m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


m_a_d_m_a_x

Про проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина".

Посилання до карти передбачуваних до відвідування та вже відвіданих і опублікованих місць.
-----------
Ссылка на карту предполагаемых к посещению, уже посещенных и опубликованных мест.Передмова/предисловие.

Поки публікації йдуть на двома мовами, російською та українською, коли буде створений окремий сайт, швидше за все добаяться ще пара мов. Так як всім займаюся я сам, а моя мова постійного спілкування російська - в українському перекладі можуть бути присутніми опечатки та помилки. Якщо Ви помітили таку, напишіть мені в особистому повідомленні і я по можливості оперативно поправлю. Зробимо навколо себе краще - разом ... ".
У большости випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з різних інтернет-ресурсів, без вказівки авторства, заздалегідь приношу свої вибачення і прошу дозволу на їх використання. Як правило ми вказуємо ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Але, якщо Ви виявили фотографію зроблену Вами, без посилання на Вас або Ваш рессурса, напишіть мені, і я оперативно вкажу Ваше авторство, Ваш ресурс або приберу їх зі статті.
----------
Пока публикации идут на двух языках, русском и украинском, когда будет создан отдельный сайт, скорее всего добаяться еще пара языков. Так как всем занимаюсь я сам, а мой язык постоянного общения русский - в украинском переводе могут присутствовать ошибки и опечатки. Если Вы заметили таковую, напишите мне в личном сообщении и я по возможности оперативно поправлю. Сделаем вокруг себя лучше - вместе...".
В большинстве случаев в проекте используются оригинальные фотографии, но в статьи могут попасть Ваши фотографии из разных интернет-ресурсов, без указания авторства, заранее приношу свои извинения и прошу разрешения на их использование. Как правило мы указываем ресурс откуда были взяты материалы (текстового или изобразительного содержания). Но, если Вы обнаружили фотографию сделанную Вами, но без ссылки на Вас или Ваш ресурс, напишите мне, и я оперативно укажу Ваше авторство, Ваш ресурс или уберу их из статьи.Власне, про проект/Собственно, о проекте:
Read moreCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Торгів. Церква Успіння Пресвятої Богородиці/Наследие. Торгов. Успенская церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква зведена у 1846 році, очевидно, на місці попередньої деревяної. Церква у користуванні громади УГКЦ.
—————
Церковь возведена в 1846 году, очевидно, на месте предыдущей деревянной. Церковь в пользовании общины УГКЦ.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Махнівці. Церква Св.Кузьми і Дем'яна та дзвінниця/Наследие. Махнивцы. Церковь и колокольня

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква та дзвінниця побудовані на місці згорілих під час татарського набігу. Сюди з ближнього лісу була перенесена каплиця, до якої прибудований зруб із заходу. У XVIII ст. спорудження розширено: зруби розсунуті, між ними побудована центральна частина. Пізніше до центрального зрубу прибудовані бічні крила, до східного обсягу - приміщення з півночі.
—————
Церковь и колокольня построены на месте сгоревших во время татарского набега. Сюда из ближнего леса была перенесена часовня, к которой пристроен сруб с запада. В XVIII в. сооружение расширено: срубы раздвинуты, между ними построена центральная часть. Позднее к центральному срубу пристроены боковые крылья, к восточному объему – помещение с севера.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Колтів. Каплиця-руїна/Наследие. Колтов. Часовня-руина.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Містечко Колтів розташоване на березі лівої протоки р. Західний Буг, на відстані 18 км від районного центру Золочів. Перша писемна згадка про містечко походить з 1441 року про давньоруське городище розташоване на підвищенні лівого берега р. Західний Буг у лісовому урочищі, з двох боків воно оточене ставком, а з третього - болотом.
—————
Городок Колтов расположен на берегу левой протоки р. Западный Буг, в 18 км от районного центра Золочев. Первое письменное упоминание о городке происходит с 1441 года о древнерусское городище расположеном на возвышенности левого берега р. Западный Буг в лесном урочище, с двух сторон оно окружено прудом, а с третьей - болотом.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Стиборівка. Церква Пресвятої Богородиці/Наследие. Стыборовка. Церковь Пресвятой Богородицы

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Дерев'яна церква збудована, як свідчить напис на надпоріжнику західних дверей, у 1702 році і вважається однією з найстаріших (разом з церквою з села Лукавець) на Брідщині. На правому одвірку тих же дверей різьблений напис повідомляє, що церква була важена на кам’яний фундамент 21 серпня 1829 року. За легендою її перенесли зі села Гаї Старобрідські (сьогодні с. Гаї, на південний-схід від міста Бродів), за іншій інформацієй - вона з Загір’я, там вона була як церква Воскресіння Христового, а у 1829-го була перенесена до с. Стиборівки.
—————
Деревянная церковь построена, как гласит надпись на надпорjжникjv западных дверей, в 1702 году и считается одной из старейших (вместе с церковью из села Лукавец) на Бродовщине. На правом косяке тех же дверей резная надпись сообщает, что церковь была поднята на каменный фундамент 21 августа 1829 года. По легенде ее перенесли из села Гаи Старобридськи (сегодня с. Гаи, на юго-восток от города Броды), по другой информацией - она из Загорья, там она была как церковь Воскресения Христова, а в 1829-м была перенесена в с . Стыборовка.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рай. Палац Потоцьких/Наследие. Рай. Дворец Потоцких.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Село - передмістя Бережан, в 2 км на південний захід від міста - лежить в дуже мальовничому місті - між лісами та горами, над мрійливим райським потоком. Більшість туристів погодяться, що поселення таку свою назву заслужило. Хоча відмітимо, що та 2-кілометрова алея з Бережан до Раю, засаджена по сторонах 200-300-літніми липами - не найкраща з можливих трас. Погана дорога. Раніше вздовж алеї були лавиці для тих, хто ходив сюди на прогулянку. До скасування панщини алеєю можна було користуватись лише місцевій шляхті.
—————
Село - пригород Бережан, в 2 км к юго-западу от города - лежит в живописном месте - между лесами и горами, над мечтательным райским потоком. Большинство туристов согласятся, что поселение такое свое название заслужило. Хотя отметим, что та 2-километровая аллея из Бережан в Рай, засаженая по сторонам 200-300-летними липами - не лучшая из возможных трасс. Плохая дорога. Ранее вдоль аллеи были скамьи для тех, кто ходил сюда на прогулку. До отмены барщины аллеей можно было пользоваться только местной шляхте.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Екстер'єр/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Экстерьер

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Біще. Оборонная церква Успіння Пресвятої Діви Марії/Наследие. Бище. Оборонная церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Сьогодні Біще являє собою невелике село в Бережанському районі з населенням трохи більше 500 осіб, проте колись поселення переживало значно успішніші часи, адже було добре укріпленим містечком. Достовірних відомостей про заснування населеного пункту немає. Деякі дослідники датують заснування Біще ще часами Київської Русі (ХІ ст.), а дехто вважає, що поселення виникло вже після падіння Гальцько-Волинського князівства в середині ХIV століття.
—————
Сегодня Бище представляет собой небольшую деревню в Бережанском районе с населением чуть более 500 человек, однако когда-то поселение переживало значительно успешные времена, ведь было хорошо укрепленным городом. Достоверных сведений об учреждении населенного пункта нет. Некоторые исследователи датируют основание Бище еще временами Киевской Руси (XI в.), а некоторые считают, что поселение возникло уже после падения Галицко-Волынского княжества в середине ХIV века.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чесники. Миколаївська церква/Наследие. Чесники. Николаевская церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Таких древніх храмів в Західній Україні - на пальцях перелічіті можна. Майже сім століть історії - Це не жарти. Тім більш цінною Видається ця архаїчна церквиця на Янова пагорбі в селі Чесники Рогатинський район Івано-Франківщини. Туристські групи сюди НЕ возячи. А від поодінчі туристи в село за кілька кілометрів від Рогатина по бережанській трасі навідуються, Довге їдуть Чесники, шукаючи пам'ятку, а потім прогнозовано ахають-охають, вражені автентики и гармонією Міхайлівської церкви (селяни Чомусь ее вперто назівають Вознесенськ).
—————
Таких древних храмов в Западной Украине - по пальцам пересчитать можно. Почти семь веков истории - это не шутки. Тем более ценной представляется эта архаичная церквушка на Яновом холме в селе Чесники Рогатинского района Ивано-Франковской области. Туристские группы сюда не возят. А вот поодиночке туристы в деревню за несколько километров от Рогатина по Бережанской трассе наведываются, долго едут Чесниками, ища памятник, а потом прогнозируемо ахают-охают, пораженые автентикой и гармонией Михайловской церкви (крестьяне почему-то ее упорно называют Вознесенской).
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Раденичі. Римо-католицька церква Успіння Пресвятої Діви Марії/Наследие. Раденичи. Церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Римо-католицька парафія в селі була утворена близько 1479 р. його орендарем, Миколаєм Стадницьким; належала до Перемишльського деканату, а після утворення деканату в Мостиськах у 1641 році на завжди увійшла до його юрисдикції. Згідно документів XVIII ст. найстарша церква в Раденичах була зведена при Казимирі Великому, проте переконливішою є версія про спорудження храму разом з утворенням парафії. Чергова церква була побудована між 1641 та 1645 роками за сприяння Львівського єпископа-помічника Андрія Средзинського, котрий і освятив його. Тоді ж повстала при церкве нова дзвіниця.
—————
Римско-католический приход в селе была создан около 1479 года его арендатором, Николаем Стадницким; принадлежал к Перемышльскому деканату, а после образования деканата в Мостисках в 1641 году навсегда вошел в его юрисдикции. Согласно документам XVIII в. старейшая церковь в Раденичи была возведена при Казимире Великом, однако убедительной является версия о сооружении храма вместе с образованием прихода. Очередная церковь была построена между 1641 и 1645 годами при содействии Львовского епископа-помощника Андрея Средзинського, который и освятил его. Тогда же построена при церкве новая колокольня.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Тщенець. Римо-католицька церква св. Йосифа/Тщенец. Римо-католическая церковь св. Иосифа.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Село Тщенець у документах вперше зустрічається у 1418 році.
Його римо-католики належали до парафії Різдва св. Йоана Хрестителя у Мостиськах. У 80-х роках XIX століття на місцевому цвинтарі було збудовано неоготичну каплицю родини Юнгів, яка збереглась до нині.
—————
Село Тщенец в документах впервые встречается в 1418 году.
Его римо-католики принадлежали к приходу Рождества св. Иоанна Крестителя в Мостисках. В 80-х годах XIX века на местном кладбище была построена неоготическую часовню семьи Юнгов, которая сохранилась до сих пор.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Мостиська-Рудники. Палац Страхоцького/Наследие. Мостиска-Рудники. Дворец Страхоцкого.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Найвіддаленіше передмістя, Рудникі, знаходиться на півночі Мостиськів. Сюди дуже близько від залізничної станції "Мостиська-1".
—————
Отдаленнейший пригород, Рудники, находится на севере Мостисков. Сюда очень близко от железнодорожной станции "Мостиска-1".
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Вислобоки. Церква Непорочного зачаття Пр. Богородиці/Наследие. Вислобоки. Церковь.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Дерев`яну церкву, яка є пам'яткою архітектури національного значення і стоїть біля цвинтаря, видно з траси. Вона тризрубна однобанна, розміром 15,9 м. х 9,2 м. збудована у 1762 р. (за іншими даними - у 1763 р.) власником села Казимиром Правдичем як дарунок своїй дружині, за допомогою митрополита Лева Шептицького. Першим парохом новозбудованого храму був ієрей Григорій, який служив тут до 1765 року.
-----------
Деревянную церковь, которая является памятником архитектуры национального значения и стоит у кладбища, видно с трассы. Она трихсрубная однокупольная, размером 15,9 м. Х 9,2 м. Построенная в 1762 году (по другим данным - в 1763) владельцем села Казимиром Правдич как дар своей жене, с помощью митрополита Льва Шептицкого. Первым настоятелем нового храма был иерей Григорий, служивший здесь до 1765 года.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рава-Руська. Римо-католицька церква св. Йосифа/Наследие. Рава-Русская. Церковь св. Йосифа.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
З кінця XVI століття Равою та околицями міста володіла родина Тшцинських, яка ревно дбала про католицьку віру своїх підданих. Завдяки їхнім зусиллям було утворено парафію в селі Річки, а у 1612 році перенесено її в Раву-Руську, та споруджено для цього дерев'яний костел. Парафія належала до Холмської дієцезії. Не без допомоги родини Тшцінскіх місто невдовзі отримало й магдебурзьке право. В центральній частині міста Рава-Руська, одразу за ринковою площею знаходиться костел св.Йосифа.
—————
С конца XVI века Равой и на околицами города владела семья Тшцинских, которая ревностно заботилась о католической вере своих подданных. Благодаря их усилиям был создан приход в селе Речки, а в 1612 году перенесено его в Раву-Русскую, и построен для этого деревянный костел. Приход принадлежал к Холмской епархии. Не без помощи семьи Тшцинских город вскоре получило и магдебургское право. В центральной части города Рава-Русская, сразу за рыночной площадью находится костел св.Йосифа.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дунаїв. Оборонна церква св. Станіслава/Наследие. Дунаив. Оборонная церковь. 2018. Part 2.

початок тут/начало здесь

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


До 1766 тинк на стінах усьєї церкви збили задля виконання нових розписів, які, ймовірно, виконав Антоніо Тавелліо. Він розписував палац у Дунаєві, покої Вацлава Сераковського у Львові. Залишили лише розписи Вижицького на склепінні. При візитації архієпископа В. Сераковського було описано намальований на стіні головний вівтар з розміщеним у срібній рамі в стіні образом Матері Божої з Дитям. У каплицях стояли старі дерев'яні вівтарі. На хорах знаходився зіпсований органчик. У дзвіниці знаходились дзвони «св. Станіслав», «Св. Ян Непомук», «Св. Тереза» у сигнатурці. 11 травня 1766 В. Сєраковський консекрував церкву, на згадку про що розмістили чергову пам'ятну таблицю.
—————
К 1766 году штукатурку на стенах всей церкви сбили для выполнения новых росписей, которые, вероятно, выполнил Антонио Тавеллио. Он расписывал дворец в Дунаиве, покои Вацлава Сераковского во Львове. Оставили только росписи Вижицкого на своде. При визитации архиепископа В. Сераковского было описано нарисованный на стене главный алтарь с размещенным в серебряной раме в стене образом Матери Божьей с Младенцем. В часовнях стояли старые деревянные алтари. На хорах находился испорченный органчик. В колокольне находились колокола «св. Станислав », « Св. Ян Непомук », « Св. Тереза ​​» в сигнатурке. 11 мая 1766 В. Сераковский консекрировал церковь, в память о чем разместили очередную памятную таблицу.

поки чекаємо ключницю, що йде відкрити нам храм - познімаємо через залізну решітку/
пока ждем ключницу, идущюю открыть нам храм - поснимаем через железную решеткуДальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дунаїв. Оборонна церква св. Станіслава/Наследие. Дунаив. Оборонная церковь. 2018. Part 1.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Оборонна церква Святого Станіслава Єпископа — чинна римо-католицька церква у Ду́наєві Перемишлянського району Львівської області. З 1424 року Дунаїв був містом, літньою резиденцією архієпископів Львівської архідієцезії.
—————
Оборонная церковь Святого Станислава Епископа - действующая церковь римо-католическая церковь в Дунаиве Перемышлянского района Львовской области. С 1424 года Дунаив был городом, летней резиденцией архиепископов Львовской архиепархии.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Броди. Замок та палац/Наследие. Броды. Замок и дворец.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Територія, на якій знаходиться Бродівський замок, здавна приваблювала жителів околиць, як місцевість, де можна було сховатися від численних ворогів, знайти притулок у важку хвилину.
—————
Территория, на которой находится Бродовский замок, издавна привлекала жителей окраин, как местность, где можно было спрятаться от многочисленных врагов, найти приют в трудную минуту.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Броди. Синагога. Погляд з небес/Наследие. Броды. Синагога. Взгляд с небес.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Галич. Церква Різдва Христового/Наследие. Галич. Церковь Рождества Христового.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Різдва Христового є пам’яткою архітектури національного значення. Знаходиться в центрі Галича. Точна дата побудови церкви невідома. Дослідники вважають, що вперше дерев’яна церква побудована на окраїнах княжого Галича у XII ст. на місці язичницького капища.
—————
Церковь Рождества Христового является памятником архитектуры национального значения. Находится в центре Галича. Точная дата постройки церкви неизвестна. Исследователи считают, что впервые деревянная церковь построена на окраинах княжеского Галича в XII в. на месте языческого капища.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Галич. Замок/Наследие. Галич. Замок.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Галицький замок або Старостинський замок  — замок у місті Галич, Івано-Франківська область, Україна. Руїни замку розташовані на високому пагорбі Галич гори на правому березі річки Дністер над містом — в минулому служив фортифікаційною спорудою оборонного значення.
—————
Галицкий замок или Старостинский замок - замок в городе Галич, Ивано-Франковская область, Украина. Руины замка расположены на высоком холме Галич горы на правом берегу реки Днестр над городом - в прошлом служил фортификационным сооружением оборонного значения.
Дальше еще естьCollapse )

?

Log in

No account? Create an account