m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Category:

Спадщина. Дрогобич. Костел. Частина 3/Наследие. Дрогобыч. Костел. Часть 3. Интерьеры.

Варфоломіївська костел - однонефний, з подовженим граненим пятістенним вівтарем.
----------
Варфоломеевский костёл — однонефный, с удлиненным граненым пятистенным алтарем.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1603_1609_middle.jpgпереросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1606_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1621_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1622_middle.jpg

Фасади цегляних стін храму і контрфорси декоровані мереживним ромбоподібним орнаментом, що також з цегли, який має темно-коричневий або темно-червоний відтінок.
-----------
Фасады кирпичных стен храма и контрфорсы декорированы кружевным ромбовидным орнаментом, что также из кирпича, который имеет темно-коричневый или темно-красный оттенок.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1626_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1627_middle.jpg

Неф костелу має на західному і на східному фасадах високі ступінчасті готичні фронтони.
Костел виглядає монументальним завдяки відсутності дрібних членувань.
-----------
Неф костёла имеет на западном и на восточном фасадах высокие ступенчатые готические фронтоны.
Костел выглядит монументальным благодаря отсутствию мелких членений.
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1638_1640_middle.jpgВ інтер'єрі храму - чотири опорних стовпа, які несуть систему хрестових склепінь; у вівтарній частині - нервюрний звід.
----------
В интерьере храма — четыре опорных столба, которые несут систему крестовых сводов; в алтарной части — нервюрный свод.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1645_1661_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1674_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1675_1683_middle.jpg

Для дрогобицького костелу Св. Варфоломія притаманне, як і для всієї готичної архітектури, глибинне розкриття внутрішнього храмового простору.
Під час відновлювальних робіт, що проводилися в костелі в XVIII ст., інтер'єри храму були заново розписані художником Андрієм Соліцкім в стилі пізнього бароко.
----------
Для дрогобычского костёла Св. Варфоломея присуще, как и для всей готической архитектуры, глубинное раскрытие внутреннего храмового пространства.
Во время восстановительных работ, проводимых в костёле в XVIII ст., интерьеры храма были заново расписаны художником Андреем Солицким в стиле позднего барокко.


пересток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1684_1685_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1686_1693_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1694_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1695_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1696_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1697_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1698_1700_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1701_small.jpg

Крім релігійних малюнків, тут також були композиції на історичні теми: сцена розгрому дрогобицького костелу козаками Богдана Хмельницького і татарами 1648 року, сцена надання австрійським імператором Йосифом II давніх прав Дрогобичу та ін. Фрески виконані майстром Борщем близько 1800 року. Вітражі виготовлені вже в XIX ст.
-----------
Помимо религиозных рисунков, здесь также были композиции на исторические темы: сцена разгрома дрогобычского костёла казаками Богдана Хмельницкого и татарами 1648 г., сцена предоставления австрийским императором Йосифом II давних прав Дрогобычу и др. Фрески выполнены мастером Борщем около 1800 г.. Витражи изготовлены уже в XIX ст.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1702_1705_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1706_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1707_1716_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1718_1722_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1726_1729_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1730_1735_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1737_middle.jpg

Багато цінних речей інтер'єру знищено в роки Другої світової війни, і ще більше було знищено за радянської влади, однак кілька цікавих об'єктів все-таки збереглося. Це, зокрема, фрагменти розписів Соліцкого, стародавня фреска із зображенням Святого Христофора, яка поєднує в собі мистецькі традиції пізньої готики і ренесансу.
-----------
Много ценных вещей интерьера уничтожено в годы Второй мировой войны, и еще больше было уничтожено при советской власти, однако несколько интересных объектов все-таки сохранилось. Это, в частности, фрагменты росписей Солицкого, древняя фреска с изображением Святого Христофора, которая сочетает в себе художественные традиции поздней готики и ренессанса.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1738_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1739_1741_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1742_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1743_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1745_1748_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1749_1758_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1759_middle.jpg

Також в костелі можна оглянути ренесансний надгробок Катерини Рамултовой, виконаний С. Чешеком 1572 року
------------
Также в костёле можно осмотреть ренессансное надгробие Екатерины Рамултовой, выполненный С. Чешеком в 1572 г.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1766_middle.jpgЗаслуговують на увагу і вітражі, виконані за ескізами художників XIX ст. - Я. Матейко, С. Виспьянского і Ю. Мехоффера. У вівтарній частині храму збереглася старовинна ікона, написана відомим італійським художником Томашем Долабелли.
----------
Заслуживают внимания и витражи, выполненные по эскизам художников XIX ст. — Я. Матейко, С. Выспьянского и Ю. Мехоффера. В алтарной части храма сохранилась старинная икона, написанная известным итальянским художником Томашем Долабелли.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/inside/IMG_1615_1620_1middle.jpg

початок тут/начало здесь - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/114889.html
та тут/и здесь - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/115052.html

Джерела:
http://drogobych.glo.ua/cultura/kostel-sv-varfolomeya.html
http://2go-world.com/Kostyol_Sv_Varfolomeya_Vozneseniya.sideseen.1190
http://www.karpatinfo.net.ua/drogobych-drogobychskiy-rayon-lvovskaya-oblast-ukraina/rimsko-katolicheskiy-kostyol-sv-varfolomeya-i


ну как то так =)

Tags: Костёл, Львовщина, Наследие, Спадщина, Украина, башня, интерьер, колокольня
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 11 comments