m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


m_a_d_m_a_x

[sticky post]Благодійні збори для проекту/Благотворительные сборы для проекта.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Нарешті віддруковані сигнальні екземпляри всіх календарів і фотографій у форматі А2.
Від глянцевих відбитків було прийнято рішення відмовитися через дорожнечу і те, що мені особисто не подобається одержуваний результату на виході.
І так, тепер Ви можете особисто прийти, подивитися як виглядають подарунки, вибрати свій, зробити благодійний внесок і ... отримати подарунок від проекту.
Ось які подарунки, а це:
----------
Наконец отпечатаны сигнальные экземпляры всех календарей и фотографий в формате А2.
От глянцевых отпечатков было принято решение отказаться из-за дороговизны и не нравящегося мне лично получаемого результата на выходе.
И так, теперь Вы можете лично прийти, посмотреть как выглядят подарки, выбрать свой, сделать благотворительный взнос и ... получить подарок от проекта.
Вот какие подарки, а это:
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Про проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"/"Украинские Памятки Архитектуры. Наследие"

Посилання до карти передбачуваних до відвідування та вже відвіданих і опублікованих місць.
-----------
Ссылка на карту предполагаемых к посещению, уже посещенных и опубликованных мест.

Передмова/предисловие.

Поки публікації йдуть на двох мовах, російською та українською, коли буде створений окремий сайт, швидше за все добаяться ще пара мов. Так як всім займаюся я сам, а моя мова постійного спілкування російську - в українському перекладі можуть бути присутніми помилок і помилки. Якщо Ви помітили таку, напишіть мені в особистому повідомленні і я по можливості оперативно поправлю. Зробимо навколо себе краще - разом ... ".
У большінасте випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з різних інтернет-ресурсів, без вказівки авторства, заздалегідь приношу свої вибачення і прошу дозволу на їх використання. Як правило ми вказуємо ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Але, якщо Ви виявили фотографію зроблену Вами, але без посилання на Вас або Ваш рессурса, напишіть мені, і я оперативно вкажу Ваше авторство, Ваш ресурс або приберу їх зі статті.
----------
Пока публикации идут на двух языках, русском и украинском, когда будет создан отдельный сайт, скорее всего добаяться еще пара языков. Так как всем занимаюсь я сам, а мой язык постоянного общения русский - в украинском переводе могут присутствовать ошибки и опечатки. Если Вы заметили таковую, напишите мне в личном сообщении и я по возможности оперативно поправлю. Сделаем вокруг себя лучше - вместе...".
В большинстве случаев в проекте используются оригинальные фотографии, но в статьи могут попасть Ваши фотографии из разных интернет-ресурсов, без указания авторства, заранее приношу свои извинения и прошу разрешения на их использование. Как правило мы указываем ресурс откуда были взяты материалы (текстового или изобразительного содержания). Но, если Вы обнаружили фотографию сделанную Вами, но без ссылки на Вас или Ваш ресурс, напишите мне, и я оперативно укажу Ваше авторство, Ваш ресурс или уберу их из статьи.Власне, про проект/Собственно, о проекте:
Read moreCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Оброшине. Палац архієпископів/Наследие. Оброшино. Дворец архиепископов.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Пала́ц архієпи́скопів — ансамбль будівель, датований початком XVIII століття. Розташований у селі Оброшино, Пустомитівського району, Львівської області. Видатний зразок галицької заміської садиби, в архітектурі якої переплелися стилі бароко, рококо і сецесії (австрійського модерну).
Ансамбль у стилі бароко первісно складався з:
- палацу
- п’ятикутного парадного двору
- барокових за планом службових приміщень біля воріт
- окремого будинку кухні
- саду бароко
—————
Дворец архиепископов - ансамбль зданий, датированный началом XVIII века. Расположен в селе Оброшино, Пустомытовского района Львовской области. Выдающийся образец галицкой загородной усадьбы, в архитектуре которой переплелись стиле барокко, рококо и сецессии (австрийского модерна).
Ансамбль в стиле барокко первоначально состоял из:
- дворца
- пятиконечного парадного двора
- барочных по плану служебных помещений у ворот
- отдельного дома кухни
- Регулярный парк
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Кугаїв. Храм Богоявлення Господнього/Наследие. Кугаев. Богоявленский храм.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Мальовничий дерев’яний храм Богоявлення Господнього в с. Кугаїв (Пустомитівського р-ну Львівської обл.) розташований при в’їзді до села і оточений високими старими липами. На церковному подвір’ї — давні поховання. Ця тридільна, триверха церква, мініатюрна у плані — її розміри 10 х 7,5 м. З північного боку добудоване приміщення, що виконувало функцію паламарні та ризниці водночас (дещо більше за вівтар). Церква накрита пірамідальними верхами, що завершуються вузькими маківками. Навпроти головного входу — висока триярусна дзвіниця (3,3 х 3,3 м). Напис над вхідними дверима храму вказує дату побудови: ROKU P. 1693. Всередині давні настінні розписи, перемальовані в 1989 році сільськими майстрами. 
—————
Живописный деревянный храм Богоявления Господня в с. Кугаев (Пустомытовского р-на Львовской обл.) Расположен при въезде в село и окружен высокими старыми липами. На церковном дворе - древние захоронения. Эта трехдольная, трехъярусная церковь, миниатюрная в плане - ее размеры 10 х 7,5 м. С северной стороны достроено помещение, выполнявшее функцию пономарной и ризницы одновременно (несколько больше алтаря). Церковь накрыта пирамидальными верхами, завершающиеся узкими маковками. Напротив главного входа - высокая трехъярусная колокольня (3,3 х 3,3 м). Надпись над входной дверью храма указывает дату постройки: ROKU P. 1693. Внутри древние настенные росписи, перерисованы в 1989 году сельскими мастерами.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Доброміль. Василіянський монастир. Погляд з небес/Наследие. Добромиль. Монастырь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Скелівка. Костел. Оборонна вежа/Наследие. Скелевка. Костел. Башня. Взгляд с небес.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Церква Вознесіння Господнього/Наследие. Чортков. Церковь Вознесения Господнего.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Важко переоцінити внесок у розвиток західноукраїнських міст і селищ могутньої магнатської родини Потоцьких, представники якої займали найвищі військово-політичні посади Польського королівства і володіли величезними земельними наділами на теренах Галичини, Волині, Буковини та Поділля. У число облагодіяних ними міст входив і Чортків.
—————
Трудно переоценить вклад в развитие западноукраинских городов и поселков мощной магнатской семьи Потоцких, представители которой занимали высокие военно-политические должности Польского королевства и владели огромными земельными наделами на территории Галичины, Волыни, Буковины и Подолья. В число облагодетельствованных ими городов входил и Чортков.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Чортків. Церква Успіння Пресвятої Богородиці/Наследие. Чортков. Успенская церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Церква Успіння Пресвятої Богородиці у місті Чортків Тернопільської області – пам'ятка дерев'яної архітектури XVII століття в карпатському стилі. Зведена у 1635 році і вважається найстарішою на Поділлі.
—————
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в городе Чортков Тернопольской области - памятник деревянной архитектуры XVII века в карпатском стиле. Возведена в 1635 году и считается самым старым на Подолье.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж. Бернардинський монастир та костел св. А. Падуанського/Наследие. Збараж. Монастырь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонний монастир, який входив в систему міських фортифікацій Збаража.
Так само відомий як: Бернардинський монастир в Збаражі та Костел Святого Антонія Падуанського.
Перший етап будівництва: 1627 рік. Останній етап будівництва: кінець 18 століття
Історичне сповідання: римо-католицтво. Сучасна приналежність: Римсько-католицька церква, орден бернардинів.
—————
Тип сооружения: оборонный монастырь, входивший в систему городских фортификаций Збаража.
Так же известен как: Бернардинский монастырь в Збараже і Костел Святого Антония Падуанского.
Первый этап строительства: 1627 год. Последний этап строительства: конец 18 века
Историческое исповедание: римо-католичество. Современная принадлежность: Римско-католическая церковь, орден бернардинцев.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж (Залужжя). Спаська церква/Наследие. Збараж (Залужье). Спаская оборонная церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонна церква, побудована на місці більш раннього (нині не існуючого) оборонного монастиря.
Так само відома як:
- Церква Преображення Господнього у селі Залужжя
- Свято-Преображенська церква
- Спаська церква
- Церква Спаса
- Спаський монастир
- Василіанський монастир Святого Онуфрія
- Святоонуфріївський монастир у Старому Збаражі
—————
Тип сооружения: оборонная церковь, построенная на месте более раннего (ныне не существующего) оборонного монастыря.
Так же известна как:
- Церковь Преображения Господня в селе Залужье
- Свято-Преображенская церковь
- Спасская церковь
- Церковь Спаса
- Спасский монастырь
- Василианський монастырь Святого Онуфрия
- Святоонуфриивський монастырь в Старом Збараже
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Збараж. Успенська церква/Наследие. Збараж. Успенская церковь.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Колись у в приміщенні Успенської церкви знаходився Тринітарський костел та монастир, монахи якого уславилися тим, що визволяли полонених з турецької неволі.
—————
Когда то в помещении Успенской церкви находился Тринитарский костел и монастырь, монахи которого прославились тем, что освобождали пленных из турецкой неволи.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рава-Руська. Костел св. Михайла та монастир реформатів/Наследие. Рава-Русская. Костел.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...На північній околиці міста Рава-Руська знаходиться пам"ятка архітектури національного значення - костел св.Михайла з монастирем реформатів— зразок християнського сакрального будівництва першої половини XVIII сторіччя. Збудовано за проектом барокового архітектора Паоло Фонтани.
—————
На северной окраине города Рава-Русская находится памятка архитектуры национального значения - костел св.Михаила с монастырем реформаторов - образец христианского сакрального строительства первой половины XVIII столетия. Построено по проекту барочного архитектора Паоло Фонтаны.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Рава-Руська. Костел св. Михайла. Панорама. Анонс/Наследие. Рава-Русская. Костел. Панорама.


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

З Новим 2018 Роком!/С Новым 2018 годом!

Проект вітає всіх читачів і друзів, спонсорів і меценатів, всіх хто був з нами в минулому році, хто підтримував нас, перепис і фінансами, лайками і просто добрим словом. Сподіваємося побачити Вас і в наступаючому 2018 році. Ще так багато нам потрібно Вам показати і розповісти, ще стільки місць, які нам самим для цього потрібно відвідати і відпрацювати. Залишайтеся з нами, буде цікаво ...
----------
Проект поздравляет всех читателей и друзей, спонсоров и меценатов, всех кто был с нами в прошедшем году, кто поддерживал нас, перепостами и финансами, лайками и просто хорошим словом. Надеемся увидеть Вас и в наступающем 2018 году. Еще так много нам нужно Вам показать и рассказать, еще столько мест, которые нам самим для этого нужно посетить и отработать. Оставайтесь с нами, будет интересно...


m_a_d_m_a_x

Спадщина. Угнів. Костел Успіння Пресвятої Богородиці/Наследие. Угнев. Успенский костел.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Угнів сьогодні є найменшим містом в Україні, який розташовується в Сокальському районі практично на самому кордоні з Польщею, а населення містечка не досягає навіть тисячі людей. В принципі і за враженнями населений пункт більше нагадує селище, і лише деякі елементи свідчать, що Угнів є ще і містом з давньою історією. Одним з таких елементів є величний бароковий Успенський костел.
—————
Угнев сегодня является самым маленьким городом в Украине, который располагается в Сокальском районе практически на самой границе с Польшей, а население городка не достигает даже тысячи человек. В принципе и по впечатлениям населенный пункт больше напоминает поселок, и лишь некоторые элементы свидетельствуют, что Угнев является еще и городом с давней историей. Одним из таких элементов есть величественный барочный Успенский костел.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Благодійні одноаркушеві календарі. 2 та 3 серії/Благотворительные однолистовые календари. 2, 3 серии

Підготовлена та відправлена на тестовий друк друга та третя серії "Замкі"...
Як завжди, Ви можете отримати їх за благодійний взнесок на допомогу проекту, докладніше читати тут ===>
-----------
Подготовлена и отправлена на тестовый печать вторая и третья серии "Замки" ...
Как всегда, Вы можете получить их за благотворительный взнос на помощь проекту, подробнее читать здесь ===>

Друга серія/Серія вторая


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крехів. Василіянський монастир/Наследие. Крехов. Василианский монастырь. Неопубликованное.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Клевань. Благовіщенський костел. Погляд з небес/Наследие. Клевань. Костел. Взгляд с небес.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Микулинці. Палац/Наследие. Микулинцы. Дворец.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Хоча палац на березі Серету і носить ім'я ім'я Реев, але народженням своїм він був зобов'язан зовсім інший магнатської родини. Палац був побудований в 60-х роках 18 ст. на замовлення Людвіги Мнішек (1712 - 1785), яка за допомогою зв'язків свого впливового (на той момент вже покійного) чоловіка, засновника роду Потоцьких срібною Пиляви виклопотала у польського короля Августа III (1 696 - 1763) новий привілей для міста в 1758 році. Від того палацу правда залишилися лише два флігелі, поставлені перпендикулярно до поздовжньої осі палацу і з'єднаних з ним дугоподібними галереями.
—————
Хотя дворец на берегу Серета и носит имя имя Реев, но рождением своим он был обязана совершенно другой магнатской фамилии. Дворец был построен в 60-х годах 18 в. по заказу Людвиги Мнишек (1712 — 1785), которая с помощью связей своего влиятельного (на тот момент уже покойного) супруга основателя рода Потоцких серебряной Пилявы выхлопотала у польского короля Августа III (1696 – 1763) новый привилей для города в 1758 году. От того дворца правда остались лишь два флигеля, поставленных перпендикулярно к продольной оси дворца и соединенных с ним дугообразными галереями.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Городенка. Вірменський костел Сурб Аствацацин (Пресвятої Богородиці)/Городенка. Армянскій костел.

Приєднуйтесь до благодійних зборів для проекту і отримуйте календарі і фотографії формату А2.
Підтримайте проект своїми лайками і поширенням інформації про акцію. Дякуємо всім Вам за підтримку!
—————
Присоединяйтесь к благотворительным сборам для проекта и получайте календари и фотографии формата А2.
Поддержите проект своими лайками и распространением информации об акции. Благодарим всех Вас за поддержку!


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Наприкінці 17 століття місто стало значним торговим центром, де вірмени утримували в своїх руках майже всю міську торгівлю. Активне заселення вірменами міста Городенка після отримання Магдебурзького права сприяло появі вірменських архітектурних споруд. Одним із символів заможності вірменської громади в місті став Вірменський костел Сурб Аствацацин (Пресвятої Богородиці) 18 століття, що зберігся до сих пір, але в розваленому стані.
—————
К концу 17 века город стал значительным торговым центром, где армяне удерживали в своих руках почти всю городскую торговлю. Активное заселение армянами города Городенка после получения Магдебургского права способствовало появлению армянских архитектурных сооружений. Одним из символов зажиточной армянской общины в городе стал Армянский костел Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) 18 века, сохранившийся до сих пор, но в разваливающемся состоянии.
Дальше еще естьCollapse )

?

Log in

No account? Create an account