m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


m_a_d_m_a_x

Про проект "Українські Архітектурні Пам'ятки. Спадщина".

Посилання до карти передбачуваних до відвідування та вже відвіданих і опублікованих місць.
-----------
Ссылка на карту предполагаемых к посещению, уже посещенных и опубликованных мест.Передмова/предисловие.

Поки публікації йдуть на двома мовами, російською та українською, коли буде створений окремий сайт, швидше за все добаяться ще пара мов. Так як всім займаюся я сам, а моя мова постійного спілкування російська - в українському перекладі можуть бути присутніми опечатки та помилки. Якщо Ви помітили таку, напишіть мені в особистому повідомленні і я по можливості оперативно поправлю. Зробимо навколо себе краще - разом ... ".
У большости випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з різних інтернет-ресурсів, без вказівки авторства, заздалегідь приношу свої вибачення і прошу дозволу на їх використання. Як правило ми вказуємо ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Але, якщо Ви виявили фотографію зроблену Вами, без посилання на Вас або Ваш рессурса, напишіть мені, і я оперативно вкажу Ваше авторство, Ваш ресурс або приберу їх зі статті.
----------
Пока публикации идут на двух языках, русском и украинском, когда будет создан отдельный сайт, скорее всего добаяться еще пара языков. Так как всем занимаюсь я сам, а мой язык постоянного общения русский - в украинском переводе могут присутствовать ошибки и опечатки. Если Вы заметили таковую, напишите мне в личном сообщении и я по возможности оперативно поправлю. Сделаем вокруг себя лучше - вместе...".
В большинстве случаев в проекте используются оригинальные фотографии, но в статьи могут попасть Ваши фотографии из разных интернет-ресурсов, без указания авторства, заранее приношу свои извинения и прошу разрешения на их использование. Как правило мы указываем ресурс откуда были взяты материалы (текстового или изобразительного содержания). Но, если Вы обнаружили фотографию сделанную Вами, но без ссылки на Вас или Ваш ресурс, напишите мне, и я оперативно укажу Ваше авторство, Ваш ресурс или уберу их из статьи.Власне, про проект/Собственно, о проекте:
Read moreCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Броди. Замок та палац/Наследие. Броды. Замок и дворец.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Територія, на якій знаходиться Бродівський замок, здавна приваблювала жителів околиць, як місцевість, де можна було сховатися від численних ворогів, знайти притулок у важку хвилину.
—————
Территория, на которой находится Бродовский замок, издавна привлекала жителей окраин, как местность, где можно было спрятаться от многочисленных врагов, найти приют в трудную минуту.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Броди. Синагога. Погляд з небес/Наследие. Броды. Синагога. Взгляд с небес.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Галич. Церква Різдва Христового/Наследие. Галич. Церковь Рождества Христового.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Церква Різдва Христового є пам’яткою архітектури національного значення. Знаходиться в центрі Галича. Точна дата побудови церкви невідома. Дослідники вважають, що вперше дерев’яна церква побудована на окраїнах княжого Галича у XII ст. на місці язичницького капища.
—————
Церковь Рождества Христового является памятником архитектуры национального значения. Находится в центре Галича. Точная дата постройки церкви неизвестна. Исследователи считают, что впервые деревянная церковь построена на окраинах княжеского Галича в XII в. на месте языческого капища.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Галич. Замок/Наследие. Галич. Замок.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Галицький замок або Старостинський замок  — замок у місті Галич, Івано-Франківська область, Україна. Руїни замку розташовані на високому пагорбі Галич гори на правому березі річки Дністер над містом — в минулому служив фортифікаційною спорудою оборонного значення.
—————
Галицкий замок или Старостинский замок - замок в городе Галич, Ивано-Франковская область, Украина. Руины замка расположены на высоком холме Галич горы на правом берегу реки Днестр над городом - в прошлом служил фортификационным сооружением оборонного значения.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Шевченкове. Церква св. Пантелеймона/Наследие. Шевченково. Храм св. Пантелеймона. Часть 2.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


Текст взято з статті І.Могитича в журналі Пам’ятки України, з невеликим скороченням. 2001 р., № 4, с. 24 – 29/
Текст взят из статьи И.Могитича в журнале Достопримечательности Украины, с небольшим сокращением. 2001 г.., № 4, с. 24 - 29.
Про пам’ятки архітектури Галицької землі, споруджені до середи XIII століття, за кількома винятками, знаємо тільки з літературних джерел та археологічних досліджень. До цих кількох зацілілих пам’яток належить і церква Св. Пантелеймона в теперішньому селі Шевченковому, що біля Галича.
—————
О памятниках архитектуры Галицкой земли, что построенны до середины XIII века, за несколькими исключениями, мы знаем только из литературных источников и археологических исследований. До сих нескольких уцелевших памятников относится и церковь Св. Пантелеймона в настоящем селе Шевченково, что у Галича.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Шевченкове. Церква св. Пантелеймона/Наследие. Шевченково. Храм св. Пантелеймона. Часть 1.

Підтримайте проект своїми лайками, поширенням та благодійною грошовою підтримкою. Дякуємо всім Вам за те що Ви з нами!
—————
Поддержите проект своими лайками, распространением и благотворительной денежной поддержкой. Благодарим всех Вас за то, что Вы с нами!

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...
Найяскравішим зразком, чудом збереженою перлиною галицької архітектурної школи XII-XIII ст. є цей храм. Він знаходиться на високому правому березі Лімниці при впадінні її до Дністра.
—————
Самым ярким образцом, чудом сохранившейся жемчужиной галицкой архитектурной школы XII-XIII вв. является этот храм. Он находится на высоком правом берегу Лимницы при впадении ее в Днестр.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крилос. Дитинець. Давній Галич/Наследие. Крылос. Детинец. Древний Галич.Коли ми говоримо про давній Галич, столицю Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівств, ми маємо на увазі не сучасне місто Галич, а саме село Крилос Галицького району. Саме тут, у Крилосі, розташована більшість пам’яток археології, архітектури та історії літописної столиці, які разом з історичним центром Галича, галицьким замком, музеєм-скансеном в Крилосі, Пантелеїмоновським храмом у Шевченковому та костелом кармелітів у Більшівцях утворюють національний заповідник «Древній Галич».
—————
Когда мы говорим о древнем Галиче, столице Галицкого, а позже Галицко-Волынского княжеств, мы имеем в виду не современный город Галич, а само село Крилос Галицкого района. Именно здесь, в Крылосе, расположено большинство памятников археологии, архитектуры и истории летописной столицы, которые вместе с историческим центром Галича, галицким замком, музеем-скансеном в Крылосе, Пантелеимоновським храмом в Шевченково и костелом кармелитов в Болшовцах образуют национальный заповедник «Древний Галич».
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Крилос. Дитинець. Древній Галич/Наследие. Крылос. Детинец. Древний Галич. Панорама.


Дальше еще естьCollapse )

dimon_porter
reposted by m_a_d_m_a_x

[reposted post]Kraków. Barbakan i mur obronny Krakowa (Краков. Барбакан и оборонная стена) (PL)

reposted by m_a_d_m_a_x
Сегодня путешественника, направляющегося от железнодорожного вокзала к Старому Городу, встречает не суровая мощь крепостных стен, а приветливый шелест ветвей зеленых Плант. Это тоже особенность Кракова: Планты – бульварное кольцо – возникли в сороковых годах прошлого века на месте снесенных крепостных стен. Краков получил один из прекраснейших в Европе бульваров, опоясывающий весь центр (бульвар занимает площадь в 20 га, а прогулка по нему длится целый час), зато Старый Город лишился почти всех оборонительных стен.

krak-wall-01

Read more...Collapse )


    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Поморяни. Замок. Травень 2018/Наследие. Поморяны. Замок. Май 2018.

    Підтримайте проект своїми лайками і поширенням. Дякуємо всім Вам за підтримку!
    —————
    Поддержите проект своими лайками и распространением. Благодарим всех Вас за поддержку!

    нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../
    напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...


    стан замку на 6 травня 2018 року/состояние замка на 6 мая 2018 года


    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Підбиття підсумків.../Подведение итогов...

    Бути добру!

    Все хороше коли небудь закінчується, так і ця експедиція підійшла до свого логічного кінця.
    Деякі підсумки, сумні і радісні ...
    Майже 3000 кілометрів українських доріг, третина з яких, ті, яких немає ...
    Близько 80 об'єктів в більш ніж 60 населених пунктах ...
    Спалено близько 260 дизпалива.
    З'їдено з десяток моїх улюблених сосисок мега з темної булкою на заправках ОККО.
    В мінусах дві шини і в останній день коптер, по шляху до рідного дому закинув його на дефектовку, вирок обіцяли вдумливо і неквапом підготувати до кінця тижня.
    В плюсах купа знятого класного і цікавого матеріалу, місцями можна навіть сказати унікального.

    Ну як то так =)
    -----------
    Быть добру!

    Всё хорошее когда нибудь заканчивается, так и эта экспедиция подошла к своему логическому концу.
    Некоторые итоги, печальные и радостные…
    Почти 3000 километров украинских дорог, треть из которых, те, которых нет…
    Около 80 объектов в более чем 60 населенных пунктах…
    Спалено около 260 дизтоплива.
    Съедено с десяток моих любимых сосисок мега с темной булкой на заправках ОККО.
    В минусах две шины и в последний день коптер, по пути к родному дому закинул его на дефектовку, приговор обещали вдумчиво и неспешно подготовить до конца недели.
    В плюсах куча отснятого классного и интересного материала, местами можно даже сказать уникального.


    Ну как то так =)

    m_a_d_m_a_x

    Весняна експедиція 2018 року (два варіанти)/Весенняя экспедиция 2018 года (два варианта).

    Готую весняну експедицію.
    У зв'язку з пізнім приходом тепла і передбачуваними рясними дощами після потепління, орієнтовний початок в 20-х числах квітня.
    У розробці два варіанти маршрутів:
    - перший по Чернігівщині, північно-західній Сумщині та Східной Київщині (на мапі сірого кольору),
    - другий, закрити діри на стику Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей (на мапі фіолетового кольору).
    Маршрут буде обраний за підсумками фінансової готовності ...
    ----------
    Готовлю весеннюю экспедицию.
    В связи с поздним приходом тепла и предполагаемыми обильными дождями после потепления, ориентировочное начало в 20-х числах апреля.
    В разработке два варианта маршрутов:
    - первый по Черниговщине, северо-западной Сумщине и Восточной Киевщине (на карте серого цвета),
    - второй, закрыть прорехи на стыке Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей (на карте фиолетового цвета).
    Маршрут будет выбран по итогам финансовой готовности...
    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Рудки. Церква Успіння Пресвятої Діви Марії/Наследие. Рудки. Успенский костел.

    Це крайня стаття перед весняною експедицією 2018 року. Вже цієї ночи буде старт. Ми все ще не досягли мінімальною суми фінансування, тому Ви маєте можливість приєднатися до клубу наших благодійників. Карти для акумуляції коштів:/Это крайняя статья перед весенней экспедиции 2018 года. Уже этой ночи будет старт. Мы все еще не достигли минимальной суммы финансирования, поэтому Вы можете присоединиться к клубу наших благотворітелей. Карты для аккумуляции средств:

    5375 4141 0020 4055 monobank
    5363 5426 0205 1337 privatbank
    Рудки засновані 1472 року, а відомі з XIV століття як хутір села Бенькова Вишня (нині - Вишня). У І половині XVIII столітті Рудки отримали магдебурзьке право, а 1867 року стали повітовим центром. Як Вишня, так і Рудки тісно пов'язані з родиною Фредрів, найвідоміші представники якої - драматург Олександр Фредро і митрополит Андрей Шептицькій. Шикарний маєток Фредрів розташований у Вишні, а в церкві в Рудках Фредри поховані.
    —————
    Рудки основаны в 1472 году, а известные с XIV века как хутор села Бенькова Вишня (ныне - Вишня). В I половине XVIII века Рудки получили магдебургское право, а в 1867 году стали уездным центром. Как Вишня, так и Рудки тесно связаны с семьей Фредро, самые известные представители которой - драматург Александр Фредро и митрополит Андрей Шептицкий. Шикарный особняк Фредро расположен в Вишне, а в костеле в Рудках Фредры похоронены.
    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Розворяни. Церква-капличка/Наследие. Розворяны. Костел-часовня.

    Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём    В населеному пункті що за2 км. на захід від селища Глиняни, знаходиться , непогано збережена зовні римо-католицька церква капличка, яка була збудована перед другою світовою війною(1938). Таких безліч по теренах західної України.
    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Лісок. Занедбана філіальна церква/Наследие. Лесок. Заброшенный филиальный костельчик.

    Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём    Історична інформація надто бідна...
    Відомо, що Лісок входила до Глинянського деканату. Дана святиня збудована у 1926 році, ні фундаторів, ні титулу храму - невідомо.
    ----------
    Историческая информация слишком бедна ...
    Известно, что Лесок входил в Глинянского деканата. Данная святыня построена в 1926 году, ни основателей, ни титула храма - неизвестно.
    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Частина 3/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Часть 3.

    Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

    Частина 1/Часть 1
    Частина 2/Часть 2

    погляд з небес/взгляд с небес

    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Частина 2/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Часть 2.

    Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём

    Частина 1/Часть 1
    Частина 3/Часть 3


    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Київ. Лавра. Трoїцька церква. Частина 1/Наследие. Киев. Лавра. Троицкая церковь. Часть 1

    Проекту потрібна Ваша допомога - клікаємо щоб дізнатись в чому/Проекту нужна Ваша помощь - кликаем чтобы узнать в чём    Початок збору матеріалу для цієї статті відходить до 2014-15 годам.
    Тоді вперше, я з зеркальним фотоаппаратом та більш-меньш широкою лінзою зміг з рук, швидко, поки музейний надсмотрщик пішов покурити пофотографувати в цьому шикарному храмі, единому як кажуть, в якому повністю збережений ансамбль монументально-декоративного малярства Києво-Печерскої майстерні доби бароко.
    Подальше були екстерьєрні зйомки, зйомки з коптера та велика зйомка для журналу “Пам’ятки Украіїни” з двома дозйомками. Матеріал був оброблен і підготовлен до випуску ще на 1 січня 2018 року. Но право “первої ночи” було віддано друкованому виданню. Дві великі статті чекають Вас на його сторинках. Так що якщо є зацікавленість - шукайте, “Пам’ятки Украіни” історія та культура № 1-2.
    Ми же дамо суто довідкову інформацію - остальне фотографії. Ви будете здивовані, як на такому маленькому просторі зберігається стільки всього цікавого. І так - поїхали…
    —————
    Начало сбора материала для этой статьи отходит к 2014-15 годам.
    Тогда впервые, я с зеркальным фотоаппаратом и более менее широкой линзой смог с рук, быстро, пока музейный надсмотрщика пошел покурить пофотографировать в этом шикарном храме, единственном как говорят, в котором полностью сохранен ансамбль монументально-декоративного живописи Киево-Печерской мастерской эпохи барокко.
    В дальнейшем были екстерьерные съемки, съемки с коптера и большая съемка для журнала "Пам’ятки Украіїни" с двумя досъемками. Материал был обработан и подготовлен к выпуску еще на 1 января 2018 года. Но право "первого ночи" было отдано печатному изданию. Две большие статьи ждут Вас на его страницах. Так что если есть заинтересованность - ищите, "Пам’ятки Украіни” історія та культура № 1-2.
    Мы же дадим чисто справочную информацию - остальное фотографии. Вы будете удивлены, как на таком маленьком пространстве сохраняется столько всего интересного. И так - поехали ...
    Дальше еще естьCollapse )

    m_a_d_m_a_x

    Спадщина. Кам'янка-Бузька. Церква Успіння Богородиці/Наследие. Каменка-Бугская. Успенский Костел.    1471 – Юрій Струмило, місцевий староста, власник Кам’янки-Струмилової (з 1944 р. Кам’янка-Бузька) збудував замок з каплицею Успіння Пресвятої Діви Марії, заснував римсько-католицьку парафію та був фундатором парафіяльного храму Святого Духа, збудованого за міською брамою на Глинянському передмісті.
    1627 – замок разом з каплицею та парафіяльним храмом спалили татари.
    1633 – король Владислав IV дав привілей на будівництво нового храму в центрі міста, поблизу ринку. Заново встановлено парафію і побудовано нову дерев’яну святиню Успіння Пресвятої Діви Марії. Старий парафіяльний храм Святого Духа відновлений згодом, але уже як філіальний.
    —————
    1471 - Юрий Струмило, местный староста, владелец Каменки-Струмиловой (с 1944 г., Каменка-Бугская) построил замок с часовней Успения Пресвятой Девы Марии, основал римско-католический приход и был основателем приходского храма Святого Духа, построенного за городскими воротами в Глинянском пригороде.
    1627 - замок вместе с часовней и приходским храмом сожгли татары.
    1633 - король Владислав IV дал привилегию на строительство нового храма в центре города, вблизи рынка. Заново установлено приход и построена новая деревянная святыня Успения Пресвятой Девы Марии. Старый приходской храм Святого Духа восстановлен позже, но уже как филиальный.
    Дальше еще естьCollapse )

    ?

    Log in

    No account? Create an account