?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Flag Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Доброміль. Василіянський монастир/Наследие. Добромиль. Василианский монастырь Св. Онуфрия.

Василіанський монастир Св. Онуфрія під Добромилем вперше згадується в 1613 році, коли І. Гербурт і його дружина Єлизавета, княгиня з Заславських, надали святій обителі фундаціонную грамоту.
-----------
Василианский монастырь Св. Онуфрия под Добромилем впервые упоминается в 1613 г., когда И. Гербурт и его жена Елизавета, княгиня из Заславских, предоставили святой обители фундационную грамоту.

Першими ченцями цієї обителі були о. Анастасій і о. Іол. Спочатку була побудована церква Св. Отця Миколая, яка простояла більше двохсот років і після стихійного лиха за наказом ігумена Венедикта Ольшінського була розібрана.
-----------
Первыми монахами этой обители были о. Анастасий и о. Иол. Сначала была построена церквушка Св. Отца Николая, которая простояла больше двухсот лет и после стихийного бедствия по приказу игумена Венедикта Ольшинського была разобрана.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2039_2041_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2043_middle.jpgУ 1723 році побудована кам'яна церква Св. Онуфрія, в а 1731 - двоповерховий корпус келій та примикача до нього дзвіниця.
-----------
В 1723 г. построена каменная церковь Св. Онуфрия, в а 1731 - двухэтажный корпус келий и примыкающая к нему колокольня.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2045_middle.jpg

У плані дзвіниця квадратна, з фасаду - двоярусна, але всередині має чотири поверхи. Нижній ярус з проїздом, перекритий напівциркульним склепінням, верхній - завершено луковичной главою. Фасади оформлені пілястрами композитного ордера і плоскими нішами.
----------
В плане колокольня квадратная, с фасада - двухъярусная, но внутри имеет четыре этажа. Нижний ярус с проездом, перекрыт полуциркульным сводом, верхний - завершен луковичной главой. Фасады оформлены пилястрами композитного ордера и плоскими нишами.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2047_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2048_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2049_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2050_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2130_middle.jpg

В обителі Св. Онуфрія проходили "випробувальний термін" послушники, перед тим як "прийняти постриг", тобто стати монахами і відправитися по інших монастирях.
----------
В обители Св. Онуфрия проходили "испытательный срок" послушники, перед тем как "принять постриг", т.е. стать монахами и отправиться по другим монастырям.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2051_2066_middle.jpg

З 1886 по 1905 рік у монастирі зберігалися мощі Св. Мученика Пасіва, послані сюди Папою Римським Левом XIII. У ці роки монастир був місцем паломництва багатьох василіан.
-----------
С 1886 по 1905 год в монастыре хранились мощи Св. мученика Пасива, посланные сюда Папой Римским Львом XIII. В эти годы монастырь был местом паломничества многих василиан.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2068_2073_middle.jpgУ 1905 році в період польської окупації василіани були змушені покинути монастир. Під час Першої світової війни монастир сильно постраждав.
-----------
В 1905 году в период польской оккупации василиане были вынуждены покинуть монастырь. Во время Первой мировой войны монастырь сильно пострадал.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2074_middle.jpgВідновлення монастиря почалося в 1928 році. Монастир діяв і після приєднання Західної України до СРСР, і в період німецької окупації.
-----------
Восстановление монастыря началось в 1928 году. Монастырь действовал и после присоединения Западной Украины к СССР, и в период немецкой оккупации.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2076_2085_middle.jpg

Після закінчення Другої світової війни влітку 1945 року монастир був закритий. Ченці були арештовані співробітниками НКВС і заслані до таборів.
-----------
После окончания Второй мировой войны летом 1945 года монастырь был закрыт. Монахи были арестованы сотрудниками НКВД и сосланы в лагеря.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2086_2102_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2103_middle.jpg

У 1950 році в монастирі розмістили психоневрологічний інтернат для жінок. До сих пір поруч з монастирем знаходиться занедбаний цвинтар, на якому ховали пацієнток інтернату. Недалеко від нього знаходиться старе монастирське кладовище.
-----------
В 1950 году в монастыре разместили психоневрологический интернат для женщин. До сих пор рядом с монастырем находится заброшенное кладбище, на котором хоронили пациенток интерната. Недалеко от него находится старое монастырское кладбище.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2104_middle.jpg


https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2112_middle.jpg

У 1992 році приміщення монастиря були повернуті їх господарям - Української греко-католицької церкви. З цього моменту життя в монастирі відновилося. Почались відновлювальні роботи, які тривають досі.
----------
В 1992 году помещения монастыря были возвращены их хозяевам - Украинской греко-католической церкви. С этого момента жизнь в монастыре возобновилась. Начались восстановительные работы, продолжающиеся до сих пор.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2115_2126_middle.jpg

І віриться, що близький той час, коли до Василіанського монастиря Св. Онуфрія у Добромилі повернеться його колишню велич.
-----------
И верится, что близок тот час, когда к Василианскому монастырю Св. Онуфрия в Добромиле вернется его былое величие.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/22. Dobromil/Convent/IMG_2127_2129_middle.jpg

Церква св. Онуфрія і величезні монастирські келії (1805-31) нагадують про час розквіту обителі, найвпливовішої в Галичині.
Тут вівся Добромильський літопис (1648-1700), закладалася відома Добромильський реформа Василіянського статуту (1882).
-----------
Церковь св. Онуфрия и огромные монастырские келий (1805-31) напоминают о времени расцвета обители, влиятельнейшей в Галиции.
Здесь велась Добромильская летопись (1648-1700), закладывалась известная Добромильская реформа Василианского устава (1882).А 28 травня 1888р. звідси почав свій чернечий шлях польський граф Роман Шептицький, майбутній митрополит Андрей Шептицький.
------------
А 28 мая 1888г. отсюда начал свой монашеский путь польский граф Роман Шептицкий, будущий митрополит Андрей Шептицкий.і ще одна стара картинка/и еще одна старая картинка


про погляд на монастир з небес/о взгляде на монастырь с небес

Джерела:
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=3492
http://www.doroga.ua/poi/Ljvovskaya/Dobromilj/Monastyrj_Sv_Onufriya/3405

монастырь находится здесь: http://maps.yandex.ua/?text=Україна%2C%20Львівська%20область%2C%20Старосамбірський%20район%2C%20Добромиль%20&sll=30.52230099999995%2C50.45111800000405&sspn=0.622101%2C0.219423&ll=22.773065%2C49.553009&spn=0.019441%2C0.006987&z=17&l=map

ну как то так =)


  • 1
лінкі оновлено...

  • 1