m_a_d_m_a_x

Проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"

*УкраинскиеАрхитектурныеДостопримечательности.Наследие * UkrainianArchitecturalAttractions.Heritage*


m_a_d_m_a_x

[sticky post]Про проект "Українські Пам'ятки Архітектури. Спадщина"/"Украинские памятники архитектуры. Наследие"

Посилання до карти передбачуваних до відвідування та вже відвіданих і опублікованих місць.
-----------
Ссылка на карту предполагаемых к посещению, уже посещенных и опубликованных мест.

Предисловие/передмова.

Недавно начаты публикации на двух языках, русском и украинском. Так как всем занимаюсь я сам, а мой язык постоянного общения русский - украинский перевод, есть механическое чудовище современных технологий. В нем может присутствовать много ошибок и опечаток. Если Вы заметили таковую, напишите мне в личном сообщении и я по возможности оперативно поправлю. Сделаем вокруг себя лучше - вместе...".
В большинасте случаев в поекте используются оригинальные фотографии, но в статьи могут попасть Ваши фотографии из фото интернет-ресурсов, без указания авторства, заранее приношу свои извинения и прошу разрешения на их использование. Как правило мы указываем ресурс откуда были взяты материалы (текстового или изобразительного содержания). Если Вы обнаружили такую фотографию, напишите мне, и я укажу Ваше авторство, Ваш ресурс или уберу их из статьи.
----------
Нещодавно розпочато публікації на двох мовах, російською та українською. Так як усім займаюся я сам, а моя мова постійного спілкування російська - український переклад, є механічним чудовиськом сучасних технологій. У ньому може бути присутнім багато орфографічних і друкарських помилок. Якщо Ви помітили таку, напишіть мені в особистому повідомленні і я по можливості оперативно виправлю. Зробимо навколишній світ краще - разом..."
У більшості випадків в проекті використовуються оригінальні фотографії, але в статті можуть потрапити Ваші фотографії з фото інтернет-ресурсів, без вказівки авторства, заздалегідь приношу свої вибачення і прошу дозволу на їх використання. Як правило я вказую ресурс звідки були взяті матеріали (текстового або образотворчого змісту). Якщо Ви виявили таку фотографію, напишіть мені, і я вкажу Ваше авторство, Ваш ресурс або приберу їх зі статті.

Собственно, о проекте/власне, про проект:
Read moreCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Жабинці. Костел Різдва Пресвятої Діви Марії/Наследие. Жабинцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Невелике і древнє село на Нічлаві, недалеко від Пробіжної. Дорога туди ду-уже паршива. Поруч з селом помирає неоготичний костел Різдва Діви Марії, зведений у 1860-1862 рр. Розою та Леонардом з Очосальських Городиськими, та освячений у 1872 році під титулом Різдва Пресвятої Діви Марії.
Він, дійсно, великий, незвичайний і неповторний. Шкода, що йому залишилося жити недовго. І хоча дорога до Жабинці жахлива (можна їхати з Копичинців через Чагарі і Коцюбинці, а можна з Чорткова через Пробіжну), раджу вам приїхати сюди, незважаючи ні на що.
—————
Небольшое и древнее село на Ничлаве, недалеко от Пробежной. Дорога туда о-очень паршивая. Рядом с селом умирает неоготический костел Рождества Девы Марии, построенный в 1860-1862 гг. Розой и Леонардом из Очосальських Городисских и освящен в 1872 году под титулом Рождества Пресвятой Девы Марии.
Он, действительно, большой, необычный и неповторимый. Жаль, что ему осталось жить не долго. И хотя дорога к Жабинцам ужасная (можно ехать с Копычинцов через Чагари и Коцюбинцы, а можно из Черткова через Пробежную), советую вам приехать сюда, несмотря ни на что.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Копичинці. Костел Успення Марії/Наследие. Копычинцы. Успенский костел.Городок Копичинці з населенням близько 7 тис. мешканців лежить на берегах річки Нічлави поблизу траси Тернопіль-Чернівці. Територіально відноситься до Гусятинському районі, хоча логічніше було б віднести його до Чортківського: до чудового і неповторного Чорткова звідси зовсім близько - до 20 хвилин їзди.
—————
Городок Копычинцы с населением около 7 тыс. жителей лежит на берегах реки Ничлавы вблизи трассы Тернополь-Черновцы. Территориально относится к Гусятинскому району, хотя логичнее было бы отнести его к Чертковскому: до замечательного и неповторимого Черткова отсюда совсем близко - до 20 минут езды.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Млиниська. Костел/Наследие. Млыниская. Костел.Млиниська. До Теребовлі 20 км, до Янова  - десь шість, а Кобиловолоки під боком. Сільрада там, цивілізація теж там. Колись магнітом був Янів, котрий зараз давно вже Долина. Село маленьке, трохи більше 400 мешканців. Назва села походить від кількох млинів на Кобиловолоцькому потоці, що протікає через село.
—————
Млыниска. До Теребовлі 20 км, до Янова - шесть, а Кобыловолоки под боком. Сельсовет там, цивилизация тоже там. Когда-то магнитом был Янов, который сейчас давно уже Долина. Село маленькое, чуть более 400 жителей. Название села происходит от нескольких мельниц на Кобиловолоцьком потоке, протекающей через село.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Теребовля. Миколаївська оборонна церква/Наследие.Теребовля. Николаевская оборонная церковьТип сооружения: оборонная церковь / Тип споруди: оборонна церква.

Також відома як:
Миколаївська церква в Теребовлі (укр.)
—————————
Так же известна как:
Николаевская церковь в Теребовле (рус.)
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Теребовля. Монастир кармелітів. Погляд з небес/Наследие. Теребовля. Монастырь кармелитов.Монастир Кармелітів в місті Теребовля. Тип споруди: оборонний монастир. Також відомий як: Монастир кармелітів у Теребовлі
Перший етап будівництва: початок 17 століття (?)
Останній етап будівництва: 2-а половина 18 - початок 19 століття
Історичне сповідання: католицтво, орден кармелітів
Сучасна приналежність: Українська автокефальна православна церква (УАПЦ)
-------
Монастырь Кармелитов в городе Теребовля. Тип сооружения: оборонный монастырь. Так же известен как: Кармелитский монастырь в Теребовле
Первый этап строительства: начало 17 века (?)
Последний этап строительства: 2-ая половина 18 – начало 19 века
Историческое исповедание: католичество, орден кармелитов
Современная принадлежность: Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Струсів. Синагога/Наследие. Струсов. Синагога.В центральній нижній частині села Струсів, неподалік від палацу, височить синагога XIX століття.
Була побудована імовірно в 1862 році в період приналежності місцевості до Австро-Угорської Габсбурзької династії. Виходячи з назви - Велика синагога, їх було кілька в містечку.
-----------
У центральній Нижній части села Струсів, Неподалік від палацу, височить синагога XIX століття.
Была построена предположительно в 1862 году в период принадлежности местности к Австро-Венгерской Габсбургской династии. Исходя из названия - Great Synagogue, их было несколько в местечке.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Струсів. Палац/Наследие. Струсов. Дворец.Велике село в Теребовлянському районі, бувше містечко, яке розкинулося на правому березі річки Серет в 28 км від Тернополя. Від Теребовлі - 7 км. Заселили цей п'ятачок землі люди ще за палеоліту, а в ХІ-ХІІІ ст. тут було давньоруське поселення. Воно й зрозуміло: по-перше, тут гарно, по-друге, затишно і відносно безпечно. Крутий лівий берег Серету був природнім заслоном від ворогів. До кінця XV ст. цей населений пункт називався Підбогородичне - на честь церкви Богородиці.
В 1434 р. село Підбогородичне (або – за іншими даними – Підбогородичин) потрапило у власність Януша Кердея з Оринина.
—————
Большое село в Теребовлянском районе, бывшее местечко, которое раскинулось на правом берегу реки Серет в 28 км от Тернополя. От Теребовли - 7 км. Заселили этот пятачок земли люди еще с палеолита, а в XI-XIII вв. здесь было древнерусское поселение. Оно и понятно: во-первых, здесь хорошо, во-вторых, уютно и относительно безопасно. Крутой левый берег Серета был естественным заслоном от врагов. До конца XV в. этот населенный пункт назывался Пидбогородичне - в честь церкви Богородицы.
В 1434 село Подбогородичное (или - по другим данным - Подбогородичин) попало в собственность Януша Кердея с Орынина.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Королівка-Стрілківці. Костели/Наследие. Королевка-Стрелковцы. Костелы.В обох селах стоять і вмирають сільскі костелчики, такі різні і такі нещасливі. Навряд вони знову стануть храмами, їхня доля - сарай, господарська коробка або хлів-курник. Носіїв цієї віри тут немає, а "віруючим" плювати на чужі святині ...
Почнемо з Стрілківці.
----------
В обоих селах стоят и умирают сельские костельчики, такие разные и такие несчастливые. Врядли они опять станут храмами, их удел - сарай, хозяйственная коробка или хлев-курятник. Носителей этой веры здесь нет, а "верующим" плевать на чужие святыни...
Начнем со Стрелковцов.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Старі Петликівці. Костел/Наследие. Старые Петликовцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Римо-католицька парафія в Старих Петликівцях належала до одних з найдавніших у львівській архідієцезії. Як вже згадувалося, вона була заснована в 1421 році, в день святих Миколая, Катерини та Ганни. В документі про заснування костелу докладно розписано, які храму належать луки і хто скільки з селян має вносити на його користь. шкода, але таких самих докладних згадок про костел на наступні кілька століть віднайти не вдалося. Місцевість неодноразово палили татари, тому священикам працювалося в таких напружених умовах вкрай якось неспокійно. Тому часом і взагалі не працювалося. Принаймні, станом на 1593 рік вже ніякої католицької парафії в містечку не існувало. В 1600 році вона знову згадана в складі дунаївсько-золочівського деканату, з приміткою, що була перенесена з Литвинова (напевно, мова йшла про храмове начиння).
----------
Римско-католический приход в Старых Петликовцах относился к одним из самых древних в львовской архиепархии. Как уже упоминалось, он был основан в 1421 году, в день святых Николая, Екатерины и Анны. В документе об учреждении костела подробно расписано, какие храму принадлежат луга и кто из крестьян сколько должен отчислять в его пользу. Жаль, но таких же подробных упоминаний о костеле на следующие несколько столетий найти не удалось. Местность неоднократно жгли татары, потому священникам работалось в таких напряженных условиях крайне неспокойно. Поэтому временами вообще не работалось. По крайней мере, по состоянию на 1593 год, уже никакого католического прихода в городе не было. В 1600 году он снова упомянут в составе дунаевско-золочевского деканата, с примечанием, что он был перенесен с Литвинова (наверное, речь шла о храмовой утвари).
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Трибухівці. Костел Матері Божої Неустанної Помочі/Наследие. Трибуховцы. Костел.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Трибухівці (з 1964 по 1991 - Дружба) - велике село (4,2 тис. Жителів) на виїзді з Бучача в сторону Чорткова. Відомо з XVI століття, а в 1672 році згадано в щоденнику відомого мандрівника Ульріха фон Вердум. У першій половині XIX століття власниками Трибухівці була вірменська родина Кржістофовічей. В кінці століття село перейшло Корнелію Городиському герба Корчак, а після його смерті - синові Францишко. Городиський мали в Трибухівцях еклектичний палац, який не дожив до наших днів.
—————
Трибуховцы (с 1964 по 1991 - Дружба) - большое село (4,2 тыс. жителей) на выезде из Бучача в сторону Черткова. Известно с XVI века, а в 1672 году упомянуто в дневнике известного путешественника Ульриха фон Вердум. В первой половине XIX века владельцами Трибуховцев была армянская семья Кржистофовичей. В конце века село перешло Корнелию Городисскому герба Корчак, а после его смерти - сыну Францишку. Городисские имели в Трибуховцах эклектичный дворец, который не дожил до наших дней.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Касперівці. Оборонна церква Св. Георгія/Наследие. Касперовцы. Оборонная церковь.

нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...Тип споруди: оборонна церква.
Так само відома як Церква Св. Георгія у селі Касперівці.
Перший етап будівництва: за різними даними - 16 століття або 1-ша половина 17 століття
Останній етап будівництва: 2005 - 2006 рік
Історичне сповідування: православ'я
------------
Тип сооружения: оборонная церковь.
Так же известна как: Георгіївська церква в селі Касперівці.
Первый этап строительства: по разным данным - 16 век или 1-ая половина 17 века
Последний этап строительства: 2005 - 2006 год
Историческое исповедание: православие
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Новосілка. Костел Св. Магдалини. Усипальниця Шелінських/Наследие. Новоселка. Костел.В напрямку Касперівців, стоїть ампірний костел Святої Магдалини з куполом з гострим шпилем, зведений в класицистичному стилі. Храм збудовано у 1817 році, як усипальницю родини Шелінських, тодішніх власників села. Всередині - пусто і затхло.
----------
В направлении Касперовцах, стоит ампирный костел Святой Магдалины с куполом с острым шпилем, возведенный в классицистическом стиле. Храм построен в 1817 году, как усыпальницу семьи Шелинських, тогдашних владельцев села. Внутри - пусто и затхло.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Новосілка. Замок/Наследие. Новосёлка. Замок.Новосілка лежить якраз на шляху між замком у Висічці і старовинним храмом в Касперівцях. Мальовнича траса з вкрай поганим дорожнім покриттям зміїться між подільськими селами і високими берегами річок, бузьки в гніздах проводжають тебе здивованими поглядами, обабіч дороги розвалюються потихеньку костели, що так масово виростали тут між 1919 та 1939 р.
—————
Новоселка лежит как раз на пути между замком в Высечке и старинным храмом в Касперовцах. Живописная трасса с очень плохим дорожным покрытием змеится между подольскими селами и высокими берегами рек, аисты в гнездах провожают тебя удивленными взглядами, вдоль дороги разваливаются потихоньку костелы, что так массово вырастали здесь между 1919 и 1939 годах.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Озеряни. Костел/Наследие. Озеряны. Костел.Вікіпедія утверждает, что поселение известно еще с XII века. В 1494 году его разрушили татары. В 1565 году Озеряны впервые упоминаются, как городок. Название, вероятно, происходит от карстовых озер, которых в этом пещерном крае много.
—————
Википедия утверждает, что поселение известно еще с XII века. В 1494 году его разрушили татары. В 1565 году Озеряны впервые упоминаются, как городок. Название, вероятно, происходит от карстовых озер, которых в этом пещерном крае много.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Більче-Золоте. Костел-усипальниця Сапегів/Наследие. Бильче-Золотое. Костел-усыпльница.Більче-Золоте знаходиться у Борщівському районі в декількох кілометрах на південь від траси Борщів – Тлусте.
Люди тут жили здавна. Поблизу села виявлено найстаріше на Тернопіллі поселення середнього палеоліту, що має вік близько 50 тисяч років. На території сільради знайдено два поселення трипільської культури (одно з них – в печері Вертеба), скіфські поховання, поселення черняхівської і голіградської культур і, нарешті, залишки давньоруського городища, яке було оточене валами і ровами. Саме поблизу нього у XV столітті неподалік річки Серет виникло поселення із назвою Більче.
---------------
Бильче-Золотое находится в Борщевском районе, в нескольких километрах к югу от трассы Борщев - Тлусте.
Люди здесь жили издавна. Вблизи села обнаружено старейшее на Тернопольщине поселение среднего палеолита, чей возраст около 50 000 лет. На территории сельсовета найдено два поселения трипольской культуры (одно из них - в пещере Вертеба), скифские захоронения, поселения черняховской и голиградской культур и, наконец, остатки древнерусского городища, которое было окружено валами и рвами. Именно вблизи него в XV веке у реки Серет возникло поселение с названием Бильче.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Іване-Пусте. Іоанобогословська церква з дзвіницею/Наследие. Ивано-пусте.Дерев'яна церква Івана Богослова, серед місцевих відома під кодовою назвою "стара". Путівники кажуть, що вона у центрі села, що неправда. Треба з Центраної з'їхати на Тараса Шевченка та звернути на право на Ярову.
----------
Деревянная церковь Иоанна Богослова, среди местных известна под кодовым названием "старая". Путеводители говорят, что она в центре села, это неправда. Нужно с улицы Центраной съехать на Тараса Шевченко и повернуть на право на Яровую.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Глибочок. Петропавлівський костел/Наследие. Глубочок. Петропавловский костел.Перша письмова згадка про село, що лежіть на березі Драпани, притоку річки Нічлави, відноситься до 1469 року.
У 1494 році його частково спалили татари.
----------
Первое письменное упоминание о селе, что лежите на берегу Драпаны, притока реки Ничлавы, относится к 1469 году.
В 1494 году его частично сожгли татары.
Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Київ. Ляльковий театр. Панорама/Киев. Кукольний театр. Панорама.


Дальше еще естьCollapse )

m_a_d_m_a_x

Спадщина. Озеняри. Замок якого не було?/Наследие. Озеряны. Замок которого не было?Якщо ви поставите собі за мету знайти інформацію про замок в цьому селі, то цілий ряд ресурсів вам послужливо підкажуть, що так, замок там був. І начебто немає приводу для сумнівів, адже зберігся вагомий доказ - вежа цього замку, правда, грунтовно зруйнована.
---------------
Если вы зададитесь целью найти информацию о замке в этом селе, то целый ряд ресурсов вам услужливо подскажут, что да, замок там был. И вроде нет повода для сомнений, ведь сохранилось весомое доказательство – башня этого замка, правда, основательно разрушенная.
Дальше еще естьCollapse )

?

Log in