m_a_d_m_a_x (m_a_d_m_a_x) wrote,
m_a_d_m_a_x
m_a_d_m_a_x

Спадщина. Підкамень. Монастир/Наследие. Подкамень. Доминиканский монастырь-крепость.


так було у 1988 році/так было в 1988 году

Величний монастирський комплекс в пишному стилі бароко височить над горою Рожениця на околиці селища.
----------
Величественный монастырский комплекс в пышном стиле барокко возвышается над горой Роженица на окраине посёлка.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4903_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4634_middle.jpg

Нинішній архітектурний ансамбль склався в XVII-XVIII ст., проте, за однією з версій, монастир заснували києво-печерські ченці ще в XIII в. Перші письмові відомості про Підкамень датуються 1441 роком, коли поселення згадується як "місто під Каменем". Передбачається, що ще в XII столітті в цих місцях поселилися монахи, однак документально про ченців в Підкамені вперше згадується в 1464 році, коли почали зводити оборонні споруди і дерев'яний костел для ченців-домініканців.
----------
Нынешний архитектурный ансамбль сложился в XVII-XVIII вв., однако, по одной из версий, монастырь основали киево-печерские монахи ещё в XIII в. Первые письменные сведения о Подкамене датируются 1441 г., когда поселение упоминается как "город под Камнем". Предполагается, что еще в XII веке в этих местах поселились монахи, однако документально о монахах в Подкамене впервые упоминается в 1464 году, когда начали возводить оборонительные сооружения и деревянный костел для монахов-доминиканцев.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4636_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4637_4639_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4640_4642_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4643_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4644_4646_middle.jpg

У 1519 році монастир разом з містом був зруйнований під час нападу татар.
У 1612 році арх. П. Гіжицький і інженер Х. Дальке почали будівництво нового оборонного монастирського комплексу, яке тривало понад 80 років. Вознесенський бароковий костел будували довго, аж до 1695, він домінує над комплексом високою вежею з бароковим шпилем який видно з Почаєва. До нього примикають келії, поруч знаходиться дзвіниця, каплиця Св. Яна Непомука (зараз - церква новомученика Миколи). Комплекс оточений стінами з вежами і бастіонами. Однією з причин такого тривалого будівництва була війна Речі Посполитої з козацьким військом Богдана Хмельницького. Саме тоді з 1648 по 1650 монахи покинули Підкамінь. Іншими причинами, затягування будівництва, були прорахунки будівельників, через помилки яких двічі обвалюється звід (в 1640 і 1685 роках).
----------
В 1519 году монастырь вместе с городом был разрушен во время нападения татар.

В 1612 г. арх. П. Гижицкий и инженер Х. Дальке начали строительство нового оборонного монастырского комплекса, которое продолжалось более 80 лет. Вознесенский барочный костел строили долго, вплоть до 1695 года, он доминирует над комплексом высокой башней с барочным шпилем и виден из Почаева. К нему примыкают кельи, рядом находится колокольня, часовня Св. Яна Непомука (сейчас - церковь новомученика Николая). Комплекс окружён стенами с башнями и бастионами. Одной из причин такого длительного строительства была война Речи Посполитой с казацким войском Богдана Хмельницкого. Именно тогда с 1648 по 1650 монахи покинули Подкамень. Другими причинами, затягивавшими строительство, были просчеты строителей, из-за ошибок которых дважды обваливался свод (в 1640 и 1685 годах).

підемо вправо від службового входу псіхінтерната (колишній келійний корпус)/
пойдем вправо от служебного входа психинтерната(бывший келийный корпус)


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4647_4650_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4652_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4653_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4654_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4655_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4656_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4668_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4669_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4657_4667_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4672_4678_middle.jpg

погляд з оборонної стіни на долину з селищем/взгляд с оборонной стены на долину с селением

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4679_4685_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4687_4702_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4705_4718_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4719_4723_middle.jpg

У 1702-1704 роках було завершено спорудження оборонних мурів, веж і воріт. У 1708 році до костелу прибудували чотирикутну вежу, на якій в 1713 році поставили годинник. Келії будувалися протягом 1612-1685 років, а в 1764 році почали будівництво другого поверху. У 1719 році у дворі поставили колону з фігурою Богородиці, поруч з якою спорудили капличку-ротонду,, на території знаходиться 100-метровий колодязь.
Розквіт монастиря почався в XVIII столітті. Монастир мав складний титул - Успіння Пресвятої Богородиці, Хреста Господнього, Апостолів Петра і Павла та всіх Святих. На той час в Підкамені перебувало понад 150 ченців. Монастирська ікона Богородиці здавна вважалася чудотворною, а в 1725 році Папа Римський Бенедикт ХІІІ прислав для неї золоті корони, а сама коронація відбулася через два роки (зараз знаходиться у Вроцлаві). Цю подію відвідали понад 200 тисяч осіб - просто неймовірна кількість людей для того часу.
----------
В 1702-1704 годах было завершено сооружение оборонительных стен, башен и ворот. В 1708 году к костелу пристроили четырехугольную башню, на которой в 1713 году поставили часы. Кельи строились на протяжении 1612-1685 годов, а в 1764 году начали строительство второго этажа. В 1719 году во дворе поставили колонну с фигурой Богородицы, рядом с которой воздвигли часовню-ротонду, , на территории находится 100-метровый колодец.

Расцвет монастыря начался в XVIII веке. Монастырь имел сложный титул - Успения Пресвятой Богородицы, Креста Господнего, Апостолов Петра и Павла и всех Святых. К тому времени в Подкамене находилось более 150 монахов. Монастырская икона Богородицы издавна считалась чудотворной, а в 1725 году Папа Римский Бенедикт ХІІІ прислал для нее золотые короны, а сама коронация состоялась через два года (сейчас находится во Вроцлаве). Это событие посетили более 200 тысяч человек - просто невероятное количество людей для того времени.

тепер рушимо власне на територію монастиря, що йде вліво від входу в лікувальний корпус/
теперь двинемся собственно на территорию монастыря, уходящую влево от входа в лечебный корпус
.

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4728_4738_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4739_4744_middle.jpgз внутрішнього інтер'єру майже нічого не вдалося познімати в зв'язку з висячими замками на всіх дверях .../
из внутреннего интерьера почти ничего не удалось поснимать в связи с висящими замками на всех дверях...


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4748_4750_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4755_4761_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4762_4777_pano_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4778_4789_pano_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4790_4793_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4794_4807_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4808_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4809_4826_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4827_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4831_4845_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4846_4849_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4850_4852_middle.jpg
переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4855_4857_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4858_4862_middle.jpg

Занепад обителі почався в 1772 році, коли ці землі перейшли у володіння Австро-Угорщини і почалися масові закриття монастирів. Саме тоді були вивезені коштовності і зброю, а також забрали значну частину земель. Від остаточного закриття монастир врятувала смерть імператора Йосифа II, проте до колишнього розквіту обитель вже ніколи не повернеться.
----------

Упадок обители началось в 1772 году, когда эти земли перешли во владение Австро-Венгрии и начались массовые закрытия монастырей. Именно тогда были вывезены драгоценности и оружие, а также забрали значительную часть земель. От окончательного закрытия монастырь спасла смерть императора Иосифа II, однако к прежнему расцвету обитель уже никогда не вернется.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4866_4873_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4874_1_middle.jpg

Сильні пошкодження монастир отримав під час Першої світової війни, коли було значно зруйновано будівлю і внутрішнє оздоблення костелу. Реставрацію споруд проведено в міжвоєнний время. В 1944 році монастир був закритий радянською владою, на території була організована в'язниця, де містився, зокрема, Н. Цегельський, проголошений блаженним мучеником УГКЦ, в 1950-х рр. організований психоневрологічний інтернат закритого типу, що займає частину приміщень понині, а храм перетворили спочатку в стайню, а потім в гараж.
----------

Сильные повреждения монастырь получил во время Первой мировой войны, когда было значительно разрушено здание и внутреннее убранство костела. Реставрацию сооружений проведели в межвоенное время.В 1944 г. монастырь был закрыт советскими властями, на территории была организована тюрьма, где содержался, в частности, Н. Цегельский, провозглашённый блаженным мучеником УГКЦ, в 1950-х гг. организован психоневрологический интернат закрытого типа, занимающий часть помещений поныне, а храм превратили сначала в конюшню, а потом в гараж.У 1997 році сакральні споруди, а також частина келій, передали монахам Студійського Уставу УГКЦ. З тих пір йде повільне відновлення монастиря. Однак і зараз не обходиться без казусів і втрат. У лютому 2011 року при падінні лісів було розбите дві барокові скульптури, а перед тим з храму була демонтована верхня частина башти.
----------

В 1997 году сакральные сооружения, а также часть келий, передали монахам Студийского Устава УГКЦ. С тех пор идет медленное восстановление монастыря. Однако и сейчас не обходится без казусов и потерь. В феврале 2011 года при падении лесов было разбито две барочные скульптуры, а перед тем из храма была демонтирована верхняя часть башни.


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4894_4901_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4883_4884_middle.jpg


переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4885_4893_middle.jpg

і на останок/и на последок

переросток - https://www.4sync.com/web/get/MadMax_UA/2010-13/autumn_2013/45. Pidkamen/IMG_4902_middle.jpg

старі фоо з 1985 та 1988 років/старые фото із 1985 і 1988 годов

1988

1985Джерела:
http://ukrainaincognita.com/node/3048 и http://www.doroga.ua/poi/Ljvovskaya/Podkamenj/Dominikanskij_monastyrj/834
http://www.pslava.info/PidkaminSmt_CloisterDominikanciv,207977.html

ну как то так =)
Tags: Львовщина, Львівщина, крепость, монастир, монастырь, фортеця
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment