m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


Previous Entry Share Next Entry
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Олика. Замок Радзивилів/Наследие. Олыка. Замок Радзивилов.

Трохи історії від Тадеуша Поляка:
Заснував Олику в XV столітті троцький воєвода Петро Монтигердовіч. Разом з приданим його внучки, Олика перейшла до Радзивилів. Микола Радзивіл «Чорний» (1595 - 1656), Великий маршал литовський і каштелян вільнюськый, побудував в Олиці перший замок. Сталося це, найімовірніше, в 1564 році.
-----------
Немного истории от Тадеуша Поляка:
Основал Олыку в XV веке троцкий воевода Пётр Монтыгердович. Вместе с приданым его внучки, Олыка перешла к Радзивилам. Николай Радзивил «Чёрный» (1595 - 1656), Великий маршал литовский и каштелян вильнюсский, построил в Олыке первый замок. Случилось это, вероятнее всего, в 1564 году.Зараз важко сказати, як виглядав цей початковий замок.
Але Наолеон Орда зобразив замок таким ...
----------
Сейчас тяжело сказать, как выглядел этот первоначальный замок.
Но Наолеон Орда запечатлел замок таким...


ще один пара видів/еще один пара видов

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5347_5352_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5345_5346_middle.jpg

У 1640 році Великий канцлер литовський Альбрихт Станіслав Радзівіл (+1595 - 1656) завершив роботи по розширенню і зміцненню замку.
----------
В 1640 году Великий канцлер литовский Альбрыхт Станислав Радзивил ( 1595 - 1656 ) завершил работы по расширению и укреплению замка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5354_5357_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5358_5361_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5362_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5363_middle.jpg

У XVIII столітті замок втратив своє оборонне значення. Грунтовну перебудову замку на резиденцію в стилі бароко здійснив в першій половині XVIII століття Михайло Казимир Радзівіл.
----------
В XVIII веке замок утратил своё оборонное значение. Основательную перестройку замка на резиденцию в стиле барокко осуществил в первой половине XVIII века Михаил Казимир Радзивил.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5364_5371_middle.jpgобійдемо справа/обойдем справа

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5373_5380_middle.jpgз оригінального підпису: Вид з західного (?) бастіону на південно-західну куртину замку, але моє імхо що це вид з східного бастіону
----------
в оригинальной подписи: Вид с западного (?) бастиона на юго-западную куртину замка, но моё имхо что это вид с восточного бастионапереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5382_5390_middle.jpg

Тривала вона (перебудова), приблизно, до 1760 року. В результаті з'явився єдиний палацовий комплекс, який посів весь периметр дитинця старої фортеці.
----------
Длилась она (перестройка), примерно, до 1760 года. В результате появился единый дворцовый комплекс, занявший весь периметр детинца старой крепости.

тепер підемо вліво/теперь пойдем влево


над південним бастіоном/над южным бастионом

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5400_5409_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5410_5421_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5423_5428_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5429_5434_middle.jpg

Головний житловий будинок перебував з південно-східної сторони (имхо - північно-західній) двору. При його будівництві були використані стіни старого замкового палацу.
----------
Главное жилое здание находилось с юго-восточной стороны (имхо - северо-западной) двора. При его строительстве были использованы стены старого замкового дворца.

підемо в замок/пойдем в замок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5436_5439_middle.jpg

розкладена 3Д панорама/разложенная 3Д панорама

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5440_5449_pano_middle.jpg

У центрі його височіла надбрамна будівля, яка виступає напівкруглим ризалитом, з трьома {арочними} прорізами на рівні першого поверху і двоповерховою годинниковою вежею.
----------
В центре его возвышалось надвратное здание, выступающее полукруглым ризалитом, с тремя {арочными} проёмами на уровне первого этажа и двухэтажной часовой башней.

прохід під вежею з годинником/проход под башней с часами


вид на замок з заходу, від озер/вид на замок с запада, от озер
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5465_5469_small.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5465_5469_middle.jpg

розкладена панорама перед прорізом в західний бастіон/разложенная панорама перед проемом в западный бастион

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5471_5477_pano_middle.jpg

розкладена панорама західного бастіону/разложенная панорама западного бастиона

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5479_5486_pano_middle.jpg

один з входів нібито в усипальниці, де були знайдені черепи і кістки (народний фольклор)/один из входов якобы в усыпальницы, где были найдены черепа и кости (народный фольклор)

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5478_middle.jpg

вид на бастіон/вид на бастион

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5487_5490_middle.jpg

вид на північний бастіон/вид на северный бастион

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5491_5495_middle.jpg

розкладена панорама північного бастіону/разложенная панорама северного бастиона

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5497_5505_middle.jpg

вид зверху/вид сверху

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5506_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5507_middle.jpg

Всі чотири палацових крила пов'язані між собою напівкруглими сполучними елементами {переходами} по кутах.
----------
Все четыре дворцовых крыла связаны между собой полукруглыми соединительными элементами {переходами} по углам.

вид у двір з вікна колись кутового переходу/вид во двор из окна когда-то углового перехода


ще одна панорама на західний бастіон/еще одна панорама на западный бастион

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5519_5522_small.jpg

західні ворота/западные ворота

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5511_5518_middle.jpg

Після поділів Польщі Олика відійшла до Росії. У 1812 - 1836 роках в замку перебував російський військовий госпіталь.
---------
После разделов Польши Олыка отошла к России. В 1812 - 1836 годах в замке находился российский военный госпиталь.

повертаємося до внутрішнього двору/возвращаемся во внутренний двор


вхід в південний корпус/вход в южный корпус


північний корпус/северный корпус

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5532_5538_middle.jpg

вхід до північниго корпусу/вход в северный корпус
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5535.jpg

вхід до східного корпусу/вход в восточный корпус
заглянемо в середину, пам'ятаючи, що все давно перебудовано/заглянем во внутрь, помня, что всё давно перестроено


вище - закриті двері, погляд вниз/выше - закрытые двери, взгляд вниз


Потім, в 1839 р, замок спорожнів. У вісімдесятих роках Радзівіли знову оселилися в Олиці.
----------
Затем, в 1839 г., замок опустел. В восьмидесятых годах Радзивилы снова поселились в Олыке.

прохід до дворику південного бастіону/проход ко дворику южного бастиона


шестикутний внутрішній дворик, перед двориком південного бастіону/шестиугольный внутренний дворик, перед двориком южного бастиона

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5546_5557_middle.jpg

перехід в дворик бастіону/переход в дворик бастиона
розкладена панорама південного бастіону/разложенная панорама южного бастиона

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5569_5576_pano_middle.jpg

йдемо назад, как не странно, дальній кінець переходу до дворику оштукатурений/идем обратно, как не странно, дальний конец перехода к дворику оштукатурен


ворота в шестикутний дворик/ворота в шестиугольный дворик


небо дворика/небо дворика

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5582_middle.jpg

У 1883 році Фердинанд Радзівіл почав ремонт, який тривав майже тридцять років.
----------
В 1883 году Фердинанд Радзивил начал ремонт, который длился почти тридцать лет.

пройдемо до внутрішнього дворику північного бастіону/пройдем к внутреннему дворику северного бастиона

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5585_5586_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5587_5589_middle.jpg

повної 3D панорами цього дворика не вийшло через рясної рослинності всередині нього/полной 3D панорамы этого дворика не получилось из-за обильной растительности внутри него

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5590_5594_middle.jpg

але зате в ньому були присутні дві Бишенко на самому бастіоні - пробратися до них я не зміг, бо прохід був закритий на замок, але знизу сфотографував./но зато в нем присутствовали две бышенка на самом бастионе - пробраться к ним я не смог, ибо проход был закрыт на замок, но снизу сфотографировал.

права/правая

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5595_middle.jpg

і ліва, абсолютно заросла/и левая, абсолютно заросшая

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5596_middle.jpg

побачив прохід в підвальне приміщення, заліз, отпанораміл =)/увидел проход в подвальное помещение, залез, отпанорамил =)


власне вхід в нього зсередини/собственно вход в него изнутри


Під час Першої світової війни замок сильно постраждав.
----------
Во время Первой мировой войны замок сильно пострадал.

йдемо на вихід/идем на выход

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5613_5615_small.jpg

Після 1920 року його відновив останній власник Олики Януш Радзивіл (1880 - 1967).
----------
После 1920 года его восстановил последний владелец Олыки Януш Радзивил ( 1880 - 1967 ).

вид на замок із заходу через озер/вид на замок с запада из-за озер

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5786_middle.jpg

замок і костел (про який ще буде розповідь)/замок и костел (о котором еще будет рассказ)

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_5787_5791_middle.jpg

У 1939 році замок був повністю розграбований. У 1976 році в ньому був проведений ремонт. Зараз тут знаходиться психіатрична лікарня.
-----------
В 1939 году замок был полностью разграблен. В 1976 году в нём был проведён ремонт. Сейчас здесь находится психиатрическая лечебница.

а так замок виглядав восени 2013 року - вид на східний бастіон і стіну/а так замок выглядел осенбю 2013 года - вид на восточный бастион и стену

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_9266_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_9267_middle.jpg

так виглядав західний бастіон/так выглядел западный бастион

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_9299_9305_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_9307_9310_middle.jpg

Незважаючи на те що зараз в замку психлікарні, на його територію є цілком вільний доступ.
----------
Несмотря на то что сейчас в замке психлечебница, на его территорию имеется вполне свободный доступ.

ну і рів перед головним входом/ну и ров перед главным входом

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2014/Olyka/Zamok/IMG_9378_middle.jpg

і на останок - макет замку/и на последок - макет замка


текст взят у http://relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=998

використані фотографії/использованы фотографии:
Дмитрия Следюка, из коллекции Александра Волкова и польских архивов,
а так http://forum.zamki-kreposti.com.ua/topic/826-олыка-макет/

замок з небес у 2017 році/замок с небес в 2017 году

ну как то так =))


  • 1
Замечательно! Исключительно полноценный обзор
.Давно хочу посетить Олыку - совсем ведь рядом от меня.
Были ли Вы в Луцке? В Луцком замке замечательная подборка портретов Радзивиллов. Жаль, что фоткать не разрешали.
Поражает стремление властей размещать в подобных "раритетах" психиатрические лечебницы или же онкокорпуса. Как, например, в Луцке, в бывшем и очень примечательном монастыре кармелитов...
Большое Вам СПАСИБО.
Воспринимаю Ваш труд, как руководство к действию.

Спасибо за отзыв =)

В больших городах и городках есть кому и сфотографировать и описать, как правило, я оставляю их достопримечательности на потом, но жизнь складывается по сценарию уже написаному - поэтому не зарекаюсь =)

Можно горько констатировать, что пока теплится жизнь в этих местах, еще хоть как то поддерживается и строение, пример - руина по соседству в Клевани или замок в Поморянах. Ушли люди - появилась руина...

Ну нифиги себе ты побродил там! :)

А мы там еще в ИК немного поснимали http://500px.com/photo/11354663/-by-roman-bak?from=user_library

Класно вышло =) ИК иногда рисует такую картинку что можн просто обалдеть, причем пока смотришь на фотыке - ну так себе, картинка и картинка, а потом как откроешь на мониторе, да еще крутанёшь немного - и Оу!!!! =)

из почты olyka15@ukr.net

Хочу немножко уточнить статью. Первое упоминание об Олыке есть в ипатиевской летописи, под 1149 годом. Но, историки до сих пор спорят Олыка упоминалась как поселение или река. Первым задокументированным владельцем, в 1433 году, стал воевода Ленько Зарубыч.

Олыка перешла Радзивиллам, после того как внучка Петра Монтыгердовича вышла замуж в 1514 (15) году за Яна Радзивилла Бородатого 1474 -1522. Первый замок построил их сын Николлай Радзивилл Черный (1515-1565). В разных источниках наводят разные даты строительства замка – 1558, 1564 год. Отсылаю гравюру первого замка Радзивилов (может пригодится).

.

.

.

.

Edited at 2017-07-03 12:18 pm (UTC)

отличное дополнение к моему фотоотчету отчету

http://mark-shejder.livejournal.com/28768.html

Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт

Пользователь holicin сослался на вашу запись в своей записи «Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт» в контексте: [...] зі входом через провали бастіонних стін. На це все можна поглянути в статті про замку з землі [...]

Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт

Пользователь holicin сослался на вашу запись в своей записи «Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт» в контексте: [...] п) со входом через провалы бастионных стен. На это всё можно взглянуть в статье о замке с земли [...]

Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт

Пользователь holicin сослался на вашу запись в своей записи «Олика. Замок та костел. 2017. Взгляд с небес и на ремонт» в контексте: [...] будет закрыт... А пока - взгляд на прощание... Статья о істории замка та фото з землі 2014 тут [...]

  • 1
?

Log in

No account? Create an account