m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Лагодів. Михайлівська церква/Наследие. Лагодив. Храм святого архистратига Михаила.

Церква Святого Архангела Михаїла - рідкісна п'ятибанна, дерев'яна церква в селі Лагодів Перемишлянського району Львівської області. В акті візитації місцевої церкви св. Михайла від 7 квітня 1742 зазначено, що вона побудована 10 років тому засобами священика і громади.
-----------
Церковь Святого Архангела Михаила - редкая пятикупольная, деревянная церковь в селе Лагодов Перемышлянского района Львовской области. В акте визитации местной церкви св. Михаила от 7 апреля 1742 указано, что она построена 10 лет назад средствами священника и общины.дата на церкви


Історія.
У 1803 році згідно з описом церковного майна, повідомляли, що дерев'яна церква і дзвіниця перебували у занедбаному стані. У нарисі М. Клемертовіча зазначено, що в селі перед 1870 роком була церква з 1730 року, а у неї дзвіниця, «ледь пручалася вітру». Нову дерев'яну церкву збудували на місці попередньої в 1872 році, хоча в. Пристай писав, що це сталося в сер. 1890-х рр. Її відразу покрили бляхою, при вході зробили хори на двох стовпах. У 1894 році на крайовий виставці у Львові був представлений старовинний дзвін з Лагодіва вагою близько 90 кг., відлитий в 1621 році. Дзвіниця була побудована з дерева в 1854 році. Навесні 1900 року в Лагодові було 2000 осіб: +1451 греко-католиків, 300 римо-католиків, решта - іудеї. Відомо, що в 1906 році до церкви було добудоване Захристія, в 1910 році північне крило нефа, а в 1927 - південне, після чого храм отримав хрестоподібну форму.
В ході бойових дій влітку 1915 року з церкви був збит середній купол з хрестом, а російські воїни забрали з дзвіниці усі дзвони. Пізніше зруйнований купол відновили.
-----------
История.
В 1803 году согласно описанию церковного имущества, сообщали, что деревянная церковь и колокольня находились в запущенном состоянии. В очерке М. Клемертовича указано, что в селе перед 1870 годом была церковь с 1730 года, а у нее колокольня, «едва сопротивлялась ветру». Новую деревянную церковь построили на месте предыдущей в 1872 году, хотя в. Пристай писал, что это произошло в сер. 1890-х гг. Ее сразу покрыли жестью, при входе сделали хоры на двух столпах. В 1894 году на краевой выставке во Львове был представлен старинный колокол с Лагодова весом около 90 кг., отлитый в 1621 году. Колокольня была построена из дерева в 1854 году. Весной 1900 года в Лагодове было 2000 человек: 1451 греко-католик, 300 римо-католиков, остальные - иудеи. Известно, что в 1906 году к церкви была достроено Захристия, в 1910 году северное крыло нефа, а в 1927 - южное, после чего храм получил крестообразную форму.
В ходе боевых действий летом 1915 года из церкви была сбита средний купол с крестом, а русские воины забрали с колокольни все колокола. Позже разрушенный купол восстановили.Опис церкви.
Дерев'яна церква стоїть біля вулиці, що веде до джерела, яке розташовано в ста метрах від храму. Хрестова в плані, п'ятибанна будівля, з прибудованою до північної стіни вівтаря ризницею. Оточена традиційним навісом, стіни під яким складаються з відкритого пофарбованого зрубу, а над навісом - покриті фарбованим гонтом. Поодинокі і здвоєні вузькі арочні вікна схожі на бійниці. До церкви ведуть два входи - із заходу і півдня. На прицерковну територію можна зайти через ворота з двох сторін. На південь від святилища розташована дерев'яна триярусна дзвіниця, нижній ярус якої відкрито.
----------
Описание церкви.
Деревянная церковь стоит возле улицы, ведущей к источнику, который расположен в ста метрах от храма. Крестовая в плане, пятикупольное здание, с пристроенной к северной стене алтаря ризницей. Окруженная традиционным навесом, стены под которым состоят из открытого окрашенного сруба, а над навесом - покрыты окрашенными гонтом. Одиночные и сдвоенные узкие арочные окна похожи на бойницы. В церковь ведут два входа - с запада и юга. На прицерковную территорию можно зайти через ворота с двух сторон. К югу от святилища расположена деревянная трехъярусная колокольня, нижний ярус которой открыт.

Сьогодні храм вимагає зовнішнього ремонту, особливо його даху, хоча служби проводяться щотижня. Так само, имхо, деякі з розписів на стінах потрібно терміново рятувати.
-------------
Сегодня храм требует внешнего ремонта, особенно его крыши, хотя службы проводятся еженедельно. Так же, имхо, некоторые из росписей на стенах нужно срочно спасать.

Ну і на останок/Ну и на последок


цифри на дзвіниці/цифры на колокольне
а цей монумент стоїть в поле за околицею села/а сей монумент стоит в поле за околицей села
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/33. Lagodiv/IMG_3699.jpg
кому він або в честь чого я не розібрав, а місцевих поблизу не було щоб запитати/кому он или в честь чего я не разобрал,а местных поблизости не было чтобы спросить

Джерело:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Святого_архангела_Михаїла_(Лагодів)


ну как то так =)

Tags: Львовщина, Львівщина, храм, церква, церковь
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments