?

Log in

No account? Create an account

m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Надвірна. Замок/Наследие. Надворнянский замок.

Роботи по дослідженнях і розкопках середньовічного замку в Надвірній почалися в середині серпня 2007 році. Зараз з ним сусідить відділення міліції (в парку ім. Івана Франка).
----------
Работы по исследованиях и раскопках средневекового замка в Надворной начались в середине августа 2007 г. Сейчас с ним соседствует отделение милиции (в парке им. Ивана Франко).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0617_0623_middle.jpg

До початку розкопок єдині кілька рядків про замок в Надвірній було в книзі, присвяченій самій Надвірній: «Директор Івано-Франківської філії інституту" Укрзахідпроектреставрація "Зіновій Соколовський і архітектор Роман Михайлишин, вважають, що це був форпост. Поблизу нього могли селитися люди, які під час ворожих нападів знаходили притулок за його стінами. Можливо, саме вони і заснували поселення, яке значно пізніше назвали Надвірною ".
-----------
До начала раскопок единственные несколько строчек о замке в Надворной было в книге, посвященной самой Надворной: «Директор Ивано-Франковского филиала института" Укрзападпроектреставрация " Зиновий Соколовский и архитектор Роман Михайлишин, считают, что это был форпост. Вблизи него могли селиться люди, которые во время вражеских нападений находили убежище за его стенами. Возможно, именно они и основали поселение, которое значительно позже назвали Надвирной ".


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0634_middle.jpg

Початок заснування замку, про який в українському краєзнавстві, здається, і чути не чули, датують солідними XIV-XV століттями.
----------
Начало основания замка, о котором в украинском краеведении, кажется, и слышать не слышали, датируют солидными XIV-XV веками.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0616_middle.jpg

Якщо гіпотеза підтвердиться то замок стане найстаршою зі збережених донині середньовічних фортець Прикарпатті фортецею.
-----------
Если гипотеза подтвердится то замок станет старейшей из сохранившихся доныне средневековых крепостей Прикарпатье крепостью.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0625_0628_middle.jpg

Роботами керував директор дочірнього підприємства "Культурна спадщина Прикарпаття".
-------------
Работами руководил директор дочернего предприятия "Культурное наследие Прикарпатья".

Вдалося встановити межі комплексу, знайти залишки трьох веж з XVIII в. Одна збереглася тільки в підземній частині, а інша, розташована під будинками, є навіть фрагменти стін.
----------
Удалось установить пределы комплекса, найти остатки трех башен с XVIII в. Одна сохранилась только в подземной части, а другая, расположенная под домами, есть даже фрагменты стен.Збережені фрагменти стін також датуються XVIII ст., А ось від XIV-го шукають хоча б фундаменти - якщо знайти їх вдасться, це "постарить" Надвірну відразу на триста років (поки що перша письмова згадка про місто датується 1589 г.).
-----------
Сохранившиеся фрагменты стен также датируются XVIII в., а вот от XIV-го ищут хотя бы фундаменты - если найти их удастся, это "состарит" Надворную сразу на триста лет (пока что первое письменное упоминание о городе датируется 1589 г.).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0636_0638_middle.jpg

На жаль, ця фортеця, як ніяка інша, має настільки "законспіровану" біографію: про Надвірнянськый замок практично зовсім немає документів і факт встановлення приблизного часу його побудови і будівельних етапів є великим проривом.
------------
К сожалению, эта крепость, как никакая другая, имеет столь "законспирированную" биографию: о Надворнянском замке практически совсем нет документов и факт установления приблизительного времени его постройки и строительных этапов является большим прорывом.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0639_0648_middle.jpg

Відомо, що в Першу світову комплекс горів. При розкопках були знайдені австро-угорські монети, і битий фарфор, шматки керамічного посуду.
------------
Известно, что в Первую мировую комплекс горел. При раскопках были найдены австро-венгерские монеты, и битый фарфор, куски керамической посуды.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0659_0663_middle.jpg

Жителі міста давно переказують чутки про те, що дві сусідні фортеці - Надвірнянський замок і Пнівський замок з'єднані підземними ходами. Типовий місцевий замковий фольклор, дослідженнями ні підтверджений, ні спростований.
-----------
Жители города давно пересказывают слухи о том, что две соседние крепости – Надвирнянский замок и Пнивский замок соединены подземными ходами. Типичный местный замковый фольклор, исследованиями ни подтвержден, ни опровергнут.У серпні 2007 року по місту ходили чутки, що знайдені два підземні ходи: до сусідньої гори і в центр Надвірної - замок розташований неподалік від центру.
------------
В августе 2007 года по городу ходили слухи, что найдены два подземных хода: до соседней горы и в центр Надворной - замок расположен чуть вдали от центра.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/12. Nadvorna/IMG_0666_0670_middle.jpg

Раніше археологи цікавилися в Надвірній залишками стародавнього городища-святилища (подібні були знайдені в селах Фитьків і Назавизів). Про реставрацію замку в цьому випадку мова не йде - законсервувати б і зберегти від руйнування хоча б те, що знайдено ...
Найкращий час відвідування - рання весна - коли сніг уже зійшов, а листя і зелень ще не прокинулися, тоді руїни видно найкраще ...
----------
Ранее археологи интересовались в Надворной остатками древнего городища-святилища (подобные были найдены в селах Фитькив и Назавизов). О реставрации замка в этом случае речь не идет - законсервировать бы и сохранить от разрушения хотя бы то, что найдено ...
Лучшее время посещения - ранняя весна - когда снег уже сошел, а листва и зелень еще не проснулись, тогда руины видно лучше всего...

фото з розкопок 2007 року/фото с раскопок 2007 года


Джерела/источники:
http://if.restgeo.com/Item/1618/dostoprimechatelnosti-starinnye-zamki-ukrainy-nadvornyanskiy-zamok.aspx?cid=35
https://castles.com.ua/nadworna.html

ну как то так =)


  • 1
Надо же, сколько ездила мимо, находилась в святой уверенности, что надворнянский замок это тот, который в Пнёве. А тут, на тебе.
Загляну при случае, спасибо за информацию.

Edited at 2014-06-15 09:33 am (UTC)

Коли ремонтували міські комунікації в центрі - то знайшли частину тунелю який скоріш за все вів до Пнівського, але тоді його досліджувати ніхто не став.

перелінковано...

Где можно детальнее прочитать про раскопки? В детстве облазил эти развалины вдоль и поперек, но тогда они были большей частью под землей, а все проходы были завалены мусором наглухо.

К сожалению, не подскажу - думаю что инфа есть в местном краеведческом музее, и точно - в институте археологии Львовського университета.
попробуйте поинтересоваться у Блэки на https://castles.com.ua

  • 1