m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


m_a_d_m_a_x

Про проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"/"Украинские Памятки Архитектуры. Наследие"

Посилання до карти передбачуваних до відвідування та вже відвіданих і опублікованих місць.
-----------
Ссылка на карту предполагаемых к посещению, уже посещенных и опубликованных мест.Передмова/предисловие.

Поки публікації йдуть на двома мовами, російською та українською, коли буде створений окремий сайт, швидше за все добаяться ще пара мов. Так як всім займаюся я сам, а моя мова постійного спілкування російська - в українському перекладі можуть бути присутніми опечатки та помилки. Якщо Ви помітили таку, напишіть мені в особистому повідомленні і я по можливості оперативно поправлю. Зробимо навколо себе краще - разом ... ".
У большости випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з різних інтернет-ресурсів, без вказівки авторства, заздалегідь приношу свої вибачення і прошу дозволу на їх використання. Як правило ми вказуємо ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Але, якщо Ви виявили фотографію зроблену Вами, без посилання на Вас або Ваш рессурса, напишіть мені, і я оперативно вкажу Ваше авторство, Ваш ресурс або приберу їх зі статті.
----------
Пока публикации идут на двух языках, русском и украинском, когда будет создан отдельный сайт, скорее всего добаяться еще пара языков. Так как всем занимаюсь я сам, а мой язык постоянного общения русский - в украинском переводе могут присутствовать ошибки и опечатки. Если Вы заметили таковую, напишите мне в личном сообщении и я по возможности оперативно поправлю. Сделаем вокруг себя лучше - вместе...".
В большинстве случаев в проекте используются оригинальные фотографии, но в статьи могут попасть Ваши фотографии из разных интернет-ресурсов, без указания авторства, заранее приношу свои извинения и прошу разрешения на их использование. Как правило мы указываем ресурс откуда были взяты материалы (текстового или изобразительного содержания). Но, если Вы обнаружили фотографию сделанную Вами, но без ссылки на Вас или Ваш ресурс, напишите мне, и я оперативно укажу Ваше авторство, Ваш ресурс или уберу их из статьи.Власне, про проект/Собственно, о проекте:
Read moreCollapse )

m_a_d_m_a_x

Весняна експедиція 2018 року (два варіанти)/Весенняя экспедиция 2018 года (два варианта).

Готую весняну експедицію.
У зв'язку з пізнім приходом тепла і передбачуваними рясними дощами після потепління, орієнтовний початок в 20-х числах квітня.
У розробці два варіанти маршрутів:
- перший по Чернігівщині, північно-західній Сумщині та Східной Київщині (на мапі сірого кольору),
- другий, закрити діри на стику Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей (на мапі фіолетового кольору).
Маршрут буде обраний за підсумками фінансової готовності ...
----------
Готовлю весеннюю экспедицию.
В связи с поздним приходом тепла и предполагаемыми обильными дождями после потепления, ориентировочное начало в 20-х числах апреля.
В разработке два варианта маршрутов:
- первый по Черниговщине, северо-западной Сумщине и Восточной Киевщине (на карте серого цвета),
- второй, закрыть прорехи на стыке Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей (на карте фиолетового цвета).
Маршрут будет выбран по итогам финансовой готовности...
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кам'янка-Бузька. Церква Успіння Богородиці/Наследие. Каменка-Бугская. Успенский Костел.1471 – Юрій Струмило, місцевий староста, власник Кам’янки-Струмилової (з 1944 р. Кам’янка-Бузька) збудував замок з каплицею Успіння Пресвятої Діви Марії, заснував римсько-католицьку парафію та був фундатором парафіяльного храму Святого Духа, збудованого за міською брамою на Глинянському передмісті.
1627 – замок разом з каплицею та парафіяльним храмом спалили татари.
1633 – король Владислав IV дав привілей на будівництво нового храму в центрі міста, поблизу ринку. Заново встановлено парафію і побудовано нову дерев’яну святиню Успіння Пресвятої Діви Марії. Старий парафіяльний храм Святого Духа відновлений згодом, але уже як філіальний.
—————
1471 - Юрий Струмило, местный староста, владелец Каменки-Струмиловой (с 1944 г., Каменка-Бугская) построил замок с часовней Успения Пресвятой Девы Марии, основал римско-католический приход и был основателем приходского храма Святого Духа, построенного за городскими воротами в Глинянском пригороде.
1627 - замок вместе с часовней и приходским храмом сожгли татары.
1633 - король Владислав IV дал привилегию на строительство нового храма в центре города, вблизи рынка. Заново установлено приход и построена новая деревянная святыня Успения Пресвятой Девы Марии. Старый приходской храм Святого Духа восстановлен позже, но уже как филиальный.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крисовичі. Каплиця замку Адама Мнішека/Наследие. Крысовичи. Часовня замка Адама Мнишека.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмКрисовичі, що починаються відразу за південним передмістям Мостиськів - Закостеллям, відомі принаймні з 1440 року. Назва поселення походить від давньоруської шляхетської родини Крисів. На початку XVIII ст. селом володіли спочатку Стефан, а потім його син Міхал Ян Злочовські (Zloczowsci) гербу Грабє (Grabie).
----------
Крысовичи, начинающиеся сразу за южным пригородом Мостисков - Закостельем, известны по крайней мере с 1440 года. Название поселения происходит от древнерусской шляхетской семьи Крысов. В начале XVIII в. селом владели сначала Стефан, а затем его сын Михал Ян Злочовськи (Zloczowsci) герба Грабэ (Grabie).
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Родатичі. Церква Святой Трійці/Наследие. Родатычи. Костел Святой Троицы.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПерша згадка про село датується 1370 роком, тоді воно ще носило назву Городятичі, відносилося до королівських володінь і носило статус війтівства. Складалося війтівство з двох частин, в одній із них жило 39 сімей, а у другій – 8. У селі також був фільварок та корчма. Село на початку XVII ст. занепадає через татарські напади, однак невдовзі відбудовується.
—————
Первое упоминание о селе датируется 1370 годом, тогда оно еще носило название Городятичи, относилось к королевским владениям и носило статус войтовства. Создавалось войтовство из двух частей, в одной из них жило 39 семей, а во второй - 8. В селе также был фильварок и корчма. Село в начале XVII в. приходит в упадок из-за татарских нападений, однако вскоре восстанавливается.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Стоянці. Церква Матері Божої Святого Скапулярію/Наследие. Стоянцы. Костел.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПерша письмова згадка про Стоянці відноситься до 1366 року.
Римсько-католицька парафія тут заснована завдяки родині Чурилів, власників, у XV ст. (1475 роком згадується місцевий парох о. Йоан, а 1477-1504 рр. - його наступник о. Мартин). У 1631 р. парафія повернулась в лоно Католицької Церкви після тривалого періоду реформації.
—————
Первое письменное упоминание о Стоянцах относится к 1366 годк.
Римско-католический приход здесь основана благодаря семье Чурилов, владельцев, в XV в. (1475 годом упоминается местный священник о. Иоанн, а 1477-1504 гг. - его преемник о. Мартин). В 1631 г.. приход вернулась в лоно Католической Церкви после длительного периода реформации.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Завада. Церква Вознесіння Господнього/Наследие. Завада. Вознесенская церковь.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмЩоб побачити дерев`яну церкву Вознесіння Господнього, треба при в`їзді до Мостиськ зі Львова, на спуску, не пропустити поворот праворуч, а потім через кілометр сільської вулиці буде поворот ліворуч донизу (орієнтир: навпроти вище по схилу - нова мурована церква).
—————
Чтобы увидеть деревянную церковь Вознесения Господнего, надо при въезде в Мостиску из Львова, на спуске, не пропустить поворот направо, а потом через километр сельской улицы будет поворот налево вниз (ориентир: напротив выше по склону - новая каменная церковь).
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Терновиця (Брухналь). Церква Пресвятой Тройці/Наследие. Терновица (Брухналь). Костел.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПоселення відоме з 1447 року під назвою Дукля. На початку XV ст. власником Дуклі був рациборський князь Вацлав. Після того, як 1514 року перейшло у власність перемишського хорунжея Йогана де Брухналя представника відомого роду Гербуртів, отримало назву Брухналь (назвав на честь себе - щоправда, заручившись спочатку королівським привілеєм). Так неподалік від Львова виникло українське село з німецькою назвою.
----------
Поселение известно с 1447 года под названием Дукля. В начале XV в. владельцем Дукли был рациборскый князь Вацлав. После того, как 1514 году перешло в собственность перемишського хорунжего Иоганна де Брухналя, представителя известного рода Гербуртов, получило название Брухналь (назвал в честь себя - правда, заручившись сначала королевськой привилегией). Так недалеко от Львова возникло украинское село с немецким названием.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Ямельня. Капличка/Наследие. Ямельня. Часовня.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПро цю святиню майже нічого не відомо, тільки те що збудована вона була в 1935 році як філіальна каплиця парафії Івано-Франкове.
----------
Об этой святыне почти ничего не известно, только то, что построена она была в 1935 году как филиальная часовня прихода Ивано-Франкове.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Дениші. Палац Терещенко/Наследие. Дениши. Дворец Терещенко.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмСтаровинне село Дениші розташоване на березі мальовничої річки Тетерів, в 20 км від Житомира. Знамените воно тим, що в ньому розташовувалася одна з садиб промисловця-цукрозаводчика Михайла Івановича Терещенка. У XIX столітті Дениші належали дворянам Воронич, графу Августу Бєлінському. Після його смерті - графу Броніславу Дзялинскому і його родині, братам Дуриліна, купцеві Маврокордато.
—————
Старинное село Дениши расположено на берегу живописной реки Тетерев, в 20 км от Житомира. Знаменито оно тем, что в нем располагалась одна из усадеб промышленника-сахарозаводчика Михаила Ивановича Терещенко. В XIX веке Дениши принадлежали дворянам Воронич, графу Августу Белинскому. После его смерти - графу Брониславу Дзялинскому и его семье, братьям Дурилина, купцу Маврокордато.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Хирів. Єзуїтський конвікт/Наследие. Хыров. Иезуитский конвикт.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чёмПро цей комплекс знають так мало, а він є таким великим, да ше й в маленькому містечку.
Но почнемо з історії.
Жили-були в славному місті Кракові два графи. Звучить як початок казки, правда? Тільки графи були не казкові, а цілком реальні, і звали їх Генріх Мацковський та Мар'ян Моровський. Ці два титуловані добродії десь орієнтовно в 1880 році купили на південних околицях Хирова 964 морги поля (не треба лякатися слова "морг". То не трупарня, а міра земельної площі, що дорівнює 0,6 - 0 7 га). На придбаній території ясновельможні пани вирішили відгрохати навчальний заклад закритого типу, якого ще не знала Австро-Угорська імперія... ну, або щось на кшталт цього. Проект майбутнього конвікту виконав краківський професор Антон Лушкевич. Він же й керував будівельними роботами аж до смерті. Після того за роботу взявся його наступник - архітекттор Ян Тадеуш з Тернополя.
—————
Об этом комплексе знают так мало, а он такой большой, да еще и в маленьком городке.
Но начнем с истории.
Жили-были в славном городе Кракове два графа. Звучит как начало сказки, правда? Только графы были не сказки, а вполне реальные, и звали их Генрих Мацковський и Марьян Моровский. Эти два титулованные господина где-то ориентировочно в 1880 году купили на южных окраинах Хырова 964 морга поля (не надо пугаться слова "морг". Это не трупарня, а мера земельной площади, равная 0,6 - 0 7 га). На приобретенной территории сиятельные господа решили отгрохать учебное заведение закрытого типа, которого еще не знала Австро-Венгерская империя ... ну, или что-то вроде этого. Проект будущего конвикта выполнил краковский профессор Антон Лушкевич. Он же и руководил строительными работами до смерти. После того за работу взялся его преемник - архитекттор Ян Тадеуш из Тернополя.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Самбір. Вілла/Наследие. Самбор. Вилла.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Колишня вілла побудови середини XIX сторіччя. Пам'ятник архітектури.
-----------
Бывшая вилла построения середины XIX столетия. Памятник архитектуры.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Самбір. Костел св. Станіслава і монастир бернардинців/Наследие. Самбор. Костел. Монастырь.

Проекту потрібна Ваша допомога/Проекта нужна Ваша помощь

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Костел святого Станіслава (1709-1751 р.р.) і монастир бернардинців — культова споруда і монастир в Україні, розташовані в м. Самбір Львівської області. Основа комплексу відноситься до 1698 року. До складу монастиря входить костел святого Станіслава, дзвіниця і монастирські келії.
Перший бернардинський монастир був збудований у 1471—1476 роках. До сьогодні ці будівлі не збереглися. Спорудження кам'яного монастиря розпочато в 1698 році.
----------
Костел святого Станислава (1709-1751 г.г.) и монастырь бернардинцев - культовое сооружение и монастырь в Украине, расположенные в г. Самбор Львовской области. Основа комплекса относится к 1698 году. В состав монастыря входит костел святого Станислава, колокольня и монастырские кельи.
Первоначальный монастырь бернардинцев был построен в 1471-1476 годах. До сих пор эти здания не сохранились. Сооружение каменного монастыря началось в 1698 году.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Самбір. Мисливський дім Стефана Баторія/Наследие. Самбор. Охотничий дом Стефана Батория.

Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
У середньовіччі сторіччя важливим адміністративним центром Самбора був княжий замок, який був повністю знищений татарами під час пожежі в 1498 році.
—————
В средние века важным административным центром Самбора являлся княжеский замок, который был полностью уничтожен татарами во время пожара в 1498 году.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Острівчик-Пильний. Каплиця/Наследие. Островчик-Пыльный. Часовня.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Острівчик-Пильний - невелике село в південній частині Буського району, при трасі Красне-Золочів. В цьому поселенні на сьогодні є 3 храми: дерев'яний, новий мурований і покинутий. Наша розповідь про останній.
—————
Островчик-Пыльный - небольшое село в южной части Бугского района, при трассе Красное-Золочев. В этом поселении на сегодня 3 храма: деревянный, новый каменный и заброшеный. Наш рассказ о последнем.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Старий Чорторийськ. Костел/Наследие. Старый Чарторийск. Костел.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Коротка справка.
У літописах Чорторийськ згадується вже під 1100 р., коли він разом з Дубном та Острогом дістався володимирському князю Давиду Ігоровичу. Близько 1142 р. належав Святославу Ольговичу; у 1228 р., після смерті Мстислава Німого, дістався в долю Данилу, але незабаром перейшов у володіння Пінських князів. Під час польського панування належав князям Чорторийським. Тут знаходили кремінні поліровані знаряддя; на березі ріки залишки валів (за переказами — древнього міста Горбовиці, з яким зв'язані народні легенди). У XII столітті Старий Чорторийськ стає значимим поселенням з могутньою оборонною системою, до якої входив князівський замок, оточений високими земляними валами та дерев'яними, а пізніше, мурованими стінами з могутніми бійницями. Оточений водами Стиру, Чорторийськ був неприступним і довго служив «ключем до Волині».
—————
Краткая справка.
В летописях Чарторийск упоминается уже под 1100 год, когда он вместе с Дубно и Острогом достался владимирскому князю Давиду Игоревичу. Около 1142 года принадлежал Святославу Ольговичу; в 1228 году, после смерти Мстислава Немого, достался в удел Даниилу, но вскоре перешел во владение Пинских князей. Во время польского владычества принадлежал князьям Чарторыйским. Здесь находили кремневые полированные орудия; на берегу реки остатки валов (по преданию - древнего города Горбовицы, с которым связаны народные легенды). В XII веке Старый Чарторийск становится значимым поселением с мощной оборонной системой, в которую входил княжеский замок, окруженный высокими земляными валами и деревянными, а позже, каменными стенами с мощными бойницами. Окруженный водами Стыри, Чарторийск был неприступным и долго служил «ключом к Волыни».
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Борщовичі. Костел та дерев'яна церква./Наследие. Борщовичи. Костел и деревянная церковь.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Не характерний для проекту дубль двох пам'яток, але ... матеріалу не багато і було вирішено його групувати.
І так.
Борщовичі відомі не тільки маєтком Артура Кінца, а ще й дерев’яною Церквою Пресвятої Тройці, та костелом. Почнемо з костелу…
—————
Не характерный для проекта дубль двух памяток, но... материала не много и было решено его сгрупировать.
И так.
Борщовичи известны не только имением Артура Кинца, а еще и деревянной церковью Пресвятой Троицы, и костелом. Начнем с костела ...
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Борщовичі. Маєток Артура Кінца/Наследие. Борщовичи. Усадьба Артура Кинца.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Перша письмова згадка про яке датується від 5 жовтня 1442 роком, Це запис в актовій книзі Львівського гродського суду про те, що Пресимія Пласкурниця з Боршович встановлює перший термін розгляду судової справи проти шляхетної Катерини з Яричева. Подібний запис із встановленням уже другого терміну повторюється під датою 12 жовтня 1442 року. Тут, однак, уже фігурує Катерина Янчовська. У Львівських гродських книгах під 1448 і 1449 рр., є цілий ряд судових записів.
----------
Первое письменное упоминание о которое датируется от 5 октября 1442 годом, это запись в актовой книге Львовского городского суда о том, что Пресимия Пласкурниця с Боршович устанавливает первый срок рассмотрения судебного дела против благородной Екатерины с Ярычева. Подобная запись с установлением уже второго срока повторяется под датой 12 октября 1442 года. Здесь, однако, уже фигурирует Екатерина Янчовська. В Львовских гродских книгах под 1448 и 1449 годами, есть целый ряд судебных записей.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Розваж. Костел-каплиця/Наследие. Розваж. Костел-часовня.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Костел- каплиця знаходиться при дорозі (по протилежний бік) від мурованого храму, який до речі є пам'яткою місцевого значення (1905 р.). Здивувує дві речі: перше - що каплиця (дерев'яна) знаходиться в такому ще досить доброму стані (пошкодженою є лише невелика частина бляхового покриття), і друге - що нікому святиня не потрібна, хоча самим відношенням до пам'яток архітектури в нас в державі не здивуєшся.
—————
Костел- часовня находится у дороги (по другую сторону) от каменного храма, который кстати является памятником местного значения (1905 г.). Здивувуе две вещи: первое - что часовня (деревянная) находится в таком еще достаточно хорошем состоянии (поврежденной есть лишь небольшая часть бляхового покрытия), и второе - что никому святыня не нужна, хотя самым отношением к памятникам архитектуры у нас в государстве не удивишься.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Буськ. Костел св. Станіслава/Наследие. Буск. Костел св. Станислава.

Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Костел Святого Станіслава — діючий парафіяльний храм Львівської архідієцезії РКЦ в Україні. Розташований у місті Буську (Львівська область). Охоронний № 435-М.
Фундатором будівництва був львівський канонік РКЦ Щепан Мікульський.
На думку дослідника Збігнева Горнунґа, взірцем для споруди був костел у Годовиці, споруджений за проектом архітектора Бернарда Меретина. За одними даними, храм спорудили в 1778—1780 роках, однак Горнунґ датував час спорудження 177—1780 роками. Освячений 17 вересня 1780 року.
Дальше еще естьCollapse )

?

Log in

No account? Create an account