m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дрогобич. Костел. Вежа. Частина 1/Наследие. Дрогобыч. Костел и Башня. Часть 1. Экстерьеры.

При освяченні костел отримав титул Успіння Пресвятої Діви Марії і Святого Варофоломея.
-------------
При освящении костёл получил титул Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Варофоломея.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1599_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1326_middle.jpgПо одній з версій він був побудований на місці давньоруського князівського замку.
Польські історики стверджували, що ще в середині 16 століття залишалися сліди дерев'яних стін і залишки веж того старого замку. У грудні 1392 року король Владислав Ягайло, перебуваючи в Дрогобичі, видав документ про закладення нового кам'яного готичного костелу, який повинен був бути одночасно і оборонною спорудою.
----------
По одной из версий он был построен на месте древнерусского княжеского замка.
Польские историки утверждали, что еще в середине 16 века оставались следы деревянных стен и остатки башен того старого замка. В декабре 1392 г. король Владислав Ягайло, находясь в Дрогобыче, выдал документ о закладке нового каменного готического костёла, который должен был быть одновременно и оборонительным сооружением.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1314_1322_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1308_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1306_1310_middle.jpgОсвячення його відбулося набагато пізніше, більше 100 років потому, в 1511 році. (після відновлювальних робіт в результаті пожежі).
Отже, костел був заснований як форпост феодальної Польщі на землях Галицько-Волинського князівства. Є версія, що побудували храм на місці терема княжого воєводи. За словами Dmytro Vortman, що посылається на розмову з Юрієм Лукомським (який там копав у 2015 році) - Культурного шару 13 ст. біля костелу не виявлено... Щодо "княжого терема" - він (Dmytro Vortman)вказує, що перша згадка Дрогобича у джерелах - 1387 рік і вважає це не обгрунтованою версією.
----------
Освящение его произошло намного позже, более 100 лет спустя,в 1511 г. (после восстановительных работ в результате пожара).
Следовательно, костёл был основан как форпост феодальной Польши на землях Галицко-Волынского княжества. Есть версія,что построили храм на месте терема княжеского воеводы. По словам Dmytro Vortman , что посылаеться на разговор с Юрием Лукомским (который там копал в 2015 году) - Культурного слоя 13 в. у костела не обнаружено ... По "княжеского терема» - он (Dmytro Vortman) указывает, что первое упоминание Дрогобыча в источниках - 1387 год и считает это не обоснованной версии.переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1358_1362_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1363_middle.jpg

Саме I-я третина XV ст. і вважається часом зведення сучасного костелу.
---------
Именно I-я треть XV ст. и считается временем возведения современного костела.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1350_1351_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1338_1348_middle.jpg

Незабаром у 1548 році костел оточили валом і ровом, навколо побудували кілька оборонних дерев'яних веж і одну кам'яну. Рови колись наповнювалися водою, що надходила сюди з численних навколишніх джерел. Своє оборонне значення ці укріплення втратили лише в 18 столітті, тому в кінці цього століття були розібрані всі будівлі крім кам'яної вежі.
----------
Вскоре в 1548 г. костел окружили валом и рвом, вокруг построили несколько оборонительных деревянных башен и одну каменную. Рвы некогда наполнялись водой, поступавшей сюда из численных окружающих источников. Свое оборонное значение эти укрепления потеряли лишь в 18 веке, поэтому в конце этого века были разобраны все кроме каменной башни.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1327_1336_middle.jpgПротягом XVII-XX ст. історико-архітектурний пам'ятник поступово набував сучасний вигляд - перебудовано оборонну вежу на дзвіницю (1739 г.), переобладнані старі і побудовані нові вівтарі, ліквідовано бійниці і знижено дах (1790-1793 рр.).
----------
В течение XVII-XX ст. историко-архитектурный памятник постепенно приобретал современный вид — перестроено оборонительную башню на колокольню (1739 г.), переоборудованы старые и построены новые алтари, ликвидировано бойницы и снижено крышу (1790-1793 гг.).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1354_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1355_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1356_middle.jpg

Тоді ж, в кінці XVIII ст. до храму була прибудована каплиця.
Реставрації дрогобицького костелу Св. Варфоломія здійснювалися в 1881-1882 рр., 1906-1913 рр. і в 30-х рр. ХХ ст. (Зокрема, тоді були відновлені фрески).
----------
Тогда же, в конце XVIII ст. к храму была пристроена часовня.
Реставрации дрогобычского костёла Св. Варфоломея осуществлялись в 1881-1882 гг., 1906-1913 гг. и в 30-х гг. ХХ ст. (в частности, тогда были восстановлены фрески).


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/19. Drogobych/Varfolomeya/around/IMG_1357_middle.jpg

При СРСР після Другої світової війни в 1949 році костел закрили, і розташували в ньому склад театрального реквізиту.
------------
При СССР после Второй мировой войны в 1949 г. костёл закрыли, и расположили в нём склад театрального реквизита.

З 1989 році храм повернувся до релігійної римсько-католицької громади міста.
-----------
С 1989 г. храм вернулся к религиозной римско-католической общины города.

продовження тут/продолжение здесь - http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/115052.html

Джерела:
http://drogobych.glo.ua/cultura/kostel-sv-varfolomeya.html
http://2go-world.com/Kostyol_Sv_Varfolomeya_Vozneseniya.sideseen.1190
http://www.karpatinfo.net.ua/drogobych-drogobychskiy-rayon-lvovskaya-oblast-ukraina/rimsko-katolicheskiy-kostyol-sv-varfolomeya-i

ну как то так =)

Tags: Костёл, Львовщина, Наследие, Спадщина, Украина, башня, колокольня, экстерьер
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments