 році, влаштувавши в ньому склад меблів і господарського інвентарю.
-----------
Коммунисты закрыли храм в 1946 году, устроив в нем склад мебели и хозяйственного инвентаря.

ще навкруги костелу/еще вокруг костелапереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8527_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8489_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8504_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8507_8510_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8511_middle.jpg

Частина костьольного майна, в тому числі і образ Богородиці XVII століття, парафіяни встигли вивезти в Польщу.
-----------
Часть костельного имущества, в том числе и образ Богородицы XVII века, прихожане успели вывезти в Польшу.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8513_8516_middle.jpgПовернули римо-католикам костел в 1992 році, але незабаром передали його греко-католицькій громаді.
----------
Вернули римо-католикам костел в 1992 году, но вскоре передали его греко-католической общине.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8520_8523_middle.jpg

У 1992 році костел Різдва Богородиці був переданий греко-католицькій громаді кошмарний.
----------
В 1992 г. костел Рождества Богородицы был передан греко-католической общине Кошмарно.

Крайній погляд на костел/Крайний взгляд на костел

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/SPRING/KOMARNO/KOSTEL/IMG_8490_8500_middle.jpg

погляд на костел з небес/взгляд на костел с небес

Джерело:
http://ukrainaincognita.com/lvivska-oblast/gorodotskyi-raion/komarno/komarno-chastyna-i

ну как то так =)

  • 1
чудово!
так детально і скурпульозно зафіксовано кожну деталь декору!

Спасибо =) просто было немного больше времени, чем обычно =)))))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account