m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Словіта. Монастир/Наследие. Словита. Василианский женский монастырь.

Знайти цей колишній монастир, нині протитуберкульозний диспансер - досить складно. Перебуває він в глибині дальній частині села і можна довго петляти в його пошуках, якщо не випитати у місцевих точну дорогу до лікарні.
І так, про монастирі ...
Перша згадка відноситься до 1442 року. Протягом 16-18 ст. село перебувало в королівської власності. Спочатку воно належало до Львівського гродового, а потім Глинянському негродовому старості. У 1773 році Словіта належала до маєтків Урсули Потоцької. Поблизу села існував Василіанський жіночий монастир Воздвиження Чесного Хреста, заснований в XV в.
-------------
Найти этот бывший монастырь, нынче противотуберкулезный диспансер - довольно сложно. Находиться он в глубине дальней части села и можно долго петлять в его поисках, если не выспросить у местных точную дорогу к больнице.
И так, о монастыре...
Первое упоминание относится к 1442 года. В течение 16-18 вв. село находилось в королевской собственности. Сначала оно принадлежало к Львовского гродового, а затем Глинянскому негродовому старосте. В 1773 г. Словита принадлежала к имениям Урсулы Потоцкой. Вблизи села существовал Василианский женский монастырь Воздвижения Честного Креста, основанный в XV в.
Майданчик перед входом на терірорію колишнього монастиря/Площадка перед входом на терирорию бывшего монастыря


гараж


У ХVI столітті татарами був зруйнований жіночий монастир, який був відбудований лише в 1616 році.
Перша згадка про Словітський жіночий монастир чину Василя Великого відноситься до 1581-1589 років.
Збереглися такі документи як:
- Грамота єпископа Атанасія Шептицького (1721 г.) про призначення Серафими Зіньківськой ігуменею Словітського монастиря;
- Наказ Галицького митрополита Антонія Камчатського про призначення Афанасії Краківської ігуменею монастиря (1810 г.); 1821 г. - заступником прокурора монастиря призначений М. Барвінський, в 1822 році - Антоній Левицький; станом на 1907 ігуменею була Анна Теодорович.
----------
В ХVI веке татарами был разрушен женский монастырь, который был отстроен лишь в 1616 году.
Первое упоминание о Словитском женском монастырь чина Василия Великого относится к 1581-1589 гг
Сохранились такие документы как:
- Грамота епископа Афанасия Шептицкого (1721 г.) о назначении Серафимы Зинковской игуменьей Словитского монастыря;
- Приказ Галицкого митрополита Антония Камчатского о назначении Афанасии Краковской игуменьей монастыря (1810 г.); 1821 г. - заместителем прокуратора монастыря назначен М. Барвинский, в 1822 г. - Антоний Левицкий; состоянию на 1907 год игуменьей была Анна Теодорович.

вхід до корпусу/вход в корпус
У Центральному державному історичному архіві України, м. Львів прекрасно збереглися матеріали про відбування панщини селянами - підданими монастиря (розпорядження, відомості, табелі) інвентарний опис монастирського млина, матеріали про скасування панщини на території південно-західних українських земель та ліквідації підданства селян с. Словіта і сплату земельної ренти (відомості, списки, розпорядження); списки земель, будівель, інвентарні опису майна Словітського монастиря; план побудови сараю і комори дворі монастиря, список членів братства при монастирській церкві, відомості про персональний склад черниць і монастирських слуг, листування монастиря з різних питань, матеріали про діяльність при монастирської школи закритого типу і ряд інших цікавих документів.
------------
В Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Львов прекрасно сохранились материалы об отбывании барщины крестьянами - подданными монастыря (распоряжение, сведения, табели) инвентарная опись монастырского мельницы, материалы об отмене барщины на территории юго-западных украинских земель и ликвидации подданства крестьян с. Словита и уплату земельной ренты (сведения, списки, распоряжения); списки земель, зданий, инвентарные описи имущества Словитского монастыря; план построения сарая и кладовые дворе монастыря, список членов братства при монастырской церкви, сведения о персональном составе монахинь и монастырских слуг , переписка монастыря по различным вопросам, материалы о деятельности при монастырской школы закрытого типа и ряд других интересных документов.

йдемо коридорами колишнього келійний корпусу/идем коридорами бывшего келийного корпуса
тут до сих пір топлять вугіллям/тут до сих пор топят углем
Надзвичайно цікавим виявився інвентарний опис майна Василіанського монастиря в Словіті, де вказано про наявність в монастирі книг Федоровского друку, а саме:
1. "Новий завіт" 1511 року з мідними застібками, виданий в Почаєві.
2. "Тріодіон Ін Кварто" 1527 року, київське видання в шкіряній палітурці.
3. "Тріодіон Ін Кварто" 1540 року.
4. "Анфологіон" 1542 року, виданий у Львові.
5. "Служебник" 1546 року, виданий у Львові.
6. "Епістоляріон або Апостол" 1566 року, виданий у Львові.
----------
Чрезвычайно интересным оказалась инвентарная опись имущества Василианского монастыря в Словита, где указано о наличии в монастыре книг Федоровской печати, а именно:
1. "Новый завет" 1511 с медными застежками, издан в Почаеве.
2. "Триодион Ин Кварто" 1527, киевское издание в кожаном переплете.
3. "Триодион Ин Кварто" 1540.
4. "Анфологион" 1542, изданный во Львове.
5. "Служебник" 1546, изданный во Львове.
6. "Епистолярион или Апостол" 1566, изданный во Львове.

Окремі будівлі з комплексу монастиря, зокрема примонастирська церква Воздвиження Чесного Хреста збереглася до 1960 року, а головний корпус і по сьогоднішній день. У ньому про монастир фактично нагадує тільки молитовна кімната з розписами (1910-12) М. Бойчука.
-------------
Отдельные здания из комплекса монастыря, в частности примонастырская церковь Воздвижения Честного Креста сохранилась до 1960 года, а главный корпус и по сегодняшний день. В нем о монастыре фактически напоминает только молитвенная комната с росписями (1910-12) М. Бойчука.

пройшовши по коридорах добираємося до мети нашої подорожі, молельной кімнати з останками розпису/пройдя по коридорам добираемся до цели нашего путешествия, молельной комнаты с останками росписи

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/27. Slovita/IMG_2812_2817_middle.jpgДо 1941 року в монастирі зберігалася розписка Богдана Хмельницького, видана ним монастирю, про те, що він взяв овес для коней, вартість якого найближчим часом зобов'язується оплатити. На жаль, цей документ був втрачений в роки війни.
------------
До 1941 года в монастыре сохранялась расписка Богдана Хмельницкого, изданная им монастырю, о том, что он взял овес для лошадей, стоимость которого в ближайшее время обязуется оплатить. К сожалению, этот документ был утрачен в годы войны.тут же знаходитися груба/здесь же находиться груба
https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/27. Slovita/IMG_2826.jpg

У 1962 році на терріторії монастира засновано стаціонарне відділення Золчевского протитуберкульозного диспансеру.
-------------
В 1962 году на территории монастыря основано стационарное отделение Золчевского противотуберкулезного диспансера.

йдемо до вихіду/идем на выход
на місці цієї каплички колись була велика церква/на месте этой каплички когда-то была большая церковь


колишня монастирська огорожа/бывшая монастырская ограда


знята стара черепиця використовується як бурдюр для клумб/снятая старая черепица используется как бурдюр для клумб


обійдемо келійний корпус і гараж/обойдем келийный корпус и гараж

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/27. Slovita/IMG_2860_2866_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/27. Slovita/IMG_2868_2875_middle.jpg

ось в принципі і все .../вот в принципе и всё...

Джерела:
http://nado.znate.ru/Словита
http://ukraina.turmir.com/ru_loc_606.html

ну как то так =)
Tags: Львовщина, Львівщина, монастир, монастырь, росписи
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments